Psykologiska fördelar med att läsa biografier

Att läsa biografier är fördelaktigt. Biografier hjälper till att lära oss om olika kulturer, se livet genom en annans ögon och lära oss av dennes framgångar och misslyckanden.
Psykologiska fördelar med att läsa biografier
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Denna artikel diskuterar de psykologiska fördelarna med att läsa biografier. Alla vet vi att läsande rent generellt har många psykologiska och emotionella fördelar. Det är ett väldigt effektivt sätt att hålla hjärnan aktiv och förbättra vår empati samt kreativitet. Den höjer det tvetydiga tänkandet och ökar nervsammankopplingen i hjärnan, bland annat.

Vissa säger att det är som att stå på jättarnas axlar när man läser biografier. Detta är helt sant anser vi. Att läsa biografier är ett väldigt effektivt sätt att se saker från ett annat perspektiv.

Att noggrant läsa om vanliga personer som gör extraordinära saker är en otrolig källa för inspiration. Detta är den huvudsakliga skillnaden mellan att läsa skönlitteratur och att läsa om verkliga människor. Ur en psykologisk synvinkel kan det vara ett väldigt hjälpsamt verktyg för utvecklingen av förmågor.

“Biografi är historien sett ur prisman som är en person.”

-Louis Fischer-

De lär oss värdefulla livsläxor

Det råder inga tvivel om att livet i sig självt är den bästa läraren. Kunskapen vi får från våra upplevelser ansamlas i takt med att vi går genom livet. Denna kunskap influerar oss på ett stort sätt, även om vi inte alltid inser det.

Även om det skulle vara fint att samla all vår livserfarenhet och komma ihåg den en för en, är det något som kan vara dåligt för vår hälsa. Lyckligtvis för oss är det i princip omöjligt att koma ihåg allt, och smärtsamma inslag glömmer vi ofta. Men vi kommer vanligtvis ihåg de lärdomar de gett oss.

Att läsa biografier låter oss sänka ned oss själva i genomlevda upplevelser, prestationer och misslyckanden. Vi lär oss inte bara från de positiva saker dessa personer gjorde, utan även deras misslyckanden.

En god bok och kaffe

De för oss närmre ett historiskt perspektiv

Att läsa biografier är även att läsa om miljön och de sociala band som den historiska figuren levde i och hade. Ibland lär vi oss mer historia från dessa protagonister än från de historiska händelserna själva.

Att känna till historien hjälper oss att förstå nuet och allt som omger oss. Det är viktigt att lära sig om kulturella referenser som influerar oss, eftersom det får oss att förstå vissa händelser bättre. Det är även användbar att lära sig om andra personers attityder om de skiljer sig från våra. Att läsa biografier ger oss i grund och botten värdefulla verktyg för att tackla världen.

De främjar självupptäckt

Självupptäckt är en av de processer som hjälper oss att komma fram till vår egen självbild. Genom detaljerna i andra personers upplevelser, situationer och begränsningar kommer det bli lättare för oss själva att få en uppfattning om vilka vi är i jämförelse.

Det breddar även den fokus och de åsikter vi har när det kommer till vissa frågor. Det låter oss se verkligheten på andra sätt och ur andra synvinklar. Raka motsatsen kan dock också ske – de kan tillhandahålla oss med argument som förstärker våra värderingar eller övertygelser.

“Att läsa är nyckelfärdigheten som gör all annan inlärning möjlig.”

-Barack Obama-

Att läsa biografier inspirerar oss att hantera misslyckande

Många av biografierna från framstående och viktiga personer har flera lärdomar om att vara rädd för misslyckande. Av någon anledning tror de flesta av oss att framgång är garanterat, att det är en rak väg som kommer ta oss dit vi vill.

Att läsa biografier från framgångsrika personer kommer få oss att förstå att framgång inte är garanterad, att det kommer komma flera misslyckade försök bakom varje prestation. Vad är livet utan misslyckanden? Jag tvivlar  på att vi skulle lära oss något alls!

Person med bok

De breddar vår kunskap om allmän kultur

Facklitteratur kan lära oss mycket om allmän kultur. Men att läsa biografier hjälper oss att se livet ur en annan persons ögon och därmed lär oss om allt de genomgått.

Biografier för oss närmre andra världar med väldigt annorlunda sociala kontexter, som vi kanske inte haft tillgång till i vårt personliga liv. Kunskapen vi kan få genom dessa böcker är väldigt mångsidig och bred. Vidare kan generell kunskap om världen influera vår självkänsla.

De är enkla att läsa

Utöver deras många fördelar finns det ytterligare en anledning att läsa biografier: de är vanligtvis relativt enkla att läsa. Av denna anledning och de vi nämnt ovan är det mer än rekommenderat att läsa denna typ av litteratur.

Att lära sig från stora kvinnor och män (och även de dåliga och onda) sätter världen i perspektiv. Att veta hur de tacklade sina problem, hur de trodde på sig själva, hur de kunde nyttja sina talanger och hur de styrde sina liv är en källa för kunskap som hjälper oss att styra våra egna liv.

“Antingen skriv något som är värt att läsa eller gör något som är värt att skriva om.”

-Benjamin Franklin-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.