Om jag tror på mig själv, kommer jag aldrig att sluta växa

När jag tror på mig själv tar jag modiga beslut. Självförtroendet tillåter mig att växa i den riktning jag väljer.
Om jag tror på mig själv, kommer jag aldrig att sluta växa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När jag tror på mig själv tar jag bättre beslut. När jag tror på min erfarenhet och minns mina värderingar och behov väcker jag styrkor som för in mig på rätt väg. Detta tillåter mig att växa och gå framåt genom att bygga den verklighet jag vill ha. Först då kan jag övervinna hinder, kasta av bördan från mina axlar, lämna de saker som skadar mig och fokusera på de goda sakerna som komma skall.

Det kan verka enkelt när du läser det. Du älskar förmodligen hur det låter. När allt kommer omkring säger området för personlig tillväxt och utveckling att det första budet är att lära sig att tro på sig själv. Men även om många har läst otaliga artiklar om ämnet, lyckas alla ändå inte tillämpa det på sina egna liv.

Brist på självförtroende och självuppskattning ligger bakom många beteendestörningar. Detta påverkar självkänslan och gör att sinnet kan domineras av en begränsande och till överdrift kritisk intern dialog.

Faktum är att man inte slutar tro på sig själv från en dag till nästa. Det är en process som tar år eller till och med decennier. I själva verket börjar många redan under barn- och ungdomen att acceptera en serie negativa tankar eller självbekräftelser.

Det ögonblick du tvivlar på om du kan flyga, upphör du för evigt att kunna göra det.

-J.M. Barrie-

En man på ett fält ser mot solnedgången

Vägen till tillväxt kräver en intern omvandling

Abraham Maslow, en av 1900-talets mest framstående psykologer, sa att människor har två val i livet. Det första är att välja den säkra vägen; det andra är att gå mot tillväxt.

Om du vill nå tillfredsställelse och självförverkligande måste du välja tillväxt med tanke på att ett sådant val kräver att du besegrar din rädsla.

Detta är dock inte en lätt uppgift. För att någon ska tillåta sig att växa och utvecklas i enlighet med sina drömmar, mål och behov, måste de inaktivera många självbegränsande övertygelser. De måste också bli av med irrationella idéer och rädsla.

I själva verket går många med dålig självkänsla i terapi, eftersom de har begränsat sig och därigenom ligger långt under sin verkliga mänskliga potential.

Varför händer detta?

Tidiga upplevelser som minimerat din potential

När jag tror på mig själv känner jag mig lyckligare och säkrare. Men jag kan inte känna igen något extraordinärt i mig själv. Jag är inte skicklig och har inte heller gjort något som jag är stolt över. Jag har alltid känt mig som en främling i min egen hud.

Dessa övertygelser är mycket vanliga hos dem som har drabbats av en tydlig brist på känslomässigt stöd sedan barndomen. I dessa fall har det funnits en brist på uppskattning samt stabil och pålitlig tillgivenhet. Dessa människor har inte haft någon som kunnat visa dem att de kunde göra saker, uttrycka sig, ta beslut, vara autonoma och känna sig värdefulla, vilket manifesterat sig i en märkbar brist på självkänsla och på självförtroende.

När allt kommer omkring är det mycket svårt för en människa att tro på sig själv när ingen annan har gjort henne ”känslomässigt synlig”.

Trons psykologi

2016 publicerades en mycket intressant studie i tidskriften Scientific Reports. Forskaren Jonas Kaplan och hans kollegor upptäckte, genom magnetisk resonansavbildning, vilken kraft som tron ​​har på hjärnan. Oavsett om det gäller politiska övertygelser eller andra tankar som inte helt absolut kan bli bevisade, så är alla trosuppfattningar skyddade av ett komplext neuralt nätverk.

Dessa förbindelser stärks dessutom av områden med känslomässiga funktioner. Allt detta gör det mycket mer komplicerat att få en person att förstå att de har stor potential och att de borde tro på sig själva när de fattar beslut.

Därför räcker det inte för andra att insistera på ditt värde. Detta beror på att den verkliga förändringen sker när du själv omformulerar dina skadliga idéer och övertygelser.

En kvinna som växer

Jag tror på mig själv och vet att det är dags att växa

När jag tror på mig själv tar jag bättre beslut. När jag äntligen vågar ifrågasätta mina gamla övertygelser och de föreställningar som andra har gett mig, eliminerar jag min begränsande rädsla och den osäkerhet som förtärt mig.

Det är inte lätt att utföra en intern vårstädning och eliminera de kritiserande idéer som andra infört i dig, så till den grad att du inte ens insett att du långsamt förlorat ditt självvärde.

Varje människa har potentialen och förmågan att hävda sig korrekt i livet och att lämna begränsande övertygelser bakom sig. Det är dags att växa och välja vägen för självförverkligande som Abraham Maslow påpekade.

Jag tror på mig själv och vad jag förtjänar. Från och med nu slutar jag att bli påverkad av förhållandena som omger mig och förstår att det är mina egna beslut definierar mig. De beslut som gör att jag kan övervinna svårigheter och hitta den lycka som jag verkligen önskar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kaplan, J., Gimbel, S. & Harris, S. Neural correlates of maintaining one’s political beliefs in the face of counterevidence. Sci Rep 6,39589 (2016). https://doi.org/10.1038/srep39589

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.