Relationen mellan romantisk passion och kreativitet

I den här artikeln kommer vi ta upp hur du väcker passionen i din relation igen om den har börjat bli tråkig!
Relationen mellan romantisk passion och kreativitet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi prata om romantisk passion och kreativitet. De kanske inte verkar vara relaterade, men studier har funnit att det faktiskt finns en viktig relation mellan de båda.

Kreativiteten anses vara nyckeln till att hålla den romantiska passionen levande i er relation.

Vissa tror att långvariga emotionella relationer uppehålls av ett sorts stillestånd där de flesta rutiner, mål och sätt att förstå livet delas av er båda; att den romantiska passionen försvinner med tiden och att detta är normalt.

Detta kanske inte är fallet. Faktum är att den romantiska passionen i långvariga relationer har mycket att göra med hur mycket kreativitet det finns i en relation.

Men vad är “romantisk passion”? I en relation har det att göra med vilken lust man känna för varandra. Det är den där inledande sexuella attraktionen och den romantiska åtrån man känner då man blir förälskad.

Den där gnistan som många par förlorar efter några år eller månader och som öppnar dörren till en annan typ av kärlek. Det är iallafall vad man har trott ända fram tills nu.

Man vet även att de relationer som bara baseras på romantisk passion inte varar så värst länge.

Den romantiska passionen är något vi alla behöver till en större eller mindre grad. Det kanske till och med är något som vi inte bör ge upp i utbyte mot en mer stabil relation.

Enligt studier utförda vid Northwestern University och University of London är det inte så att den romantiska passionen inte passar in i långvariga relationer. Det är bara det att den behöver en viss kreativitet.

“Jag hade hellre dött av passion än av att vara uttråkad.”
-Vincent Van Gogh-

Romantisk passion och kreativitet: Hur viktig är den romantiska passionen i våra liv?

Det verkar inte som att de flesta personer är redo att förlora den romantiska passionen i sina liv, även då tiden flyger förbi och förlusten av detta ger upphov till en mer stabil relation.

Den romantiska passionen spelar en viktig roll i vår utveckling som personer och inom vårt personliga välmående. Den hjälper oss också att bibehålla en stabil relation.

Populariteten hos dikter, noveller och romantiska filmer är bevis på detta. Anledningen till detta är att ingen känner sig lycklig då han eller hon tappar den där känslan som man kände förut.

Vi vill inte att denna kärlek ska köras över av en annan.

Det är passionen som flyttar världen och som även flyttar våra liv. Då man hittar den eller förlorar den så för man fram det bästa eller värsta i sig själv. Den är kraftig men den är även ömtålig.

En studie rörande romantisk passion och kreativitet

Resultaten indikerade att ca 40% av de par som varit tillsammans under 10 års tid fortfarande är förälskade.

Forskarna har inte bara deras vittnesmål för att bevisa denna punkt. De MRI-tester som gjordes har också varit ganska intressanta.

Dessa studier visade att de personer som upplevde stor romantisk passion med långvariga partners också aktiverade samma regioner av hjärnan som de personer som befinner sig i det inledande skedet av en romantisk relation.

Man kan enkelt ge stöd åt dessa resultat genom att fokusera på saker som regelbunden intimitet och sökandet efter sexuell njutning. Man kan även fokusera sig på de positiva erfarenheterna i ren relation.

Denna studie fokuserades sig dock på en annan egenskap som verkar förekomma hos dessa personer, nämligen kreativiteten.

Många studier har visat att den kreativa processen är viktigt för vårt emotionella välmående. Forskningen går dock längre.

Det verkar som att väldigt kreativa personer är bättre på att attrahera kreativa partners som de skapar emotionella band med; band som blir starkare över tid. Sådana personer är bättre på att hålla den romantiska passionen vid liv.

La vie en rose

Studierna ovan relaterade kreativiteten till folks förmåga att se sin partner genom rosafärgade glasögon. Det är vad psykologin beskriver som “positiv illusion”.

Denna typ av illusion verkar förbise bristerna i en relation. Det är även en grund där en person känner sig mer uppskattad och önskvärd, vilket hjälper denne att känna sig mer attraktiv och lycklig i en relation.

Kreativiteten inom långvariga relationer är det fundamentala element som förhindrar att personerna känner sig uttråkade.

En kreativ person känner oftast passion inom livets alla områden

Man som överraskar kvinna.

Passion uppstår inte bara i romantiska relationer. Passionerade personer tenderar att vara på detta sätt inom nästan varje aspekt av sina liv.

De har passion för sitt arbete, sina vänskaper och sina aktiviteter. De tenderar att vara mycket mer öppna för nya erfarenheter och nya sätt att tänka än andra.

Man börjar förstå att romantisk passion bara är en annan avgrening av en passionerad persons liv.

Alla kan utveckla en passion för livet och alla är kreativa. De mest kreativa personerna är dem som inte är rädd för att experimentera och misslyckas.

Så du kan säkert komma i kontakt med din kreativa sida då du är redo för detta. Att kultivera din passion kommer vara något av det bästa du kan göra för dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.