5 hörnstenar som kan neutralisera en narcissist

5 hörnstenar som kan neutralisera en narcissist
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är inte lätt att neutralisera en narcissist eftersom dessa personer tenderar att vara väldigt charmerande och ha stort socialt stöd. De flesta av dem har en eller flera älskvärda sidor av sin personlighet. De tänker inte på sig själva som narcissister, utan som magiska personer.

Inledningsvis får narcissister ofta folk att beundra dem. Detta är uppenbarligen deras största prestation. Det kan höja deras egon enormt. Ur denna synvinkel, om egot är referenspunkten för de flesta människor, är det än mer så för narcissister.

Narcissister försöker vara relevanta. Det är vanligt att de omger sig med personer som avgudar dem, vilket gör det avsevärt svårare att neutralisera en narcissist. Man måste därför vara beslutsam och stå fast för att göra det. Låt oss ta en titt på fem hörnstenar som kan begränsa dem.

1. “Nej” – det magiska ordet som kan neutralisera en narcissist

Narcissistiska personer vill att andra ska säga “ja” till vartenda krav de har. Vidare vill de att personerna i omgivningen ska tänka på samma sätt som dem. Att andra accepterar vad de säger eller gör är ett sätt att kontrollera dem. På så sätt har de mycket inflytande över andra.

Ordet “nej” är ett utmärkt verktyg för att neutralisera en narcissist. Att inte hålla med dem eller att ta avstånd från deras idéer kommer ändra uppfattningen de har av oss. Narcissister tror på allvar att andra är enfaldiga och oförmögna att se verkligheten.

Våga säga nej

2. Jag tror dig inte. Kan du bevisa det?

Narcissistiska personer ljuger på olika sätt. Ibland överdriver eller förminskar de vissa situationer eller personer. Vid andra tillfällen hittar de helt enkelt på saker för att se bra ut, trycka ned andra eller skapa fantasier som involverar dem.

Om du talar med en narcissist och inser att han ljuger, ska du inte tveka att ifrågasätta vad han säger. Kräv bevis för vad han hävdar. Uttryck argumenten eller tvivlen du har angående berättelsens giltighet. Genom att göra det kommer han förstå att du inte är villig att tro på alla hans historier.

3. Du är varken mer eller mindre än någon annan

Vare sig det är explicit eller implicit så är narcissister väldigt motiverade att visa att de står över andra. Det är vanligt att de försöker få folk att tro att de vet mer, gör saker bättre, tänker mer intelligent eller har bättre prestationsförmåga än omgivningen.

Det är bra att påminna dem om att de må vara skickligare inom vissa områden, men att de inte är överlägsna. Säg till dem att alla kan bli bra inom olika områden om de övar. Det är okej att människor är bra på vissa saker, men inte lika bra på andra.

Person på schackbräde

4. Jag är inte rädd för dig

Det bästa sättet att neutralisera en narcissist är att inte vara rädd för personen. Dessa personer vill nämligen att andra ska vara osäkra, precis som de själva är. De är mycket uppmärksamma på andra personers svagheter, så att de kan utnyttja dem. De älskar därför att prata om folks brister för att få dem att känna sig underlägsna.

Att inte acceptera deras attacker och ta lätt på deras ord är ett utmärkt sätt att visa hur orädd du är. Låt dem således bli arga, det är inte ditt problem. Att inte låta deras attacker påverka dig neutraliserar dem. En narcissist vet nämligen inte hur hon ska agera mot personer hon inte kan skrämma.

5. För att neutralisera en narcissist ska du inte tillåta personen att byta samtalsämne

Narcissister vill alltid komma undan med allt. Om de diskuterar ett ämne och inser att de har fel så kommer de försöka byta ämne för att undvika att erkänna att den andra personen har rätt. Om de begår ett uppenbart misstag kommer de göra vad som helst för att dra uppmärksamhet till något annat. De är vanligtvis väldigt skickliga på dessa manipulationer.

Om du råkar befinna dig nära en narcissist är det viktigt att du tränar dig själv i att inse när personen går likt katten kring het gröt och försöker förvirra dig. Omdirigera därför konversationen till vad som faktiskt är viktigt. Få personen att förstå att du är uppmärksam och inte låter dig manipuleras.

Ingen har sagt att det är lätt att neutralisera en narcissist. Det kräver djärvhet och mod. Men när du lär dig att göra det kommer det vara omöjligt för dessa personer att manipulera dig. Det största problemet med narcissistiska personer är att de, även om de vägrar erkänna det, inte älskar sig själva. De utnyttjar bara andra. Ge dem inte njutning genom att gå i deras fällor!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Díaz-Benjumea, L. J. (2014). Personalidades Narcisistas (McWilliams, N. Diagnóstico Psicoanalítico. Comprendiendo la estructura de personalidad en el proceso clínico). Aperturas psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis, (47), 5.
  • colaboradores de Wikipedia. (2022a, febrero 12). Mentira. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 1 de abril de 2022, de https://es.wikipedia.org/wiki/Mentira

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.