Nödvändiga konversationer varje par bör ha

Nödvändiga konversationer varje par bör ha
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Förr eller senare måste ni göra det. Antingen eftersom en vardaglig, meningslös konversation leder er dit eller för att det är ett ämne som ni måste klara upp direkt. Dessa typiskt obekväma men nödvändiga konversationer är något som kan få relationen att gå utför en klippa ifall de inte hanteras ordentligt.

Faktum är att ifall ni upptäcker att ni inte ser saker på samma sätt och ingen vill ge utrymme så kan detta komma att få relationen att ta slut. Men tanken är inte att man ska undvika dem. Varje person bör istället fråga sig vad de vill kommunicera och göra det så bra som möjligt. Så vilka är dessa obekväma men nödvändiga konversationer som varje par bör ha? Och hur bör vi närma oss dem så att de inte slutar dåligt?

Ex: det förflutna visar sig alltid igen

“Jag förstår inte vad du såg i honom/henne”, “Hur kunde du vara med en sådan person?” Detta är saker som vissa personer säger om deras partners föregående förhållanden. De kan verka oskyldiga, men kan leda till värre saker.

För att dessa konversationer därför inte ska bli till en plåga eller ett gräl så är det viktigt att man är på det klara med vissa saker. Det kan exempelvis vara vilken roll som exet spelar i partners sinne och liv nuförtiden? Ifall de gifte sig för flera år sedan och har barn tillsammans så är det inte samma sak som ifall relationen bara varade några månader.

Par som samtalar i soffa

Och det enda sättet att veta är att fråga. Men gör så utan att bli uppjagad, och med ärlighet och respekt. Du bör även försöka förstå den andra personen. Du måste dock ändå tänka på tre aspekter i din partners respons.

Tre viktiga aspekter inom obekväma men nödvändiga konversationer om din partners ex…

  • Hur han pratar om henne: Är hans ton fylld med ilska, smärta, avsky eller likgiltighet? Detta kommer ge dig en hint om de känslor som han har för henne.
  • Om han tenderar att ta upp hennes namn inom vardagliga konversationer: Om han pratar om tidigare upplevelser med henne och ifall han gör detta naturligt, utan att ge detta mer vikt än det förtjänar.
  • Om de fortfarande är i kontakt med varandra och hur ofta: Huruvida de pratar frekvent och vilka kommunikationskanaler de använder. Ifall exet är en del av vängruppen eller ifall han har raderat hennes nummer…

Med det sagt, när du har dessa obehagliga men nödvändiga konversationer med din partner så bör du se det förflutna för vad det är. Försök exempelvis inte att tolka din parters erfarenheter själv. Du hade säkerligen handlat annorlunda i många situationer, men försök att vara förstående.

Och ifall svartsjukan sedan visar sig så är det bra att komma ihåg att din partner nu är med någon som kompletterar denne ännu mer. Och denna person är ingen annan än du själv.

Framtiden: osäkerheten kan kväva dig

Anser min partner mig vara livets kärlek? Vill personen gifta sig med mig någon dag? Vill personen ha en familj med mig? Kommer personen att vara en bra mor/far? Kommer personens föräldrainstinkter att vakna? Dessa är några av de frågor som varje person frågar sig själv när de påbörjar en relation med någon. Med den som är den rätte.

Det är inte enkelt att ta upp sådana frågor under dessa obekväma men nödvändiga konversationer. Det kan innebär att man blir ännu mer förälskad, men det kan även innebär att man blir väldigt besviken.

Ifall den andre personen ställer dessa frågor och du inte har haft tid att tänka över dem så kan du komma att känna dig ställd. Faktum är att vi ibland inte har de redskap vi behöver för att förhindra att demonerna och rädslorna från det förgångna kommer tillbaka.

Och vi kan inte svara – vi får panik. Tänk istället på det på det här sättet: ju tidigare du vet vad situationen handlar om, desto mer kraft kommer du ha över din egen framtid. Osäkerhet är inte en bra följeslagare.

Kunskap är makt

Tänk om era svar är olika?

Ifall ni skiljer er i era synsätt på framtiden så är det en bra idé att diskutera dessa skillnader. Även ifall det verkar som att ni har helt motstående synsätt. Ni kan exempelvis behöva se om ni skiljer er rörande synen på att ha barn eller inte.

När det kommer till att organisera framtiden så är det bäst att börja med de ämnen där era åsikter är som mest lika. Ni kan sedan sakta öka svårigheten och identifiera saker som ni inte håller med varandra om.

Det kommer även vara dags att prata om var ni är villiga och inte villiga att ge efter. Ni måste även lära er att ge efter ungefär lika mycket så att inte den ene ger efter mycket mer än den andre. På det sättet kommer ni båda vara nöjda med överenskommelsen.

Att dela med sig är en del av livet

Ifall du precis har flyttat ihop med din partner så kommer ni förr eller senare att börja prata om delade kostnader, och diskutera ert delade liv.

Att leva tillsammans är svårt. Inte bara för att att det kan slita på relationen med små fjantiga sammandrabbningar, ytan även för ifall båda parterna inte anstränger sig så kan varje liten syssla bli till en konfrontation. Du kan vara väldigt söt och älskvärd, men ifall du inte är beredda att göra vad du ska i hemmet så finns det ett problem!

Det största problemet kommer när du måste säga till den andra personen. När du har fått nog och tröttnat. Det där tillfället när du måste sätta dig ner med personen och säga “vi måste prata”. Hur bör du närma dig denna konversation? Autentiskt och naturligt.

Du kan börja med att göra en lista på alla sysslor som måste göras veckovis (ifall detta är problemet). De som din partner nämner är de som de värdesätter mer och anser vara viktigast; detta är därför även en övning som kommer hjälpa dig att lära känna dem bättre.

Du kan därefter fortsätta med att distribuera dem mellan er och i proportioner som ni är bekväma med. Det bra för båda att vara lika mycket involverade i processen och för att överenskommelsen ska accepteras av båda parterna.

Man och kvinna vid vattnet

Dessa obekväma men nödvändiga konversationer är viktiga att ta upp

Som du kan se är det viktigt att man förstår situationen och att man kommer fram till en lösning som fungerar för båda personerna, men detta är inte något som kommer ske över en natt. Och o ni inte gör detta så kommer ni inte känna personen ni kommer spendera livet med.

Ett par med en framtid är ett par som öppet kan prata om sina drömmar och idéer, problem och orosmoment. Det är ett par som inte försöker undvika problemen; ett som närmar sig dem vetandes att man behöver kunna uttrycka sig och visa förståelse.

En hälsosam relation är baserad på förtroende, respekt och hopp. I dessa obekväma situationer så är det därför bäst att man inte glömmer bort dessa tre element. Kom ihåg detta då det är dags att sätta sig ner och prata under dessa obekväma men nödvändiga konversationer. Detta är det enda sättet för att nå en gemensam punkt som par, där båda parterna kan bli lyckliga tillsammans.

Detta kanske intresserar dig
7 hjälpsamma konversationer för varje situation
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 hjälpsamma konversationer för varje situation

Det finns konversationer för varje situation. Ingen konversation är obetydlig, för på ett eller annat sätt binder den dig till världen.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.