Psykologiska effekter av övergrepp i hemmet

Psykologiska effekter av övergrepp i hemmet

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2018

Våld lämnar alltid djupa ärr efter sig, som ibland är omöjliga att radera. De psykologiska effekterna av övergrepp i hemmet tenderar att vara extra djupa, speciellt om det kommer från någon du är förälskad i.

Vi bör påpeka skillnaden mellan psykisk skada och psykologiska övergrepp. Psykisk skada är resultatet av en våldsam handling. Den består av känslorna som upplevs omedelbart efter att man utsatts. Psykologiska effekter är i sin tur avtryck i ditt sinne som finns kvar efter att den psykiska skadan redan har behandlats.

“I alla romantiska förhållanden förtjänar de dig inte om de inte älskar dig, och än mindre om de sårar dig. Om någon sårar dig upprepade gånger utan att mena det så kanske denne förtjänar dig, men personen är inte bra för dig.”

-Walter Riso-

Övergrepp i hemmet och inom familjen är de två typer av våld som har störst påverkan. Det finns ett djupt emotionellt band, och därför tenderar övergreppen att utspela sig över lång tid. Det värsta är att det ofta är subtilt eller rättfärdigas av miljön eller kulturen.

Därför ses det inte ens som ett problem, vilket låter det fortskrida i decennier.

Övergrepp i hemmet

Övergrepp i hemmet kan ta många olika former. En av de mest brutala och smärtsamma är den som involverar fysiskt våld. Men det finns många andra typer av övergreppsbeteenden som är nästintill osynliga för utomstående.

Kvinna hånar man

Våld i hemmet kan visa sig i form av:

  • Hån och kritik mot övertygelser, utseende eller åsikter.
  • Konstant påpekande av misstag och att säga att offret inte kan göra något rätt.
  • Manipulation för att få den andra att känna sig skyldigFörövaren beskyller offret för att inte möta förväntningar och bestraffar henne sedan med tystnad eller ilska.
  • Förnekelse av övergreppen. Om offret försöker tala om det så vägrar förövaren och erkänner inte sina skadliga handlingar.
  • Isolering från vänner och familj. Detta inkluderar svartsjuka och kritik av vänner eller familj.

En vanlig faktor i dessa beteenden är en önskan att kontrolleraFörövarna försöker alltid tvinga sig på offren, även om det är subtilt. De behöver faktiskt inte skrika eller förolämpa för att det ska klassas som övergrepp.

Effekterna av övergrepp i hemmet

Övergrepp i hemmet har alltid psykologiska konsekvenser. Det lämnar märken på offrets kropp, sinne och sociala liv. Även om alla fall är unika och alla reagerar annorlunda, är konsekvenser mer eller mindre desamma.

Kvinna bland röda trådar

De huvudsakliga effekterna är:

  • Psykologiska konsekvenser: i huvudsak är det ens självkänsla som skadas. Personer med lite självkärlek löper faktiskt högre risk att falla i en förövares klor. Skuldkänslor och hopplöshet är väldigt vanliga, såväl som ångest och depression.
  • Fysiska konsekvenser: sömnproblem, matsmältningsbesvär, huvudvärk, hypertoni samt andningsproblem.
  • Sociala konsekvenser: i de flesta fall isolerar offret sig. Det slutar även att träffa vänner och familj samtidigt som det känner sig ovärdigt och skamset. Givetvis försöker det även att inte göra partnern upprörd, som nästan alltid är misstänksam mot sociala sammankomster.

Det är viktigt att påpeka att situationen tenderar att vara lite mer komplicerad för män som utsätts för övergrepp. Samhället har en chauvinistisk mentalitet, och man ser inte med blida ögon på en man som till exempel låter en partner misshandla honom.

Därför döljer män ofta övergreppen de utsätts för och vägrar till och med att erkänna dem för sig själva. Detta gör att de löper högre risk att utveckla hälsoproblem och beroenden som ett resultat av den dolda smärtan.

Vad bör man göra?

Övergrepp i hemmet orsakar alltid stor förvirring, speciellt i början. Det är vanligt att man har motsägande känslor, attityder och tankar. Man både hatar och älskar sin partner. Man känner sig irriterad men rättfärdigar samtidigt dennes beteende.

Det är aldrig lätt att acceptera det faktum att personen man älskar även är en källa för så mycket problem. Det är svårt att erkänna att det enda sättet ut är att lämna relationen. Allt detta utgör en del av den perversa dynamiken hos övergrepp i hemmet.

Man som drabbats av övergrepp

Det svåraste med att komma ut ur denna situation, som alltid är väldigt skadlig, är att ta det första steget. Det första steget är att erkänna och acceptera att du är i ett förhållande med övergrepp.

När du har accepterat det är nästa steg att acceptera det faktum att det inte kommer försvinna på egen hand. Därför måste du be om hjälp. Det bästa är att leta efter en psykoterapeut, eftersom det förmodligen finns väldigt djupa problem involverade.

Detta kanske intresserar dig
10 typer av emotionellt våldsamma personer
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
10 typer av emotionellt våldsamma personer

Under 2002 skrev Lundy Bancroft en av de djupaste böckerna någonsin om mentaliteten hos psykologiska och emotionella misshandlare. Hans arbete back...