Psykologisk behaviorism av Arthur W. Staats

Upptäck vad psykologisk behaviorism är och hur den förklarar beteendet, känslorna och människans personlighet.
Psykologisk behaviorism av Arthur W. Staats
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Psykologisk behaviorism innebär att personlighet kan förklaras genom att man observerar beteende.

Watson utvecklade behaviorismen – den generella teori som innefattar psykologisk behaviorism – 1912. Skinner utökade sedan denna teori med sin radikala behaviorism.

Ett senare bidrag kom från Staats, som pratar om den psykologiska behaviorismen, som betonar en persons personlighet och inre värld.

Arthur W. Staats psykologiska behaviorism utökar behaviorismen till psykologins fält. Den postulerar därmed att vi kan förklara psykologin genom observerbara beteenden.

Psykologins komponenter inkluderar personlighet, inlärning och känslor.

Staats var den första personen som föreslog att personlighet består av en serie med inlärda beteenden. Dessa beteenden kommer från interaktionen mellan miljön, biologi, kognition och känslor.

Denna personlighetsteori är den främsta komponenten hos den psykologiska behaviorismen och skiljer sig från de behaviorism-teorier som kom före.

Psykologisk behaviorism och personlighet

Enligt Staats utgörs personlighetsteorin av tre repertoarer:

  • Först den sensorisk-motoriska repertoaren, som inkluderar sensor-motoriska förmågor, uppmärksamheten samt personens sociala förmågor.
  • Därefter har vid en kognitiva och lingvistiska.
  • Den tredje repertoaren är den emotionella och motiverande.

En individs grundläggande beteenderepertoar och livserfarenheter kommer forma personens beteende och personlighet.

Enligt denna modell interagerar biologin med erfarenheten och bidrar till skapandet av personligheten.

Barn bland bubblor.

Å andra sidan anser den psykologiska behaviorismen att det är väldigt viktigt att studera personligheter.

Personlighetstester är viktiga och låter specialisterna göra en prognos rörande vilka beteende som folk kommer uppvisa och huruvida det föreligger någon form av risk.

Dessa tester hjälper också till att identifiera beteenden och sammanhang som ger upphov till dessa beteenden. Denna information kan man sedan använda för att producera de beteenden som man önskar.

De förhindrar även uppkomsten av beteenden som man vill undvika.

Psykologisk behaviorism och språket

Staats indikerar att många ord ger upphov till positiva eller negativa emotionella svar. Den psykologiska behaviorismen menar också att emotionella ord har två extra funktioner.

Först och främst hjälper de till med inlärningen av andra beteenden. För det andra så ger de dessutom upphov till undvikande beteenden.

Psykologisk behaviorism studerar olika aspekter av språket. Den här artikeln av Staats, som publicerades i tidskriften Behavior Therapy 1972, hjälpte till att introducera kognitiv beteendeterapi (språk) inom beteendefältet.

Personer som pratar.

Den psykologiska behaviorismen och beteende-störningar

Den psykologiska behaviorismen accepterar inte konceptet mentalsjukdomar. Istället menar den att inlärt onormalt beteende leder till beteendestörningar.

Brist på viktiga inlärda repertoarer som skulle kunna hjälpa individen att hantera situationer bättre kan också leda till beteendestörningar.

Faktum är att den psykologiska behaviorismen inte accepterar konceptet mentalsjukdom.

Istället indikerar den indikerar att beteendestörningar orsakas av en brist på assimilering av de grundläggande repertoarer som individerna behöver.

Den psykologiska behaviorismen menar därför att beteendeassociationer kan användas för att behandla beteendestörningar. Den föreslår dessutom åtgärder, som att identifiera och blockera de tillstånd som orsakar dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carrillo, J. M., Collado, S., Rojo, N., & Staats, A. W. (2003). Personalidad, emociones y dolor. Clínica y Salud14(1).
  • Staats, A. W. (1979). Conducta social y problemas sociales. Modificación de conducta: Aplicaciones sociales, 75-102.
  • Staats, A. W., & tr Carrillo, J. M. (1997). Conducta y personalidad: Conductismo psicológico.
  • Staats, A. W. (1979). El conductismo social: un fundamento de la modificación del comportamiento. Revista Latinoamericana de psicologia11(1).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.