Hur man skyddar sig mot personer som stjäl energi

Hur man skyddar sig mot personer som stjäl energi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Personer som stjäl energi i relationer är som svarta hål. De suger ut din energi med sina krav och sliter ut dig med sitt beteende. De kan vara påfrestande, eftersom de inte inser hur kränkande, manipulativa och giftiga de är. Föräldrar, par, vänner och även barn kan vara personer som stjäl energi. Detta är människor som du låter utöva otillbörlig makt över dig och som berövar dig på din auktoritet och värdighet.

Mark Twain hade ett ironiskt sätt att uttrycka detta. Han menade att tanken med att ge och ta, är att veta hur man ger en sak och får tio saker i gengäld. Experter som Adam Grant, professor vid University of Pennsylvania och författare till boken Give and Take, hävdar även att personer som tar inte skulle kunna existera utan personer som ger. Det innebär att det inte alltid är personer som tar som får dig att hamna i en spiral av ensidigt givande. Ibland är det faktiskt du som låter balansen skiftas i den riktningen.

Personer som stjäl energi präglas av styrd ömsesidighet

Personer som stjäl energi utmärker sig på ett distinkt sätt: de vill hellre ta emot än att ge. De styr ömsesidigheten så den gagnar dem och sätter sina egna intressen före andra människors behov.

Men det betyder inte att du behöver lägga skulden på någon. Det viktigaste är att du inser att alla interaktioner involverar ett utbyte. Du ger av din tid, kommer med idéer, uppmuntran och råd… Du stödjer dig på andra och andra människor stödjer sig på dig. Det positiva med detta är de personer som har en naturlig förmåga att göra saker lättare, som alltid ger allt de har av omsorg, uppmuntran och hjälpsamhet. Detta gör de utan att ens vara medvetna om det, för det är så emotionellt generösa människor lever sina liv.

Tyvärr finns det lika många personer som tar. Detta är den typen av människor som känner att de har mer makt desto mer de upplever att andra passar upp på dem. Det är den sortens människor – och detta är viktigt att minnas – som verkar ha en “radar” för att upptäcka de personer som ger mest och dränera dem på energi.

Personer som tar verkar ha en radar för dem som ger

Föds man eller blir man en individ som stjäl energi?

Det finns faktiskt inga studier som visar om man föds eller blir en människa som stjäl energi. Men barnläkaren och forskaren William Sears, som gjort sig känd för sitt arbete med föräldraanknytning, myntade på 90-talet begreppet “bebisar med stora behov”. Han menade att en del bebisar föds med mer intensiva känslomässiga behov. Det är den typen av barn som har problem med att sova och som, av olika skäl, vanligen är svårare att uppfostra.

Detta kan vara förklaringen till varför somliga människor är mer benägna att ta emot än att ge, och är mer intresserade av den uppmärksamhet som riktas mot dem än den de ägnar andra. Men det finns gott om andra experter på området som går åt ett annat håll. En av deras idéer är lika intressant, och kanske mer avslöjande. Deras teori är att personer som tar har en narcissistisk personlighet. Professorerna Robert Raskin och Calvin S. Hall uppfann 1979 en skala för att mäta narcissistiska personligheter. Denna skala belyste hur giftigt och påfrestande detta beteendemönster är.

Rättfärdigad egoism

Personer som tar för sig visar bara en annan sida av narcissismen. De känner sig överlägsna och använder den känslan för att rättfärdiga att de bör vara centrum för all uppmärksamhet och ha kontroll över all konversation. De använder den för att få exklusiv tillgång till saker, för att få bestämmanderätt över projekt, för att kunna suga åt sig uppmärksamheten i alla situationer och för att få andra att be om ursäkt om konflikter uppstår. De är således som svarta hål som suger åt sig allt och fråntar andra deras energi, rättigheter och självkänsla.

Ge inte näring åt människor som tar

De flesta av oss ger i våra relationer med vänner och partner. Problemet är att vi vanligen utgår från att detsamma gäller andra människor. Det är därför som det är så svårt för oss att känna igen personer som tar. De har en radar som hjälper dem att spåra oss, men vi har ingen som får oss att upptäcka dem.

Hur man skyddar sig mot personer som stjäl energi

Människor som ger är duktiga på att urskilja andra som ger. Det är den sortens människor som är vana vid att ge allt utan att kräva något i gengäld. De ser på relationer som ett uppriktigt, ömsesidigt utbyte av tillgivenhet och uppmärksamhet. Men den här sortens människor är också urdåliga på att upptäcka narcissistiska personer som roffar åt sig.

Därför ska vi visa dig hur du kan skydda dig mot den personlighetstypen.

Lyssna till din kropp

Människor som stjäl energi får dig att känna dig illa till mods. Till en början är du emellertid kanske inte medveten om deras attityder, ränker och avsikter. Vad du kommer att lägga märke till är de motsägelsefulla känslorna du har inom dig: känslan av fysisk utmattning och trötthet när du umgås med dem…

Idealisera dem inte och försök inte att rättfärdiga deras beteende

När någon gör något som får dig att känna dig illa till mods eller att uppleva motsägelsefulla känslor, hittar du normalt på ursäkter för deras agerande. Du säger dig att det kanske bara beror på stress. Hon gjorde det inte avsiktligt och kommer snart att inse detta och be om ursäkt. Du idealiserar den andra personen, för att det är din partner, vän eller familjemedlem. Du idealiserar henne, för att du älskar henne utan att vara medveten om att du egentligen bara ger näring åt hennes tendenser att bara ta.

Därför måste du lära dig att inte se verkligheten genom ett filter. Du måste se människor för dem de är.

Lär dig sätta gränser med personer som stjäl energi
Kom ihåg att du är betydelsefull och få dem att inse detta – stå på dig!

Vi skulle kunna säga att det bästa sättet att skydda sig från en person som stjäl energi är att få distans till personen. Men det är inte alltid möjligt och det är inte nödvändigtvis det bästa. Narcissistiska personer som tar är oftast medvetna om effekten av deras handlingar. Så det klokaste du kan göra är att visa för dem var dina gränser går och vilka konsekvenser deras agerande kan få.

  • När du alltid sätter dig själv i första rummet kommer folk att sluta att prioritera dig.
  • När du tror att du är viktigare än andra kommer folk till slut inte att bry sig om dig.

Din attityd måste avspegla en nolltolerans gentemot alla som struntar i dina gränser. För att lyckas med detta måste du stå på dig. Det innebär att du visar dem vad du inte finner dig i, vad du behöver, vad du är villig att ge och vad du förväntar dig i utbyte.

Åh, en sak till. När det gäller människor som stjäl energi är det bäst att du är förberedd. Du måste lära dig att känna igen personer som inte tvekar att tömma dig på det du har eller suga all lycka ur dig. Som Benjamin Franklin sade: “ett uns av förebyggande är värt ett pund av bot”.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.