Varför vi alla kan dra nytta av idrottspsykologi

Varför vi alla kan dra nytta av idrottspsykologi
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 oktober, 2019

Idrottspsykologi är en disciplin som vanligtvis används av idrottare i syfte att förbättra sin prestationsförmåga. Men kan man dra nytta av idrottspsykologi även om man inte idrottar själv?

Idag är konkurrensen stor. Faktorer som inte var viktiga tidigare eftersom de inte troddes göra särskilt stor skillnad anses nu vara mycket viktiga.

Väldigt små skillnader kan skilja mellan först och sist. Och det är här idrottspsykologi kommer in i bilden.

Alla kan dra nytta av teknikerna som inkluderas i idrottspsykologi, för alla har vi dagliga utmaningar att tackla. Alla vill dessutom bli bättre.

Atleter vet att en stor del av deras segrar handlar om deras mentala tillstånd. De behöver bättre koncentration, självsäkerhet, tolerans för frustration och en orientering mot prestation.

Detta är aspekter är sådana vi alla behöver i våra liv. Det är därför det är bra att lära sig att använda sportpsykologernas taktiker och inkludera dem i sitt eget liv.

“Allt jag vet säkert om moral och människans förpliktelser har jag fått från fotboll.”

-Albert Camus-

Sportande figurer

Tre framgångsrika tekniker från idrottspsykologi

Det finns många legitima tekniker från idrottspsykologi, men tre används mer än de andra eftersom de är väldigt effektiva. De tre teknikerna är som följer:

  • Visualisering: att föreställa sig scenarier och mentalt öva på hur vi ska reagera på dem. Idén är att göra det med så mycket detalj som möjligt och alltid visualisera att man vinner. Soloatleter använder denna teknik mycket, såsom löpare.
  • Positiv inre dialog: förstå vad du säger till dig själv och hur du svarar. När denna dialog är positiv och uppmuntrande så förbättrar den dina färdigheter. Det är mycket användbart för personer som utövar singelsporter, som golf eller tennis.
  • Om… då: att föreställa sig problemen som kan uppstå under tävlingen och sedan komma fram till lösningar eller strategier. Det är en teknik som ökar självsäkerheten.

Du kan använda den strategi som funkar bäst för dig, men du kan även använda alla tre samtidigt. Idrottare på hög nivå använder dem som en viktig del av deras träning.

Mänsklig kropp

Ett tankeväckande experiment

För att försöka mäta effektiviteten hos teknikerna som används inom idrottspsykologi utförde man ett experiment. BBC designade projektet och utförde det virtuellt under 2012 med fler än 44,000 personer.

Deltagarna var tvungna att genomgå en serie tester med ett gemensamt drag: varje deltagare närvarade vid en väldigt pressande situation. Forskarna mätte sedan resultatet kvantitativt och lärde deltagarna de tre teknikerna.

Man upprepade sedan testet, och de nya resultaten var fantastiska. Praktiskt taget alla deltagare förbättrade sin prestation. Resultaten var så betydande att andra forskare började intressera sig.

Man undersöker fortfarande resultaten för att kunna förbättra och polera teknikerna.

Att dra nytta av idrottspsykologi i det dagliga livet

Det finns flera områden där de grundläggande teknikerna inom idrottspsykologi har testats. De har nästan alltid producerat förbättrad prestationsförmåga.

Med det sagt vet vi att vissa tekniker är mer applicerbara i vissa situationer än andra.

Dra nytta av idrottspsykologi när du ska tala

Låt oss titta på några exempel:

  • Att tala inför publik: experter har visat att tekniken “Om… då” fungerar väldigt väl om en person är rädd för att tala inför publik. Denna taktik ökar ens självsäkerhet och genom att föreställa sig möjliga problem och strategierna för att tackla dem minskas rädslan.
  • Riskabla aktiviteter: aktiviteter som involverar risker genererar mer ångest. Forskare har visat att visualiseringstekniken är speciellt effektiv för denna typ av situation. Till exempel kirurger kan dra stor nytta av visualisering. De skapar en mental karta av operationen, vilket resulterar i bättre prestation.
  • Stressiga sociala situationer: föreställ dig till exempel situationer med en auktoritär figur. Observationer visar att den lämpligaste tekniken här är positiv intern dialog. Det ger en person mer självsäkerhet och hjälper denne att hantera situationen bättre.

Dessa tekniker från idrottspsykologi har visat sig vara effektiva för många idrottare. Så varför skulle de inte fungera för andra? Det viktiga är att vara disciplinerad och faktiskt använda dem.

Du kommer märka skillnaden – men bara om du använder dem dagligen och konsekvent.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.