Rädslans kroppsspråk: lär dig att tolka det

Rädslans kroppsspråk uttrycker sig framförallt i mikrouttryck i ansiktet. Lätt höjda ögonbryn, ett rynkat ögonbryn och en halvöppen mun mun är omisskännliga tecken på att någon är rädd.
Rädslans kroppsspråk: lär dig att tolka det
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Även om det är helt normalt och fullständigt giltigt att känna sig rädd, finns det situationer i vilka det inte ligger i vårt intresse att göra det uppenbart. Olyckligtvis (eller lyckligtvis beroende på hur du ser det), avslöjar rädslans kroppsspråk många gånger hur vi känner inombords.

Även om det inte finns något lexikon över rädslans kroppsspråk, har människor en speciell radar som tillåter dem att läsa dessa signaler. Det är uppenbart att det inte är en helt rationell tolkning. Vi känner helt enkelt att någon är rädd. Följaktligen har vi en tendens att inte lita på de som inte är självsäkra, eller så kanske vi känner oss överlägsna när vi ser en annan persons sårbarhet.

Det är viktigt att vi känner till rädslans kroppsspråk. Om du gör det har du mer kontroll över det. Detta kan vara till din fördel på två sätt. Först och främst tillåter det dig att upptäcka rädsla hos andra, även om de inte uttrycker det öppet. För det andra kommer det att hjälpa dig att hantera dina känslor, för att försäkra dig om att du inte låter rädsla lysa igenom när du inte vill det.

“En blyg person är rädd inför faran, en fegis under faran och en modig efter faran.”

-Jean Paul-

Mikrouttryck i ansiktet

Ansiktet är den första delen av kroppen som uttrycker rädsla. Ibland är gesterna väldigt uppenbara och ibland knappt märkbara. Det finns dock alltid en liten förändring i ansiktet. Å andra sidan kommer dessa gester att bero på intensiteten hos känslan.

Oavsett detta finns det gester som är väldigt lätta att identifiera. Den första är när en person höjer på ögonbrynen. Om rädslan kommer efter överraskning kommer ögonbrynsrörelsen att vara mer uppenbar. Om det är en situation som enbart genererar rädsla kommer personen definitivt att höja på ögonbrynen.

Normalt sett förhåller sig det undre ögonlocket spänt. Sedan kommer personen att öppna munnen till hälften. Generellt sett verkar det som om någon drar i den rädda personens ansikte och denne försöker kämpa emot.

Rädslans kroppsspråk

Hållning och rädslans kroppsspråk

Hållningen är också ett väldigt viktigt element hos rädsla. Generellt sett spänns dina muskler när du är rädd. Det första som händer är att du börjar sjunka ihop (din kropp gör detta för att ta upp mindre plats). Detta är ett uttryck för önskan att försvara dig själv och ta tillflykt i din egen kropp.

Osäkerhet, nervositet och ångest är uttryck för rädsla. Dessa tre tillstånd har en tendens att komma till ytan när du gör snabba och plötsliga rörelser. En person som inte är kapabel att hålla sig stilla är inte lugn. När rädsla överväldigar dig är det större risk att du gör klumpiga eller plötsliga rörelser.

I likhet med detta är det väldigt vanligt för rädda människor att lägga armarna i kors. Detta är ett tecken på försvar. Personen gör detta för att skapa en barriär som skyddar och håller denne på avstånd från den yttre världen. Denna barriär kan också vara ett tecken på avvisande av densamma.

Person skyddar sig

Andra tecken på rädsla

Det finns andra gester och uttryck som är en del av rädslans kroppsspråk. Till exempel kan dina ögon avslöja att du är rädd. Nervositet får dina ögon att flacka och blinka mer. Men om du känner en djup och stark rädsla kanske du inte ens blinkar så mycket. Målet med den här sista mekanismen är att hålla hotet under uppsikt.

Å andra sidan är även dina händer en viktig del av kommunikation och uttryck av dina känslor. Rädsla är inget undantag. När någon är rädd rör och vrider denne ofta sina händer, knyter dem eller döljer dem. Att inte låta människor se dina händer är en instinktiv handling av självförsvar.

Generellt sett har en rädd person en tendens att göra korta, snabba och oregelbundna rörelser. Om vederbörande är fullkomligt vettskrämd inträffar det motsatta: denne stelnar till och blir orörlig. I det första fallet kan personen inte sitta still. I det andra håller individen sig väldigt stilla och sjunker ihop. Detta är i huvudsakliga drag hur rädslans kroppsspråk fungerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rebel, G. (2002). El lenguaje corporal: lo que expresan las actitudes, las posturas, los gestos y su interpretación. Edaf.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.