Nycklar till att knyta an till en introvert

Nycklar till att knyta an till en introvert
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Du måste finna rätt ögonblick för att knyta an till en introvert. Att knyta an till dessa personer innebär att försiktigt närma sig och inse att de kan vara utmärkta konversationspartners. Vi kan också lära oss att dessa människor ofta utgör riktigt goda vänner. Under deras något distanserade uppsyn vet de hur man lyssnar, undviker skvaller och bildar starka och lojala band till sina vänner.

Om vi ser på inåtvändhet i litteraturen kommer vi att lägga märke till något. Det var inte förrän 2010 som den här typen av personlighet tappade sin negativa image. Böcker som Silencio visar vikten av och kraften hos inåtvända. De har en hel serie av positiva förmågor och karaktärsdrag.

“Blyghet är rädslan för socialt ogillande eller förödmjukelse, medan inåtvändhet är att föredra miljöer som inte är överstimulerande. Blyghet är smärtsamt till sin natur; inåtvändhet är inte det.”

1935 publicerade psykologerna Davis och Rulon en studie där människor diskuterade de introvertas intressen. De utmärktes inte av socialt tillbakadragande som många trodde; de hade istället goda egenskaper för att vara involverade i samhället. Forskare utmärkte dem för sina fasta ideal och utmärkta samtalsförmågor, samt för att vara utmärkta samtalspartners.

Forskare kritiserade till en början det sista faktumet. På den tiden var introversion associerat med sjuklig blyghet, där personen saknade egentliga sociala förmågor. Den idén har under senare år avfärdats. Introversion är nämligen inte ett drag som existerar ensamt. Var och en av oss befinner oss på en punkt mellan den oavbrutna följden av introversion och extraversion.

Kvinna på mur

Hur du knyter an till en introvert

Vi vet redan att introversion inte är detsamma som blyghet. Vi vet också att det inte är något fel på deras sociala förmågor. Det finns helt enkelt inga “sjukliga” beståndsdelar som gör det svårt för oss att knyta an till en introvert. Verkligheten är den att det som definierar dessa personer är den beteendemässiga dynamik som sammanfaller med deras mentala fokus, deras känslor och till och med med en hjärna som hanterar information annorlunda.

  • De här människorna föredrar tysta miljöer. De kan därför undvika sociala tillställningar eller stora grupper av människor. Dessa överstimulerande omgivningar kan nämligen utarma dem psykologiskt.
  • Introverta är introspektiva, observanta och fantasifulla.
  • De har få vänner och föredrar små cirklar av vänskaper med vilka de upprättar starka och meningsfulla band.
  • Introverta föredra djupa samtal, gillar inte skvaller eller att dra uppmärksamhet till sig.
  • De är tankfulla.
  • Introverta drivs av inre motivation. De förhåller sig trogna sina ideal och har inte behov av att tillfredsställa alla.
  • De har artistiska intressen såsom musik, skrivande och tecknande.

Att känna till vad de föredrar, deras beteende och den dynamik som utgör dem är viktigt. Samtidigt måste man komma ihåg att det givetvis handlar om individer, som är precis lika unika som vilka andra personer som helst.

Låt oss nu se hur dessa nycklar kan hjälpa oss att knyta an till en introvert person.

1. Gå försiktigt fram och respektera tid och kommunikationsform

Vi måste förstå en aspekt när det gäller att knyta an till en introvert person. När du talar till en introvert måste du komma ihåg att du talar till en stillsam person. Därför bör inte det första samtalet vara överväldigande eller pådyvlande. Du bör inte vara för framfusig eller krävande. Det kommer inte att fungera.

Det bästa sättet att närma sig en introvert är att acceptera dennes rytm och plats. Det bästa är därför att starta ett samtal som intresserar båda parter. Vidare är det också viktigt att förstå att det finns vissa kommunikationsformer som introverta personer undviker. De gillar inte vanliga telefonsamtal. De föredrar meningsfulla meddelanden och samtal.

2. Att knyta an till en introvert är att upptäcka en lök med intressanta lager

Introverta människor har många lager. De är som en lök som gömmer ett viktigt, upplyst inre. Att veta hur man når fram till dessa lager för att knyta an till en introvert på djupet, kräver dock att man respekterar personens tidsram.

Du måste vara ärlig, ödmjuk och följdriktig hela tiden så att du kan etablera en god vänskap med personen.

Person framför dörr

3. Gör dem inte till uppmärksamhetens centrum

Det är inte en god idé att ordna en överraskningsfest för dessa personer. Du bör alltså inte ordna en födelsedagsfest med ett rum fullt av gäster där de blir centrumet för all uppmärksamhet. Det fungerar med en extrovert personlighet, men inte med den här profilen.

Skapa speciella ögonblick där allt är enkelt och spontant med enbart några få människor. Du bör göra detta i miljöer där det inte finns någon press. De bör med andra ord inte känna sig tvungna att göra någonting de inte vill.

4. Knyt an till en introvert med meningsfulla samtal

Undvik att tala om dig själv för länge eller att småprata. I dessa fall kommer de att lyssna på dig men inte egentligen bry sig om vad du säger. För att knyta an till en introvert ska du därför välja intelligentare och djupare ämnen. Ideala samtalsämnen inkluderar vanliga intressen såsom böcker, TV-serier, mål eller projekt. Du bör alltså prata om värderingar ni delar.

5. Njut av tystnaden

Att dela stunder av tystnad med en annan människa kan leda till magiska ögonblick. Det är nämligen i dessa stunder som människor känner sig naturliga. Tystnad är inte påtvingad och attityder och samtal kan vara naturliga. Omgivningen bör därmed vara fridfull och ha en lugnande effekt. Tystnad bör skapa ett band mellan människor. Den delaktigheten kan vara en livstid.

6. Respektera deras personliga utrymme

Du behöver inte träffa dem varje dag eller ringa dem varannan timme. Det finns således inget behov av att förklara hur dagen varit eller varenda tanke vi haft. Introverta personer behöver nämligen tid för sig själva för att ladda batterierna och nära sig själva. De behöver balansera egentid med att njuta av sina intressen. Även om introverta behöver egentid innebär det inte att de inte vill ha vänner eller familj.

Sammanfattningsvis kan det vara lättare att knyta an till en introvert än vi tror. Dessutom är relationer med introverta väldigt givande. De är dessutom skatter som kan vara en livstid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.