Robotar och barn med autism: hur kan de hjälpa?

Robotar och barn med autism: hur kan de hjälpa?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är kopplingen mellan robotar och barn med autism? Det ska vi utforska idag.

Robotar börjar bli så avancerade att vissa har tagit steget till att bli en normal del av vår vardag (matlagningsrobotar, robotdammsugare, etc.). Vissa börjar till och med att se ut som människor.

Det kan faktiskt vara lite “läskigt” att se hur snabbt dessa programmerade maskiner utvecklas. Men vi kan inte bortse från deras fantastiska potential för nuet och framtiden.

En sak som står ut är deras speciella förmåga att hjälpa barn med autismspektrumstörningar.  Många barn med autism upplever social isolering och kommunikationssvårigheter, vilket gör det svårt att ge dem stöd.

Ibland är det som att försöka komma igenom en murad vägg. Men det finns goda nyheter: det verkar som att robotar kan göra stor skillnad för barn med autism.

“Dessa robotar kan, till skillnad från människor, uppvisa simpla och enkelt särskilda beteendemönster. De kan till och med prata och hänga med i enkla konversationer. De kan göra huvudrörelser och till och med ha vissa ansiktsuttryck, men de är lätta att skilja på.”

-El Pais-

Robotar och barn med autism: hur de interagerar

Det är en märklig paradox: många barn med autism som har kommunikationssvårigheter med människor har inga problem att kommunicera med en robot. Vi talar specifikt om små, enkla, känslomässiga robotar med ögon och lemmar.

Dessa robotar har lett till ett nytt koncept som vi skulle kunna kalla “robotterapi”. I detta fall är personerna de hjälper barn med autism, men hur kan de lyckas med något som inte ens vi själva kan göra?

Pojke framför robot

För att försöka finna svar ska vi titta på Juans historia. Han är en 6-årig pojke som diagnostiserades med autism vid 2 års ålder. Han slutade prata, interagera med andra och försvann längre och längre in i sig själv.

På grund av det blev han aggressiv, vilket var väldigt svårt för hans närstående.

Juans mamma visste inte vart hon skulle vända sig. De provade alla rekommenderade behandlingar, men inget fungerade för Juan. Det verkade bara som att han blev sämre, inte bättre.

Så hans mamma tvekade inte när hon hörde någon nämna möjligheten att prova terapi med robotar. Det dröjde inte länge förrän resultaten var uppenbara.

Av någon anledning började Juan att lämna bubblan han själv satt sig i. Han började interagera med roboten han blivit tilldelad. Hans mamma kunde inte tro sina ögon! Hennes son rörde vid roboten, skrattade och upprepade till och med dess ord.

Det var ett gigantiskt kliv framåt.

Miguel Hernández de Elches universitet och företaget AISOY Robotics jobbar fortfarande tillsammans på en plan för terapi med robotar som kan hjälpa barn med autism.

Att interagera med robotar hjälper barnen i deras dagliga liv

Du kanske tror att eftersom Juan bara interagerade med roboten under sin terapi och inte människor, skulle han bara komma att interagera med just denna robot.

Men så var inte fallet. Alla steg framåt Juan tog med roboten hjälpte honom att interagera med resten av sin omgivning.

Eftersom han stängt in sig själv, slutat prata och inte interagerat med människor hade Juan inte utvecklat sina kommunikationsfärdigheter. Tack vare robotterapin började hans vokabulär att utvecklas.

Den stimulerade även hans känslor och fick honom att skratta, och till slut kunde Juan uttrycka vad han kände.

Barn med färgglada robotar

Utan robotterapin skulle Juan kanske aldrig ha kommit ut ur lådan han varit instängd i. Kanske behöv han bara mer tid. Vi vet dock att denna nya typ av terapi har uppvisat otroliga resultat.

Den hjälpte Juan och många andra barn att interagera med sin omgivning och utveckla sociala färdigheter.

Många barn med autismspektrumstörningar har uppvisat otroliga förmågor inom musik eller konst. De investerar all sin energi i dessa saker, och ibland är det den enda form av interaktion de är kapabla till.

Det spelar ingen roll om det är med en pensel, ett instrument eller något helt annat.

Nu kan de dock börja interagera på ett mer “mänskligt” sätt. Robotar hjälper barn med autism att ta ett steg framåt och sedan skifta dessa framsteg till deras dagliga liv.

Det finns ännu inget sätt att “bota” autism, men man forskar ständigt om nya sätt att stimulera barnen så att de kan utveckla de verktyg de behöver för att interagera med omgivningen. Tack robotar!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.