Nödvändiga konversationer varje par bör ha

Nyckeln till ett hälsosamt och varaktigt förhållande är mognad och engagemang när det kommer till att ta de där obekväma samtalen.
Nödvändiga konversationer varje par bör ha
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2024

Förr eller senare måste ni göra det. Antingen eftersom en vardaglig, meningslös konversation leder er dit eller för att det är ett ämne som ni måste klara upp direkt. Dessa typiskt obekväma men nödvändiga konversationer är något som kan få förhållandet att gå utför ett stup om de inte hanteras på rätt sätt.

Faktum är att om ni upptäcker att ni inte ser saker på samma sätt och ingen vill ge utrymme så kan detta leda till att förhållandet tar slut. Men tanken är inte att man ska undvika dem. Varje person bör istället fråga sig vad denne vill kommunicera och göra det så bra som möjligt. Så vilka är dessa obekväma men nödvändiga konversationer som varje par bör ha? Och hur bör vi närma oss dem så att de inte slutar dåligt?

Ex: det förflutna visar sig alltid igen

“Jag förstår inte vad du såg hos honom/henne”, “Hur kunde du vara med en sådan person?”… Detta är saker som vissa personer säger om deras partners föregående förhållanden. De kan verka oskyldiga, men kan leda till värre saker.

För att dessa konversationer därför inte ska bli till en plåga eller ett gräl så är det viktigt att man är på det klara med vissa saker. Det kan exempelvis vara vilken roll som exet spelar i partnerns sinne och liv nuförtiden? Om paret var gifta för flera år sedan och har barn tillsammans så är det inte samma sak som om förhållandet bara varade några månader.

Par som samtalar i soffa

Och det enda sättet att veta är att fråga. Men gör så utan att bli uppjagad, och med ärlighet och respekt. Du bör även försöka förstå den andra personen. Du måste dock ändå tänka på tre aspekter i din partners respons.

Tre viktiga aspekter inom obekväma men nödvändiga konversationer om din partners ex…

  • Hur personen pratar om sitt ex: Är personens ton fylld med ilska, smärta, avsky eller likgiltighet? Detta kommer ge dig en hint om de känslor som personen har för honom eller henne.
  • Om personen tenderar att ta upp honom eller henne inom vardagliga konversationer: Var uppmärksam på om personen pratar om tidigare upplevelser med honom eller henne och om personen gör detta naturligt, utan att ge detta mer vikt än det förtjänar.
  • Om de fortfarande håller kontakt med varandra och hur ofta: Huruvida de pratar frekvent och vilka kommunikationskanaler de använder. Vidare om exet är en del av vänkretsen eller om personen har raderat hans eller hennes nummer…

Med det sagt, när du har dessa obehagliga men nödvändiga konversationer med din partner så bör du se det förflutna för vad det är. Försök exempelvis inte att tolka din partners erfarenheter. Du hade säkerligen handlat annorlunda i många situationer, men försök att vara förstående.

Och om svartsjukan sedan visar sig är det bra att komma ihåg att din partner nu är med någon som kompletterar denne ännu mer. Och denna person är ingen annan än du själv.

Framtiden: osäkerheten kan kväva dig

Anser min partner att jag är hans eller hennes livs kärlek? Vill personen gifta sig med mig någon dag? Vill personen bilda familj med mig? Kommer personen att vara en bra mor/far? Kommer personens föräldrainstinkter att vakna? Dessa är några av de frågor som vi ställer oss när vi inleder en relation med någon. Med den som är den rätte.

Det är inte enkelt att ta upp sådana frågor under dessa obekväma men nödvändiga konversationer. Det kan innebära att man blir ännu mer förälskad, men det kan även innebära att man blir väldigt besviken.

Om den andre personen ställer dessa frågor och du inte har haft tid att tänka över svaren, kan du komma att känna dig ställd. Faktum är att vi ibland inte har de redskap vi behöver för att förhindra att demonerna och rädslorna från det förgångna kommer tillbaka.

Och vi kan inte svara – vi får panik. Tänk istället på det på det här sättet: ju tidigare du vet vad situationen handlar om, desto mer makt kommer du ha över din egen framtid. Osäkerhet är ingen bra följeslagare.

Kunskap är makt.

Tänk om era svar skiljer sig?

Om ni skiljer er i er syn på framtiden så är det en bra idé att diskutera dessa skillnader. Även om det verkar som att ni har helt motstående synsätt. Ni kan exempelvis behöva se om ni skiljer er rörande synen på att skaffa barn eller inte.

När det kommer till att organisera framtiden så är det bäst att börja med de ämnen där era åsikter är som mest lika. Ni kan sedan sakta öka svårigheten och identifiera saker som ni inte håller med varandra om.

Det kommer även vara dags att prata om var ni är villiga och inte villiga att ge efter. Ni måste även lära er att ge efter ungefär lika mycket så att inte den ene ger efter mycket mer än den andre. På det sättet kommer ni båda vara nöjda med överenskommelsen.

Att dela med sig är en del av livet

Om du precis har flyttat ihop med din partner så kommer ni förr eller senare att börja prata om delade kostnader, och diskutera ert delade liv.

Att leva tillsammans är svårt. Inte bara för att det kan slita på förhållandet med små fjantiga sammandrabbningar. Om båda parterna inte anstränger sig så kan varje liten syssla leda till en konfrontation. Du kan vara väldigt gullig och älskvärd, men om du inte är beredd att göra vad du ska i hemmet så finns det ett problem!

Det största problemet kommer när du måste vara rak mot den andra personen. När du har fått nog och tröttnat. Det där tillfället när du måste sätta dig ner med personen och säga “vi måste prata”. Hur bör du närma dig denna konversation? Autentiskt och naturligt.

Ni kan börja med att göra en lista på alla sysslor som måste göras veckovis (om detta är problemet). De som din partner nämner är de som denne värdesätter mer och anser vara viktigast; detta är därför även en övning som kommer hjälpa dig att lära känna personen bättre.

Ni kan därefter fortsätta med att fördela sysslorna mellan er och i proportioner som ni är bekväma med. Det bra för båda att vara lika mycket involverade i processen och för att överenskommelsen ska accepteras av båda parterna.

Man och kvinna vid vattnet

Dessa obekväma men nödvändiga konversationer är viktiga att ta upp

Som du kan se är det viktigt att du förstår situationen och att ni kommer fram till en lösning som fungerar för er båda, även om detta inte är något som kommer ske över en natt. För om du inte gör detta så kommer du inte känna personen du kommer spendera livet med.

Ett par med en framtid är ett som öppet kan prata om sina drömmar och idéer, problem och orosmoment. Det är ett par som inte försöker undvika problemen; ett som närmar sig dem vetandes att man behöver kunna uttrycka sig och visa förståelse.

En hälsosam relation är baserad på förtroende, respekt och hopp. I dessa obekväma situationer är det därför bäst att man inte glömmer bort dessa tre element. Kom ihåg detta när det är dags att sätta sig ner och prata under dessa obekväma men nödvändiga konversationer. Detta är det enda sättet att mötas på halva vägen som par, där båda parterna kan bli lyckliga tillsammans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.