Personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator

INTJ, ESTP, INJF – dessa enigmatiska koder motsvarar olika profiler baserat på det välkända personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator. Detta instrument baseras på en av Carl Jungs mest intressanta teorier: personlighetstyper.
Personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator är ett av de mest välkända personlighetsinstrumenten, men det har inte blivit helt accepterat av det vetenskapliga samfundet.

Detta eftersom det inte är ett test som möter standarderna för pålitlighet och giltighet. Trots det är dock testet fortfarande mycket populärt.

Vem har till exempel inte läst  om INFJ-personligheten: profilen som kännetecknas av introversion, intuition, känsla och bedömningsförmåga?

Eller kanske INFP-personligheten tilltalar dig, eller “helaren” som Carl Jung själv kallade den. En sak är säker: bokstavskombinationerna drar helt klart till sig folks uppmärksamhet och väcker nyfikenhet.

Det skulle inte vara fel att säga att det fortfarande är ett av de mest använda instrumenten trots sina begränsningar. Det är en typ av inventarie i form av en självrapport.

Med andra ord kan man göra den själv online och upptäcka vilken personlighetstyp man har.

Den följer standarden som utvecklades av Katherine Briggs och hennes dotter Isabel Briggs-Myers år 1942. De baserade i sin tur standarden på Carl Jungs bok Psykologiska typer..

Du kanske inte känner till det, men Jung var den som introducerade koncept som introversion och extroversion. Han etablerade även åtta personlighetstyper ur denna dikotomi.

Personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator använder denna typologi och vidareutvecklar den ytterligare ett steg. Fortsätt läsa för att lära dig mer om detta test.

“Man blir inte upplyst genom att föreställa sig figurer av ljus, utan genom att göra mörkret medvetet.”

-Carl Jung-

Fördelning i personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator

Personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator – syfte, kännetecken och pålitlighet

Isabel Myers och hennes mamma Katherine var fascinerade av Jungs teori och tog på sig att använda teorin på ett praktiskt sätt för att hjälpa folk att bättre förstå individuella skillnader.

Med andra ord ville de fördjupa kunskapen om mänsklig personlighet och därmed komma närmre den mänskliga potentialen och våra begränsningar.

De började utveckla denna indikator under andra världskriget. De hade redan publicerat artiklar av stort intresse, såsom “Träffa dig själv: hur du finner dig själv genom personlighetslådan” och “Upp från barbarism” (översatta titlar).

När de presenterade personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator för första gången så gjorde de det i syfte att underlätta valet av arbete. Målet var att hjälpa folk att välja jobb som ökade deras lycka och uppfyllelse.

Två år senare förbättrade de detta instrument genom att publicera en manual för hur man använde det. 1956 ändrade man till slut namnet till dess nuvarande form.

Vilken information får vi av personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator?

Testet berättar hur du kan få information om din personlighetstyp. Detta test beskriver upp till 16 väldigt specifika typer.

Målet med det är att underlätta din självupptäckt; att veta hur du bearbetar världen, hur du beter dig och hur du relaterar till den. Du kan även upptäcka dina styrkor för att kanske byta riktning i arbetslivet.

Du kan även få en bättre förståelse för hur kompatibel du är med andra människor.

Olika personlighetstyper

Vad mäter testet?

Detta personlighetstest bygger på fyra skalor:

Extroversion (E) – Introversion (I)

Notera att alla har både extroversion och introversion. Man har dock en tendens mot en av dem.

Förnimmelse (S) – Intuition (N)

Denna dimension refererar till två sätt att interagera med vad som omger dig. Förnimmande personer tenderar att vara uppmärksamma på verkligheten genom sina sinnen.

Intuitiva låter sig i sin tur svepas bort av abstrakta faktorer som känslor, mönster och intryck.  Dessa personer har bättre fantasi och är mer eftertänksamma.

Tänkande (T) – Kännande (F)

Denna dimension erbjuder information om hur du tar beslut. Vissa är mer logiska och objektiva (logiskt tänkande) medan andra är mer känslosamma.

Dömande (J) – Perceptiv (P)

Den sista skalan säger hur du tolkar din omgivning och hur du tar beslut. Det finns de som dömer och alltid tar fasta beslut, medan andra är mer flexibla, perceptiva, känsliga och anpassningsbara.

Resultaten du får i dessa fyra dimensioner kommer uttryckas i form av en serie bokstäver som definierar din personlighetstyp:

 • ISTP – Hantverkaren
 • ISFJ – Beskyddaren
 • ISFP – Konstnären
 • INFJ – Juristen
 • INFP – Helaren
 • INTJ – Arkitekten
 • INTP – Tänkaren
 • ESTP – Den övertygande
 • ESTJ – Regissören
 • ESFP – Den modige
 • ESFJ – Vårdnadsgivaren
 • ENFP – Mästaren
 • ENFJ – Givaren
 • ENTP – Omvandlaren
 • ENTJ – Befälhavaren
Tänkande kvinna

Användning och pålitlighet hos Myers-Briggs test

Som vi nämnde i början av artikeln är personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator inte ett instrument som över lag har accepterats av experter. Det är ett lika populärt som kontroversiellt instrument.

Till att börja med är dess beskrivningar något diffusa i sin beskrivning av beteende. Så pass att det vetenskapliga samfundet påpekat att detta instrument misslyckas i vad man kallar för Forer-effekten.

Det är alltså bara en beskrivning för att känna sig omedelbart identifierad.

Men trots dess kritik, låga pålitlighet och påstått bristfälliga giltighet så används det ofta inom arbetslivet. En forskningsstudie från Allen Hammer förklarar att den används i skolor för att hjälpa elever att välja yrke.

Det är även ett återkommande test inom fältet personlig utveckling såväl som ett test folk tar online för att få reda på lite mer om sig själva.

Det kommer dock vara avsevärt mer användbart om en specialiserad expert förklarar resultaten och ger dig tillräcklig vägledning med hänsyn till dem. Ingen kan förneka att det är en intressant och attraktiv resurs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.