7 saker vi kan lära oss från introverta personer

7 saker vi kan lära oss från introverta personer

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Visste du att vi har massor att lära av introverta personer? I den här artikeln tar vi en titt på sju olika områden.

Under en stor del av hans barndom var Albert Einstein inte precis en fantastisk student, utan mer introvert. Detta ändrade sig dock under tidens gång eftersom han blev en av de viktigaste vetenskapsmännen under 1900-talet och utvecklade teorier inom fysiken som bara genier kan komma ihåg idag.

Det har skrivits många biografier om hans liv och samtliga insisterar på en sak: han hade en introvert personlighet. Precis som Einstein så är många människor som är kända för sin intelligens och kreativitet introverta. Två andra exempel är Bill Gates och Gandhi. 

“Jag är introvert… Jag älskar att vara själv, jag älskar att vara utomhus, jag älskar att ta långa promenader med mina hundar under träden, blommorna och himlen.”

-Audrey Hepburn-

Många är dock ett mellanting mellan introvert och extrovert. Det finns extroverta som kan vara blyga i vissa situationer, precis som att det finns introverta som kan vara sociala.

Studier angående att vara introvert respektive extrovert

Den första personen som arbetade med detta koncept var Carl Jung. I boken Psykologiska Typer pratar Jung om två sätt att bete sig som definierar varje person. Det är dels de beteenden som fokuseras på utsidan, andra och samhället, och dels de som är riktade mot den privata sfären. Dessa två sätt att bete sig definierar två psykologiska typer: extroverta och introverta.

Kvinna i burk på strand

Jung associerade även dessa två psykologiska typer med två arketyper. Han associerade introverta med Apollo (introspektion, rationalitet och måtta) och extroverta med Dionysos (oordning, sökandet efter nya saker och ett intresse för sensationer). 

Den tyska psykologen Hans Eysenck studerade också ämnet, men han valde den vetenskapliga metoden. Eysenck fokuserade på biologiska och genetiska aspekter hos människan. Med andra ord fokuserade han inte på det som man lär sig genom erfarenhet, utan det som man uttrycker genom att man anpassar sig till sin omgivning.

Av denna anledning såg Eysenck relationen mellan att vara introvert och extrovert som en dimension som finns hos alla och som definieras av vår psykologi och stimuli från omvärlden.

Vad man kan lära sig från introverta personer

Harvards universitet utförde en studie för att analysera olika mönster i hjärnan hos personer som blivit identifierade som introverta. I denna undersökning upptäckte man att introverta har en större mängd grå substans som även är tjockare i vissa delar av hjärnan som är relaterade till abstrakt tänkande och beslutsfattande.

Detta är anledningen till att introverta personer dedicerar mer tid åt abstrakt tänkande och anses vara mindre impulsiva. De tänker mer på detaljer och är mer obekväma i situationer där man inte kan fly från en social situation och där man bara kan arbeta i grupp. Härunder kommer vi att analysera några av de saker som man kan lära sig från introverta personer.

Introverta personer vet hur man hanterar ensamhet

Introverta vet hur man är ensam och drar nytta av detta genom att läsa, gå på bio, skriva, handla, resa etc. De njuter av sin tid och allt som de gör. De behöver inte ha någon annan i närheten. Anledningen till detta är att introverta laddar om sina batterier när de är ensamma.

“Varför vill många undvika att vara ensamma?
För att det inte är alla som kan njuta av sin ensamhet.”

-Carlos Dossi-

Kvinna på parkbänk

De vet hur man lyssnar

När introverta talar så gör de detta efter att de har reflekterat och lyssnat. De föredrar att vara tysta och tänka på vad andra säger för att sedan kommentera detta. Deras beteenden bestäms inte av rädsla för att avbryta en konversation. Det är snarare så att de inte vill tala förrän de är säkra på att de tillför värde till konversationen.

De är analytiska och reflekterande

Introverta personer tar beslut baserat på tidigare erfarenheter genom undersökning, observation och tolkning. De tycker om att testa, analysera och tänka, och de tenderar att inte vara impulsiva.

Introverta personer är noggranna

En studie utförd vid Cornell University i New York kom fram till slutsatsen att introverta visar upp en högre nivå av stimulans i hjärnan när de processar visuell information. Det hjälper dem att upptäcka detaljer som inte andra personer uppfattar.

De njuter av sociala relationer på ett annat sätt

Introverta personer tycker också om sina relationer med andra personer, men på ett annat sätt än extroverta. Introverta föredrar umgänge på tu man hand. De undviker stora grupper där de blir tvingade att välja en social roll, och blir överösta av stimuli.

Koppar

De är känsliga

Även om introverta kan verka kalla och avståndstagande så brukar de vara rätt känsliga. Faktum är att de flesta litterära verk som beskriver känslor på framstående sätt tenderar att vara skrivna av introverta personer.

De är kreativa

Reflektion och insikt är egenskaper som introverta har och detta gör dem mer kreativa. De drar nytta av sin ensamhet för att reflektera. På detta sätt kan de uppnå högre nivåer av koncentration, vilket låter dem skapa nya saker och lösa problem.

“Kreativitet är intelligens som har roligt.”

-Albert Einstein-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.