Personen som tog sönder dig kan inte laga dig

Personen som tog sönder dig kan inte laga dig
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 26 maj, 2023

Kom ihåg detta: personen som tog sönder dig kan inte vara den som sätter bitarna på plats igen. Begå inte detta misstag. Tro inte att detta är personen som kommer fixa dig igen, hjälpa dig att övervinna skadan eller eliminera smärtan.

Om relationen åsamkar dig skada ska du inte falla tillbaka in i den. Gå inte tillbaka bara för att du är rädd för att vara ensam eller inte vet hur du ska leva livet utan personen. För dysfunktionella relationer slutar inte vara dysfunktionella över en natt.

Kom ihåg att ditt sinne fylldes med argument i favör för ett liv utan personen när ni gjorde slut. Det gjorde ont och du hade fortfarande vissa anledningar att stanna, men du ville övertyga dig själv om att detta var det bästa valet.

Flicka i snön

Gå inte tillbaka till personen som tog sönder dig

Tiden går och konflikterna upprepar sig. Förödmjukelse, misstro och svedan från ett sår som aldrig tycks läka helt. Allt du flyr från utan att lösa är dömt att upprepa sig. Freud hade en teori om detta på 1920-talet i boken Beyond the Pleasure Principle. På den tiden kallade han det tvångsupprepning.

Det innebär att människor tenderar att snubbla över samma sten (alla har givetvis sin egen sten). Det innebär att om stenen är en viss typ av relation, kommer man falla tillbaka in i den systematiskt.

Det faktum att din sten har “ett mänskligt namn” eller “en mänsklig form” symboliserar att du tenderar att interagera på samma sätt, generera emotionellt beroende och söka kärlek på ett visst sätt, ofta hos en specifik person.

Därför ställs du ofta inför liknande problem trots att du genomgår olika skeden i livet. Varför sker detta? För att allt du flyr från är dömt att upprepas. Om du inte reflekterar och tänker över dina beslut och ditt sätt att interagera, fördömer du dig själv att alltid begå samma misstag.

Du kan inte gå tillbaka till personen som tog sönder dig om du vill bli hel igen.

Ledset ansikte på strand

Acceptera förändring och gå vidare…

“Man måste alltid veta när ett skede kommer till sitt slut. Om vi insisterar på att stanna längre än nödvändigt så förlorar vi lyckan och meningen hos alla de skeden vi genomgått. Att sluta cirklar, stänga dörrar, avsluta kapitel – vilket namn vi än ger det så är det som spelar roll att vi lämnar de stunder av livet vi avslutat i det förflutna.”

-Paulo Coelho-

Något tog sönder dig, och inget kommer någonsin vara detsamma igen

När du går sönder, när du känner en djup smärta inom dig, längtar du efter stabiliteten och välmåendet du upplevde med den där personen. Osäkerhet gör dig ironiskt nog säker på att “allt är bättre i sällskap”.

Självfallet är relationer som är beroende av ett emotionellt band byggda på en dysfunktionell anknytning. Men detta är något man kan modifiera genom att kontinuerligt omstrukturera sina upplevelser och reflektioner.

Förändring involverar bildandet av nya band och förlusten av andra. Om upplevelserna är väldigt annorlunda och betydande kommer innehållet hos representationer, strategier och känslor förändra din tendens att söka efter relationer baserade på beroende.

Kvinna i klätterväxt som vet att personen som tog sönder henne inte kan laga henne

Att fixa din emotionella tomhet är en personlig uppgift. Ingen har makten eller ansvaret att göra det åt dig. Var även medveten om att varje förändring involverar smärta och ansträngning.

Att säga farväl till någon innebär inte att du tar ett steg bakåt. Det innebär att du separerar vad som berikar dig från vad som sliter på dig. Det antyder att du tar hand om ditt värde och slutar att jaga smulor av kärlek som bara sårar dig.

Att släppa smärtan ger bränsle till självkänslan

Att koppla bort från allt som involverar själviskhet eller orättfärdig frånvaro, kommer hjälpa dig att påbörja ett nytt skede. Det hjälper dig nämligen att så och skörda näring för din självkänsla och växa emotionellt.

Att släppa taget och komma bort från skadliga relationer är att göra sig fri. Det är att växa och skapa ett nytt liv. Ett nytt liv som står på egna ben och andas psykologiskt syre från en bördig atmosfär av förändring.

Att kasta jord på vad som tog sönder dig kommer inte garantera att relationen växer sig framgångsrik. Ibland har berättelser ellipser som kräver att man tar bort två punkter för att helt avsluta meningen. Detta farväl innebär att du hamnar på drift under en obestämd tid. Det kan vara svårt, men den omedelbara konsekvensen kommer vara omstruktureringen av ditt väsen och harmoni i din inre värld.

Det är inte alltid lätt, men det är nödvändigt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.