Ouroboros paradox och den eviga återkomsten

Ouroboros paradox representerar ett logiskt tillvägagångssätt kopplat till idén om oändlighet. Faktum är att olika religioner, filosofer och, på senare tid, fysiker på högsta nivå, har talat om det.
Ouroboros paradox och den eviga återkomsten
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Ouroboros paradox är ett ganska populärt koncept. Men många religioner, filosofer och fysiker har uttalat sig emot det. Det hänvisar till en idé som har bearbetats av olika intellektuella, den om oändligheten.

I antikens Grekland var oändligheten representerad av en bild känd som en “Ouroboros”. Det är bilden av en orm med svansen i munnen. Faktum är att den slukar sig själv.

Ur denna figur uppstår paradoxen som tar sig uttryck på följande sätt: “Om en orm först äter sin svans och sedan fortsätter att svälja hela sin kropp, var är ormen?

Denna “feed-back-process” är samtidigt en symbol för odödlighet, eftersom det sägs om Ouroboros att han dödar sig själv och återuppväcker sig själv, befruktar sig själv och föder sig själv. Han symboliserar Den Ende, som utgår från motsättningarnas sammandrabbning, och han utgör därför hemligheten bakom prima materia som otvivelaktigt härrör från människans undermedvetna.”

-Carl Jung-

Ouroboros paradox och förhållandet mellan det ändliga och det oändliga

Ouroboros paradox hänvisar till det spända förhållandet mellan det ändliga och det oändliga. Men också till tillvarons cyklikalitet och allt som existerar. Det utmanar konceptet linjär tid, där vi går framåt och lämnar allt bakom oss.

Ouroborosfiguren är en metafor för mötet mellan början och slutet, vid samma punkt. Ur detta perspektiv finns det ingen verklig början och slut, utan en evig upprepning av cykler där allt återgår till sitt ursprung. Därför är tiden inte linjär, så paradoxen består i att gå bakåt, att gå framåt genom att gå tillbaka till början.

Samtidigt syftar detta på begreppet “oändlighet”. Detta är definierat som det som inte har något slut. Det kan faktiskt förstås som något så omfattande att det inte har några gränser. Men enligt Ouroboros paradox är anledningen till att det uppfattas som att det inte har någon början och slut att början och slutet är verkligheter som alltid möts.

Oändlighetssymbol

Ouroboros paradox och oändlighet

Tiden representeras som en cykel i Ouroboros paradox. Det antyder att varje ögonblick av nuet slukas av framtiden. Ormen biter sin egen svans och slukar sig själv. Detta illustreras i själva människolivet: det kommer från ingenstans och återvänder till ingenstans, i och med döden.

Sättet vi mäter tid representerar denna verklighet. Klockans visare börjar från en punkt och gör en cirkulär rutt tills de återvänder till samma plats. Cykeln upprepar sig sedan, för evigt. Samma sak händer varje vecka, varje månad och varje år. Att ett nummer skiftar från ett år till ett annat är bara en kulturell process. I huvudsak är de oändliga cykler.

En intressant aspekt av allt detta är att även om Ouroboros var en grekisk symbol, som senare blev universell, fanns en version av den också i den aztekiska kulturen. Den enda skillnaden var att det var en befjädrad orm. Konceptet var dock exakt detsamma. Utan tvekan var det en märklig slump.

Oändlighetsklocka

Den eviga återkomsten

De flesta av de orientaliska kosmologierna är baserade på denna princip om verklighetens cykliska natur. I väst postulerade Friedrich Nietzsche idén om “den eviga återkomsten”. Hans idé blev populär men fann liten kontinuitet i andra filosofers tänkande. En sådan princip kan man uttrycka på två sätt: det ena kvasimatematiskt och det andra ontologiskt.

Ur en matematisk synvinkel skulle det vara något i stil med att tiden är oändlig. Emellertid är universums materia och energi ändliga. Om det är så är sättet som materia och energi kombineras på ändligt. Därför kommer samma kombination att upprepa sig flera gånger i tidens oändlighet.

Med andra ord, det som varit kommer att bli på nytt. Det är till exempel tron att molekylerna som din kropp utgör, någon gång kommer att bli kombinerade igen på samma sätt och producera en annan varelse precis som du.

Ur ontologisk synvinkel å andra sidan, är den eviga återkomsten en återbekräftelse av livets förgänglighet. Vi går mot vår egen intighet. Carl Jung å sin sida talar om “regeneration”, processen att döda sig själv, bildligt talat, för att ge sig själv liv. Detta är roten till våra undermedvetna processer.

En alternativ förklaring

Slutligen måste vi nämna att fysiken inte har varit främmande för frågan om Ouroboros paradox och den eviga återkomsten. Faktum är att två fysiker, Turok och Steinhardt, tror att det finns en alternativ förklaring till universums ursprung och att det är cykliskt. I deras hypotes är den så kallade “mörka energin” nyckeln till allt och genererar oändliga cykler där universum börjar om och om igen med en “bang”. Kanske är det verkligen så.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barbieri, J. H. (2011). Physis frente a Nómos: el eterno retorno. Díkaion: revista de actualidad jurídica, 20(1).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.