Nattugglor och kärleken till natten

Nattugglor och kärleken till natten
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Det anses “normalt” att de personer som går upp tidigt på morgonen för att göra sina dagliga sysslor sover på natten. Det har dock blivit vanligare att stöta på personer som tycker om det motsatta: att sova på dagen och vara vakna på vatten. Det finns två typer av personer som älskar natten: de som inte kan sova innan midnatt och de som bara stänger ögonen då det blir gryning. De kallas för “nattugglor”.

Det handlar helt enkelt om vad man föredrar. Det är inte så att de är tvungna att vara vakna; de känner sig bara mer inspirerade, stimulerade och fyllda med energi under nattens timmar.

Bland berömda nattugglor hittar vi presidenter som Barack Obama och Winston Churchill samt författare som Marcel Proust och Kafka.

Natten och dess charm

Nattuggla och månen

Natten är full av magi och det finns många skrifter om måne, stjärnorna och den nattliga tillvaron. Den är även en naturlig scen för mysterium och kärlek. Mellan dag och natt finns det utan tvekan en stor förändring i rytm. Dagen är fylld med ljud och tumult medan natten är fylld med tystnad, ensamhet och paus.

Varför föredrar vissa natten? Det finns faktiskt flera anledningar. Nattens tystnad gör det enklare att utföra arbete som kräver stor koncentration eftersom det finns färre saker som avbryter koncentrationen. Man blir även avskärmad från världen. Därför är många författare nattugglor.

Det är dock inte alltid positiva anledningar som gör att man älskar natten. Det finns även de som lider av sömnlöshet, personer som har någon form av ångest och som inte kan sova på natten oavsett hur mycket de försöker. Det finns även de som har svårt att anpassa sig till sin sociala omgivning. Natten blir en tillflykt för vissa personer.

I dessa fall blir den inte till en källa för lugn, utan något som skyddar mot det yttre livet. Av någon anledning känner de sig inte kapabla att möta livet och därför blir skuggorna till en tillflykt.

Nattuggla och månen

Teorier om nattugglor

Det finns många myter och legender om nattugglor. Det sägs exempelvis att nattugglor är mer intelligenta än andra personer. Detta har tagits upp i samband med diskussioner om en rad olika intellektuella personer.

En studie har visat att nattugglor har en tendens att vara mer kreativa. De har ett annat sätt att leva och deras livsmönster skiljer sig markant.

Vid universitetet i Madrid gjordes även en studie angående intelligensen hos ungdomar, med nattugglor och dagfolk. Det visade sig att nattugglor har en generellt sett högre intelligens men att dagfolk presterar bättre vid tentor.

Dr. Peter Jonason, psykolog vid University of Western Sydney, visade att nattugglor har större benägenhet att vara narcissistiska, styrande och ha psykopatiska drag. Med andra ord menade han att nattugglor generellt är manipulativa.

Nattugglor jobbar gärna sent

Från en biologisk synvinkel har en studie publicerad i “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” visat att nattugglor löper större risk för att få diabetes. Det verkar även som att sömnvanor kan påverka kolesterolnivåer, triglycerider och kroppsfett. Solbrist kan minska nivån av kalcium i skelettet.

Men nattugglor känner sig som fiskar i vattnet när skuggorna börjar komma. När morgonen kommer har de tagit stora beslut för mänskligheten och de har skapat fantastiska verk. De älskar natten.

Bilder av Megatruh och Pascal Campion.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.