Projektion, förträngning och förnekelse enligt Sigmund Freud

Att förtränga det som gör ont, förneka det som stör oss eller projicera våra egna brister på andra är exempel på de försvarsmekanismer som Sigmund Freud identifierade.
Projektion, förträngning och förnekelse enligt Sigmund Freud
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

När vi pratar om försvarsmekanismer visualiserar vi nästan automatiskt Sigmund Freuds ansikte. Vissa tror att hans psykodynamiska teori nu är föråldrad. Men detta är ett misstag. Faktum är att processer som projektion, förträngning och förnekelse är ett direkt arv från den freudianska skolan och har ärvts av den kognitiva skolan.

Deras namn har dock ändrats. Försvarsmekanismer kallas numera irrationella kognitioner. De hjälper oss att förstå många av de mentala scheman som är förknippade med ångest. Även om Albert Ellis och Aaron Beck, referenter och främjare av kognitiv beteendeteori, till en början förkastade dessa undermedvetna mekanismer definierade av Freud, gav de dem i själva verket bara andra namn.

Inre konflikter är universella

Tanken att människor lider av interna konflikter och att många av dessa kan ha sitt ursprung i barndomen, utbildning eller tidiga erfarenheter är fortfarande giltig idag. Många av de freudianska modellerna, såsom psykosexuell utvecklingsteori, är dock väldigt föråldrade och inkonsekventa. Å andra sidan är realiteter som självbedrägeri giltiga i allra högsta grad.

Vi har alla använt försvarsmekanismer någon gång. När allt kommer omkring är livet, relationer och upplevelser ibland oerhört komplexa. Att använda dessa strategier hjälper oss att minska vårt lidande och gör att vi kan överleva i kaotiska miljöer. Men kostnaden är enorm. Det beror på att de på lång sikt kastar oss in i tillstånd av omfattande psykologisk utmattning.

Anna Freud med sin far Sigmund Freud

Projektion, förträngning och förnekelse

Projektion, förträngning och förnekelse är möjligen de mest kända och mest använda försvarsmekanismerna. Det spelar ingen roll att det har gått mer än ett sekel sedan Sigmund Freud och hans dotter Anna Freud först definierade dem. Vi fortsätter att tillämpa dem utan att ens inse det.

Dessa resurser utgör en del av Freuds teori om personlighet. I den förklarade han att sinnet är kontrollerat av tre typer av specifika krafter: våra impulser, värderingar (eller sociala normer) och egot.

Det kognitiva perspektivet på projektion, förträngning och förnekelse

Den kognitiva skolan avvisar denna typ av mentala konflikter. Den tror inte på tanken att sinnet är fragmenterat till ett id, ego eller superego. I själva verket hävdar det att sinnet är en enhetlig entitet som, på grund av sin egen utbildning, erfarenheter eller tolkningar, använder sig av klart irrationella idéer.

Dessa meningslösa och skadliga idéer kastar oss in i tillstånd av ångest. De är de där felaktiga tolkningarna som vi gör i många situationer och som på kort sikt minskar vår mänskliga potential. De minskar också vår förmåga att vara lyckliga.

Därför är det tydligt att försvarsmekanismer som projektion, förträngning och förnekelse orsakar oss lidande. Istället för att skydda oss mot det hindrar de oss faktiskt från att förändras. Att till exempel förneka att ett känslomässigt uppbrott har påverkat oss, gör inget annat än att hålla oss kvar i samma sits. En där vi misstror alla, vägrar älska igen och inte ens inser att vi lider. Vi ska nu titta närmare på dessa tre försvarsmekanismer.

Projektion: Att lägga olösta problem på andra

Projektion är en väldigt vanlig försvarsmekanism. Det kan fungera på både positiva och negativa sätt. I det senare fallet tillskriver vi andra personer misslyckanden, fel eller egna brister. Enkelt uttryckt är det vi kritiserar hos andra kopplat till oss själva, något med våra personligheter som vi ogillar eller saknar.

Å andra sidan använder vi oss också av positiv projektion på återkommande basis, speciellt när vi är kära. Vi gör det genom att tillskriva dimensioner, kapaciteter och dygder till våra nära och kära som inte är verkliga. Det här är ett omedvetet sätt att skada oss själva eftersom vi skapar idylliska figurer som har liten koppling till verkligheten.

Tillämpar projektion, förträngning och förnekelse

Förträngning: dölja det som gör ont

När Freud och hans dotter Anna definierade projektion, förträngning och förnekelse kände de inte till känslornas relevans för mänskligt välbefinnande. Men i fallet med förträngning är det centralt eftersom vi som människor ofta tenderar att förtränga idéer, minnen och tankar. Faktum är att vi förtränger vad vi känner.

Att förtränga det som gör ont är sinnets billigaste och mest desperata resurs. Det är också den som har störst kostnad för psykologisk balans. Det leder faktiskt ofta till ångestsyndrom, depression etc.

Förnekelse: förneka det som gör ont

Av dessa tre försvarsmekanismer är förnekelse utan tvekan den vanligaste. Men bara för att den dyker upp oftare betyder det inte att den är mindre farlig. I själva verket är det precis tvärtom.

Faktum är att i fall av missbruk är förnekelse den mest uppenbara och skadliga försvarsmekanismen. Det används av alkoholmissbrukare när de säger att de har sitt alkoholbruk under kontroll. Det tillämpas också av heroinmissbrukare som intalar sig själva att en sporadisk dos av drogen när de kopplar av inte kommer att skada dem.

Dessutom är förnekelse mycket vanligt förekommande i beroende och skadliga relationer. Det dyker upp hos partners som förnekar bevisen och vägrar att se övergreppen eller den känslomässiga manipulationen i sina relationer eftersom de tror att kärlek är så.

Dessa försvarsmekanismer är realiteter som är både komplexa och skadliga och som många av oss använder ofta. Faktum är att de försvarsmekanismer som efterlämnades av psykodynamisk teori fortfarande är i kraft. Att känna till dem och veta hur man upptäcker dem så att vi kan inaktivera dem, kommer att tillåta oss att få en bättre livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kramer, U. (2010). Coping and defence mechanisms: What’s the difference? Second act. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83(2), 207-221. doi :10.1348/147608309X475989
  • Larsen, A., Bøggild, H., Mortensen, J., Foldager, L., Hansen, J., Christensen, A., & … Munk-Jørgensen, P. (2010). Psychopathology, defence mechanisms, and the psychosocial work environment. International Journal of Social Psychiatry, 56(6), 563-577. doi:10.1177/0020764008099555

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.