Om du kunde gå tillbaka i tiden, vilka råd skulle du ge dig själv?

Du kan inte ändra eller radera något som har hänt dig, men du kanske ofta önskar att du hade kunnat berätta några saker för ditt yngre, oerfarna jag. Om du hade kunnat det, vad skulle du ha sagt? Skulle du ha varnat dig själv för något speciellt för att hindra dig från att göra vissa misstag?
Om du kunde gå tillbaka i tiden, vilka råd skulle du ge dig själv?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 11 maj, 2023

Under hela ditt liv har du lärt dig oändligt många saker. Det finns vissa erfarenheter som du är extra glad att du fått uppleva. Men när du tittar i din backspegel kommer du alltid att hitta några små defekter eller sprickor som du skulle vilja åtgärda. De får dig följaktligen att uppleva en slags ånger som väcker ett subtilt begär i dig. Faktum är att du skulle vilja gå tillbaka i tiden, varna dig själv för vissa saker och viska några råd i ditt öra.

Du kan naturligtvis inte göra det. Tidsmaskiner existerar trots allt inte. Men detta hindrar dig inte från att hela tiden tänka på hur du önskar att du kunde gå tillbaka i tiden och förändra det förflutna.

Faktum är att vetenskapen har ägnat mycket uppmärksamhet åt detta ämne, uppmuntrad av faktorer relaterade till mental hälsa. Detta beror på att vissa människor lever mer i sitt förflutna än nuet. Långt ifrån att vara i samklang med här och nu, där de bästa möjligheterna finns, lever de förankrade i gårdagen. I själva verket lever de i ett fragment av tid där nostalgi och känslomässig smärta bor.

“Vi tillbringar hela våra liv med att drömma om ouppfyllda önskningar, komma ihåg ärr, på konstgjord och ljugande väg bygga vad vi kunde ha varit.”

Mario Benedetti, Tack för elden-

Man som funderar på det förflutna
Du kommer ofta på dig själv med att tänka på hur ditt liv skulle se ut om du tidigare hade vetat vad du vet nu.

Att gå tillbaka till det förflutna

Oscar Wilde sa att “den enda charmen med det förflutna är att det är förflutet”. Detta är onekligen sant. Men den mänskliga hjärnan verkar ha en besatthet av denna typ av charm eftersom vi nästan alltid befinner oss på väg tillbaka dit.

Till exempel kan du tillbringa dagen med att minnas saker som var du lade dina nycklar, hur du känner en viss person, tänka på ett lyckligt ögonblick från igår eller att du ångrar att du inte har gjort något.

Faktum är att livet är fullt av minnen. Men ibland gör minnen ont och får dig att vilja gå tillbaka i tiden för att ge ditt yngre jag råd. Dr Robin Kowalski, professor vid Clemson University i USA, undersökte detta.

Eftersom denna önskan är så påtaglig hos människan, bestämde han sig för att genomföra en studie. Den publicerades i Journal of Social Psychology. Detta är resultaten han fick.

Vi ångrar alla något

Viljan att återvända till det förflutna motiveras av tyngden av ånger. Många människor upplever denna känsla. Kowalskis forskning baserades på en undersökning som tillämpades på ett urval av 400 personer över 30 år som var överens om många aspekter:

  • De flesta skulle vilja ha råd om missade utbildningsmöjligheter, dåliga beslut som fattats, bortslösade pengar och risker som inte tagits.
  • Det var heller ingen brist på kommentarer angående relationer som de önskade att de aldrig hade inlett. Att kunna varna sig själv för att förälska sig i eller gifta sig med vissa människor var en mycket utbredd önskan.

Tänk på det: du har gått igenom många vägskäl och även om du har gjort mer än ett misstag har du också fått en serie lektioner som definierar den person du är nu. Varför ångra det som inte längre är meningsfullt eller är användbart på något sätt?

Fötter som vill återvända till det förflutna
Om du ser kritiskt på det förflutna är det för att du har fått värdefulla lärdomar som har gjort dig till den du är idag.

Om du vill gå tillbaka i tiden, kom ihåg detta…

Utan tvekan finns det oändligt många upplevelser som du önskar hade varit annorlunda. Alla ångrar vi vissa saker. Faktum är att vi ofta känner att vissa händelser satte stopp för våra drömmar och ledde oss till andra, mindre inspirerande, destinationer. Dessutom gör dessa misstag ont.

Självklart kan du inte gå tillbaka till det förflutna. Men du kanske känner att du vill knyta ihop alla de där lösa trådarna från igår och kanske förbättra din nuvarande situation. Men skulle detta verkligen fungera? En undersökning gjord av Cornell University i USA visar att vi är mer benägna att ångra de möjligheter vi missade än de misstag vi gjorde. Denna känsla förvränger föreställningen om det “ideala jaget” och får oss att tro att nuet inte är något annat än resultatet av många av de där dörrarna vi inte vågade öppna. Om du känner så här bör du därför reflektera över följande:

Tidigare hade du inte den erfarenhet du har nu

De flesta av oss är verkligen kritiska till vårt tidigare jag. Till exempel kanske du förkastar tonårsversionen av dig själv eller den lite impulsiva unga vuxna som misslyckades med att fatta de bästa besluten inom mer än ett område av sitt liv.

Men du måste förstå att ditt tidigare jag inte hade den visdom och erfarenhet som du har idag. Dessutom har alla dessa misstag från igår tillåtit dig att få den kunskap du har nu.

Var snällare mot dig själv

Varför gå tillbaka i tiden om de bästa möjligheterna finns här och nu? Varför kritisera dig själv för varje misstag och varje missat tillfälle? Om du ångrar varje dåligt beslut är nämligen allt du gör att ogiltigförklara dig själv och underblåsa din självkritik och ditt självförakt.

Undvik att göra detta och se på ditt yngre jag med medkänsla. Förstå också att ingen är ofelbar. Behandla därför dig själv med större vänlighet. Sluta se tillbaka till en plats som inte längre är meningsfull eller har någon betydelse. Placera ditt nuvarande jag i nuet, dra nytta av din erfarenhet och gå för vad du vill.

Du måste utveckla ett lugnare och mer tolerant förhållningssätt till dig själv och undvika utmattande och ogiltigförklarande självkritik.

Vad skulle du säga till din bästa vän om denne alltid ångrade gårdagens misstag?

Det är inte värt att gå tillbaka till det förflutna. Inget nytt växer fram där. Det är som en bit bränt papper som bärs med av vinden. Med det sagt blir man ibland besatt av att hålla det i handen. Faktum är att personer som lider av depression ofta fokuserar sina blickar på detta plan och ger näring åt sina känslor av sorg, agg och ånger.

Om det här låter som du, tänk på vad du skulle säga till din bästa vän om denne alltid ångrade det förflutna. Vilket råd skulle du ge personen? Vilka ord skulle du säga? Hur skulle du stötta honom eller henne? Tänk på det, för ingenting är så nödvändigt som att behandla dig själv på samma sätt som du behandlar dem du älskar mest.

Som ett arabiskt ordspråk lyder: “Det förflutna har redan flytt, det du hoppas på saknas, men nuet är ditt...”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Davidai S, Gilovich T. The ideal road not taken: The self-discrepancies involved in people’s most enduring regrets. Emotion. 2018 Apr;18(3):439-452. doi: 10.1037/emo0000326. Epub 2017 May 11. PMID: 28493750.
  • Kowalski RM, McCord A. If I knew then what I know now: Advice to my younger self. J Soc Psychol. 2020;160(1):1-20. doi: 10.1080/00224545.2019.1609401. Epub 2019 May 5. PMID: 31056014.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.