Psykologin hos attraktion: vad som drar oss till andra

Psykologin hos attraktion: vad som drar oss till andra

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Om vi stannar upp för ett ögonblick och tänker på de aspekter som attraherar oss till personerna vi älskar, skulle en stor fråga dyka upp: vad drog oss till vår partner? Vad ledde till vänskapen eller romansen? Vad hjälper oss att bibehålla dessa relationer? Ja, hur fungerar egentligen attraktion?

Vi kan förmodligen inte svara på detta särskilt väl eftersom vår tillgivenhet vanligtvis blomstrar utan att vi ens inser det. Men social psykologi ger oss data om de psykologiska ingredienser som främjar attraktion.

Kvinna med mask

Attraktion: En formel med tre ingredienser

För att förstå den psykologiska kemin som binder oss till andra människor har vi tre nyckelingredienser som får oss att känna attraktion till dem, se dem med klara ögon och känna känslomässig närhet till dem.

Närhet: friktion skapar kärleken

Innan ett förhållande börjar är det viktigt att två personer uppfattar varandra på nära håll. Att vara nära någon och känna att personen är närvarande i vårt liv gör att vi känner stor uppskattning för den personen.

Åtminstone i början är fysisk närhet väldigt viktigt eftersom det främjar en känsla av igenkänning och säkerhet som gör att vi känner oss bekväma med personerna omkring oss.

Detta känslomässiga svar kommer av det faktum att vi uppfattar det som är igenkännbart som säkert, åtkomligt och önskvärt. Med andra ord kommer blotta närvaron av vissa personer med tiden få oss att känna oss som hemma.

Par i flaska

Fysisk attraktion: att börja älska någon och se denne som vackrare

Men det är inte bara den fysiska och känslomässiga närheten som vi välkomnar. Det finns ett behov för kombinationen av andra ingredienser, såsom fysisk attraktion, för att skapa ett utsökt recept för två själars förening.

Det finns många experiment som avslöjar att detta är något mycket ytligare: utseende. Det kan verka nedslående, men andras utseende påverkar oss under våra första stunder med någon. Detta eftersom vi via utseendet tenderar att förutse hur lycklig, känslosam och socialt utrustad personen är. Ur denna synvinkel får vi ekvationen: ju mer fysisk attraktion vi uppfattar, desto bättre psykologiska kvaliteter tillskriver vi personen (vi kallar detta gloriaeffekten).

Par som känner attraktion

Det kan verka orättvist, men alla aspekter av detta faktum är inte det. Varför? För att ju mer vi lär känna personen, desto färre fysiska brister ser vi; fysisk attraktivitet ökar med andra ord med tiden.

Därför är det som Shakespeare skrev i En midsommarnattsdröm: “Kärlek ser inte med ögonen utan med sinnet.”

Likheter uppmuntrar attraktion

En vanlig och korrekt observation är att kärlek varar längre när två personer har många saker gemensamt och inte bara älskar varandra. Vi tenderar att bli vänner med våra bekanta när vi lär känna varandra och börjar känna att vi har saker och ting gemensamt.

Att tänka, känna och vara intresserade på ett liknande sätt förenar oss. Men som vi alla vet är det omöjligt att vara överens om allt.

Par under träd

Självklart är inte närhet, attraktivitet och likhet de enda ingredienserna som gagnar attraktion och hjälper oss bilda vackra förhållanden. Vi gillar även personerna som gillar oss (speciellt om vi har en negativ självbild).

För att utveckla riktig kärlek när vi träffar någon behöver vi vissa immateriella ingredienser, en blandning av önskningar, känslor och god energi. Detta är otvivelaktigt den hemliga ingrediensen för att bilda bra band mellan två människor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.