5 psykologiska mekanismer som får oss att skada andra

Ondskan existerar. Det finns till och med psykologiska mekanismer som får människor att skada andra, inklusive moraliskt rättfärdigande och förskjutning av ansvar. Faktum är att vissa människor till och med njuter av att skada andra.
5 psykologiska mekanismer som får oss att skada andra
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

De psykologiska mekanismerna som gör att människor kan skada andra är sofistikerade strategier. De är ondskans byggstenar och speglar sinnen som enbart fokuserar på att uppnå egna fördelar, oaktat skadan det tillför andra. Hur otroligt och obegripligt det än kan tyckas, njuter en del till och med av den här typen av beteende.

Ondskan existerar. Det sägs ofta att ju smartare människor är, desto mer vridet kan deras beteende bli när det kommer till att skada och manipulera andra. Oavsett om vi läser om dem i nyheterna eller om vi själva är offer för dem, upphör vi aldrig att förvånas över hur långt vissa människor är villiga att gå för att få det de vill ha.

Människor är sociala varelser. Som ett resultat inser vi att vi bör vara orienterade mot samarbete, respekt och harmoni för att säkerställa kollektivt välbefinnande. I detta avseende påpekar Albert Bandura, professor vid Stanford University och expert inom socialpsykologi, något intressant.

Människor utför inte bara onda handlingar utan anledning. Den mänskliga hjärnan vet och förstår när något är fel. Som ett resultat, i ett försök att hantera denna motsägelse, genomgår den en serie processer och mekanismer för att rättfärdiga vissa handlingar. Ondskan är instrumentell eftersom förövaren alltid förväntar sig något i gengäld.

“Den som slåss mot monster bör säkerställa att han i processen inte själv blir till ett monster. Och om du tittar tillräckligt länge ner i en avgrund, kommer avgrunden att titta tillbaka in i dig.”

-Friedrich Nietzsche-

En hjärna träffad av blixten

5 psykologiska mekanismer som får människor att skada andra

Författare som Albert Bandura och Gianluca Gini har studerat de psykologiska mekanismer som gör att människor kan skada andra. Den senare genomförde en studie år 2016 där hon belyste en serie mentala processer och strategier som människor kan använda för att rättfärdiga sårande eller obehagliga beteenden.

1. Moralisk motivering

Hur otroligt det än kan verka finns det ett moraliskt berättigande bakom varje ond handling. Det kan till exempel ses i jihadisternas agerande. Bakom deras våldsamma beteende ligger mer än bara ett hat mot västvärlden. De drivs också av religiösa och moraliska motiv. De har behov av att vinna prestige inom sitt samhälle och en önskan att bli en mujaheddin som, efter att ha gett sitt liv för sin sak, kommer att hyllas av alla.

Bandura påminner oss också om att de flesta av oss, vid varje given tidpunkt, och oavsett hur vi är uppfostrade, är kapabla att utföra våldsamma handlingar om vi känner att de är moraliskt berättigade.

2. Mekanismerna som får människor att skada andra inkluderar förskjutning av ansvar

En annan av de mekanismer som gör att människor kan skada andra är att de lägger tyngden av allt ansvar på omgivningen. “Jag gjorde det för att jag blev beordrad att göra det, för att jag blev ombedd att göra det, för det var vad som förväntades av mig“. Den här typen av resonemang speglar ett försök att förskjuta det egna ansvaret.

Reflekterar över mekanismerna som tillåter människor att skada andra

3. Avhumanisering

Avhumanisering är utan tvekan en av de mest skrämmande av dessa psykologiska processer. Det syftar på situationer där människor utför en våldsam handling mot en person för att de inte anser att denne är värd deras respekt. De avhumaniserar personen som står framför dem eftersom de anser att denne är en person utan rättigheter och utan anledning att existera.

Ett perfekt exempel på detta är andra världskriget och förintelsen.

4. Projektion av skuld, en av de psykologiska mekanismer som gör att människor kan skada andra

“Jag gjorde det för att de förtjänade det. Jag agerade bara så för att de provocerade mig och för att jag inte kunde stå ut med deras beteende längre.” Dessa typer av ursäkter är symptomatiska för en av de vanligaste mekanismerna som gör att människor kan skada andra: projicering av skuld.

Enligt Francesc Torralba, doktor i filosofi vid universitetet i Barcelona, är ondska vanligtvis reaktiv. Med andra ord, när människor känner att de blivit kränkta, trakasserade eller attackerade försvarar de sig själva. Även om motiven kan vara svåra för oss att förstå, finns det en anledning bakom varje ond handling.

5. Förvrängning av konsekvenser

Förvrängning av konsekvenser är en teknik genom vilken människor försöker minimera effekten av något som hänt. De förvränger konsekvenserna på ett sådant sätt att allt är berättigat i deras sinnen. Samtidigt känner den drabbade personen de fortsatta effekterna av skadan, attacken eller övergreppet denne blev utsatt för.

En kvinna med händerna över ansiktet.

Sammanfattningsvis är de psykologiska mekanismer som gör att människor kan skada andra baserade på sofistikerade kognitiva processer. Det är sant att det i många fall finns en underliggande patologisk komponent som härrör från en specifik störning eller upplevelse. Men andra människors beteenden går inte att förklara av någon av dessa faktorer.

Ondskan är verklig och den har många ansikten. Det är viktigt att ha förmågan känna igen dem och, för att parafrasera Nietzsche, att vara försiktig så att man inte själv blir till ett monster.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.