Patologisk sorg hos barn

Patologisk sorg hos barn
Bernardo Peña Herrera

Skriven och verifierad av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

I den här artikeln lär vi oss allt om patologisk sorg hos barn: vad det är, sättet det manifesterar sig på, varför barn går igenom det och hur det kan behandlas.

Sorg är en acceptans av och en anpassning till en förlust (antingen av någon älskad, ett föremål eller en situation). Det är svårt för vem som helst. Vi, som vuxna, har förmodligen upplevt det åtminstone en eller ett par gånger och förstått hur svårt det är, för att inte tala om barnen. Sorg är speciellt svårt för barn eftersom de är känsligare för förändring och förluster jämfört med vuxna.

Med det sagt manifesterar sig patologisk sorg hos barn som en oförmåga till anpassning, vilket således kan få allvarliga konsekvenser på deras övergripande utveckling och välmående. I den här artikeln analyserar vi vad patologisk sorg hos barn är, dess prognos och dess behandling.

“Hur lyckligt lottad är inte jag som har någonting som får avskedet att bli så svårt.”

-Nalle Puh-

Vad det är och dess symptom

Vi vågar påstå att de flesta, om inte alla av oss, har upplevt förlusten av en nära anhörig. Även om du inte har det är det allmänt känt att det är väldigt smärtsamt. När det gäller barn beror denna reaktion i huvudsak på deras mognadsgrad. Vid 5-6 års ålder börjar barn förstå vad döden är. När de blir 9 eller 10 är de fullt kapabla att förstå dess innebörd.

I grund och botten förstår barn att döden är en oåterkallelig process, att den avlidne aldrig kommer att komma tillbaka och att de måste justera om sin verklighet förr eller senare.

Här följer några karaktärsdrag på patologisk sorg hos barn:

 • Intensiv ledsamhet.
 • Ihållande gråt.
 • Irritabilitet eller aggressivitet.
 • Tankar på döden.
 • Förnekelse eller oförmåga att acceptera eller ilska mot döden.
 • Intensiv melankoli och sorg.
 • Känslor av tomhet.
 • Känslor av ensamhet.
 • Oro för den avlidne.
 • Anhedoni (tillstånd av slöhet eller långvarig emotionell chock).
 • Svårighet att kommunicera med andra.
 • Intensiva emotionella reaktioner vid minnet av den avlidne.
 • Psykosomatiska störningar.
 • Undvikande av platser, personer eller saker relaterade till den avlidne eller döden själv.

Som ett resultat stör dessa symptom barnets normala funktioner och orsakar märkbara akademiska, sociala och familjerelaterade problem.

Patologisk sorg hos barn

Typer av patologisk sorg hos barn och vuxna

Horowitz m.fl. (2003) identifierade fyra typer av patologisk sorg hos barn och vuxna:

 • Kronisk sorg: Smärtan av förlusten är fortfarande intensiv efter ett år för vuxna och sex månader för barn. Individen har således svårt att anpassa sig till sitt nya liv utan den bortgångne.
 • Försenad sorg: Efter förlusten uttrycker personen bara vissa känslor. Efter ett tag däremot upplever denne en stark känslomässig reaktion.
 • Överdriven sorg: Personen känner sig så överväldigad av sorgen att denne till och med kan hänge sig åt aggressivt beteende eller självskadebeteende. Dessutom kan detta leda till flera psykologiska störningar.
 • Maskerad sorg: Personen har fysiska och känslomässiga problem som kan leda till andra svårigheter. Personen ifråga är nämligen inte själv medveten om att dessa problem härrör från sorg.

“Sorg är som en lång dal, en slingrande dal där varje ny krök kan avslöja ett helt nytt landskap.”

-C.S. Lewis-

Normal sorg kontra patologisk sorg hos barn

En normal sorgeprocess ses som ett livsviktigt steg i vilken en person:

 • Reagerar på förlusten.
 • Inser vad förlusten innebär.
 • Omorienterar sitt liv utan sin älskade.
 • Accepterar förlusten. Minnet av den älskade orsakar inte signifikativa känslomässiga reaktioner.

Så, hur länge bör den här processen vara? Forskare och professionella inom mental hälsa samtyckte till att etablera kriterier för anpassning istället för ett tillfälligt kriterium. De samtyckte även till att normal sorg inte representerar några större hinder i en persons liv.

Patologisk sorg hos barn som varar i minst 6 månader däremot, är mycket mer komplext. Dessa är dragen som karaktäriserar detta:

 • Denna sorg är mer intensiv och långvarig.
 • Den står bakom oförmåga till anpassning, undvikande beteende som i slutändan hindrar eller begränsar barnets liv.
 • Det kan påverka barnets känslor, självkänsla och identitet.
Ledsen pojke vid fönster

Kontroversen om patologisk sorg hos barn

Vissa experter inom mental hälsa och forskare avvisar den här diagnostiseringen i DSM-5. Anledningen till detta är att de tror att varje person behandlar, tolkar och uttrycker sina känslor på sitt eget speciella sätt.

Därför anser dessa psykologer, läkare och psykiatriker att en inkludering av patologisk sorg som en psykopatologisk störning inte skulle vara mer än att tro att en individ är psykiskt sjuk när denne i själva verket bara är känslig för förlust.

Å andra sidan samtycker andra experter till att lägga till den i DSM-5 eftersom det då skulle finnas mer information om dess särskilda signaler och symptom. De tror att det är viktigt att förstå dess kliniska bild, utveckling och allmänna förekomst för att kunna undvika avledande information och höja medvetenheten om tillståndet och dess effektiva behandling.

Några rekommendationer

Nuförtiden finns det flera effektiva behandlingar för att behandla patologisk sorg hos barn och vuxna. Det första man måste göra är att kontakta en psykolog för att behandla det här tillståndet.

Vi vill dock dela med oss av några andra rekommendationer angående patologisk sorg hos barn:

 • Tala med barnet för att svara på dess frågor och funderingar.
 • Tillåt barnet att fritt uttrycka sina känslor och tankar.
 • Försäkra dig om att barnet har tillräckligt med information om döden och att det vet hur dess liv kommer att bli nu när dess kära gått bort.
 • Låt barnet veta att du finns där för att hjälpa det med vilka rädslor eller osäkerheter det än kan ha.
 • Var förstående och tålmodig med barnet.
 • Erbjud det tröst och tillgivenhet genom hela processen.

Vare sig det rör sig om patologisk sorg eller inte är det aldrig lätt att sörja. Det är avgörande att lära sig att finnas där för människor som går igenom en förlust. Istället för att döma dem ska du låta dem veta att de inte är ensamma och att deras känslor är fullständigt berättigade. Fungera alltså som en hjälpande hand i processen när personen anpassar sig till en ny verklighet.

“Sorg är som ett hav; den kommer med vågor av ebb och flod. Ibland är vattnet lugnt och ibland är det överväldigande. Allt vi kan göra är att lära oss simma.”

-Vicki Harrison-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barreto, P., & Soler, M. C. (2007). Muerte y duelo. Madrid: Síntesis.
 • Díaz Curiel, J. (2011). Estudio de variables asociadas a la psicoterapia grupal en los procesos de duelo patológico. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 31(1), 93-107.
 • Horowitz, M. J., Siegel, B., Holen, A., Bonanno, G. A., Milbrath, C., & Stinson, C. H. (2003). Diagnostic criteria for complicated grief disorder. Focus1(3), 290-298.
 • Worden, J. W., Aparicio, Á., & Barberán, G. S. (1997). El tratamiento del duelo: asesoramiento
  psicológico y terapia. Barcelona: Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.