Patologisk oro – symptom och behandlingar

Patologisk oro är en stubin som tänder din ångest, utöver att vara en värdelös källa till smärta. Därför måste du lära dig att träna ditt sinne att lugna sig och fokusera på lösningar såväl som att sluta vänta sig katastrofer och negativa resultat.
Patologisk oro – symptom och behandlingar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Patologisk oro är som ett rum som gradvis får slut på syre. Du är fångad i en labyrint utan utgång, ett hus utan dörrar. Det är som att gå uppför en backe utan att veta varför du inte kan vända dig om.

Som du säkert kan se är detta ett psykologiskt tillstånd som utger grunden för ångeststörningar.

Så varför drabbas man? Varför är det mänskliga sinnet så benäget att delta i jobbiga situationer? Något man måste förstå med oro är att det är den kognitiva beståndsdelen av ångest.

Det är vad som ger den näring och även vad som gör den så motståndskraftig. Man får heller inte missa det faktum att oro ger bränsle åt rädslor.

Folk tenderar att oro sig när de inte vet vad som kommer hända; när de intalar sig att något dåligt kommer ske eller när de i ett försök att lösa ett problem börjar tvivla på allt.

Det är lätt att komma till slutsatsen att negativitet ligger bakom allt detta, men det stämmer inte, för det är skuggan av rädsla som ligger bakom negativiteten.

När det går så långt att man drabbas av patologiskt oro så blir det mental tortyr. I detta psykologiska scenario kan varken idéer eller önskan utvecklas… för att inte nämna hopp.

Därför måste man upptäcka dessa mentala mönster för att kunna avaktivera dem. Fortsätt läsa för att få reda på hur man kan gå till väga.

“Det är inte logiskt att oroa sig över saker man inte har någon kontroll över, för det finns inget du kan göra åt dem. Varför oroa sig över något man inte kan kontrollera? Att oroa dig håller dig immobiliserad.”

-Wayne W. Dyer-

Oroa dig inte

Varför bryr du dig och vad är syftet?

Oro är en normal psykologisk process vars syfte är att lösa ett problem som av någon anledning tar ifrån dig din sinnesfrid.

Denna kognitiva, känslomässiga och psykofysiologiska aktivering leder dig i vanliga fall till att använda hanteringsstrategier för att minska ovisshet och rädsla samt lösa situationen.

På senare år har det vetenskapliga intresset för ämnet oro ökat kraftigt. Experter brukade nästan helt exklusivt fokusera på att upptäcka varför folk oroade sig och hur det påverkade deras ångestnivåer.

Men på senare år har studier från bland anat dr. Mark Freeston vid Kaliforniens universitet försökt identifiera källorna till oro som nästan alla utsätts för.

Din oro: två väldigt specifika anledningar

Enligt dr. Freeston och hans forskarlag har merparten av din oro två källor:

  • Du bryr dig eftersom du väntar dig en negativ händelse. Du är till exempel rädd för att göra andra besvikna, inte uppnå vad du siktat på, förlora något betydelsefullt eller uppleva skuld genom att inte göra vissa saker på ett specifikt sätt.
  • Den andra anledningen till varför du oroar dig är ganska intressant. På det stora hela har vi börjat tro att vi “är ansvarsfulla” genom att oroa oss över en massa saker. Som om vi genom att ägna timmar på att tänka på vissa saker får lättare att hitta lösningar och får mer kontroll över vissa situationer. Men så är det givetvis inte, för överdriven oro gör dig bara mer ängslig och mindre produktiv.
Träd format som huvud

Patologisk oro och feedback-loopen

Överdriven oro grundas i patologisk oro. De är sinnesstånd där man inte kan sluta tänka på samma saker och förvänta sig negativa resultat. Det är en typ av grubbleri som istället för att lösa problemet bara gör det större och jobbigare.

Det är viktigt att notera att patologiskt oro grundas i en intressant “feedback-loop” mellan din amygdala och prefrontala cortex. Amygdalan är en region som upptäcker risker och skickar alarm till hjärnan.

Det är en signal som resulterar i väldigt specifika känslomässiga tillstånd: rädsla och ångest. I dessa lägen kan prefrontala cortex inte tänka logiskt och reflexmässigt för att ge pricksäkra svar på din oro.

Vad kan man göra i dessa omständigheter?

Terapi är viktigt vid patologisk oro

Tre nycklar för att konfrontera en patologisk oro

Ett sätt att minska patologisk oro och den negativa energi som skickas till hjärnan är att prata. Verbala strategier agerar som renande mekanismer för att minska ångest.

  • För därför en dialog med någon som vet hur man lyssnar och som står dig nära. När du pratar med andra kan du upptäcka irrationella idéer och allt som ger bränsle åt din smärta.
  • Det andra steget är att lugna sig eftersom det då är lättare för dina känslor att balanserats, din hjärna att andas och dina idéer att flöda. Därmed förlorar ångesten sin makt. För att uppnå detta idealiska inre tillstånd finns det strategier som avslappning, att ta en promenad och att utöva mindfulness.
  • Det tredje steget är att sluta vara besatt av ett problem och istället fokusera på lösningarna. Det spelar ingen roll hur du kom att hamna i situationen och det sista du ska göra är att förvänta dig vad som kan eller inte kan inträffa. Det viktiga är att definiera problemet objektivt och tänka på hanteringsstrategier.

Det är värt att betona en enda sak: när du kontinuerligt utsätts för ett tillstånd av patologisk oro så måste du tala med en expert. Det finns många effektiva terapier som kan hjälpa dig att förbättra ditt välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.