Så gör du för att bli vänligare

Vänlighet är en attityd som öppnar många dörrar och garanterar välbefinnande. I den här artikeln kommer vi att ge dig några tips som hjälper dig att bli vänligare mot omgivningen.
Så gör du för att bli vänligare
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skriven och verifierad av filosofen Maria Alejandra Morgado Cusati.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Vänlighet är en positiv personlig inställning till andra, såväl människor som djur. Det kan till och med gälla naturen. Att förhålla sig vänligare till omgivningen är oerhört fördelaktigt eftersom det stärker mellanmänskliga relationer, öppnar dörrar och förbättrar vårt välbefinnande.

Genom att anta denna attityd bidrar du till att göra världen bättre så du bör arbeta på det. Här är några tips som hjälper dig att bli vänligare mot människorna runt omkring dig, oavsett om du känner dem eller inte.

Åtta nycklar till att bli vänligare

För att bli vänligare mot människorna runt omkring dig rekommenderar vi följande:

1. Kalla andra personer vid namn

Om du känner till en persons namn, se till att du använder det. Detta kommer att stärka och personifiera er relation. Undvik termer som “Hej du”, “Älskling” och “Polarn” om du inte är bland personer du känner riktigt väl och där smeknamn accepteras.

Faktum är att användningen av smeknamn kan vara förödmjukande för vissa människor, även om din avsikt är att vara vänlig. Därför är det alltid bättre att kalla dem vid deras rätta namn.

Kvinnor som pratar
Att vara vänlig innebär att vara tolerant, hänsynsfull och empatisk mot sig själv och andra.

2. Visa tacksamhet

Människor som står dig nära gör kanske ofta saker för dig utan att du ens märker det. Till exempel är det faktum att de tar sig tid att lyssna på dig en mycket värdefull gest som du borde erkänna.

Att visa tacksamhet är oerhört viktigt när någon gör något för dig. Att tacka får dig att framstå som vänligare.

3. Bli vänligare genom att le mer

Ord är värdelösa om de inte åtföljs av kroppsspråk som visar värme och öppenhet. Utseendet, leendet och ansiktsuttrycken förmedlar alla många betydelser. Om du vill framstå som vänligare, måste du därför le. Denna gest förmedlar sympati och uppmuntrar också andra att le.

kom ihåg att le när du träffar någon på gatan, när du köper något i affären, när du går till jobbet på morgonen eller när du får ögonkontakt med en annan person.

4. Var en god lyssnare

För att bli vänligare måste du låta andra uttrycka sig. Du måste ha tålamod, lyssna noga och låta dem tala till punkt.

Å andra sidan tenderar många extroverta och vältaliga människor att ta äganderätten till konversationer och låter inte sina samtalspartners få en syl i vädret. Detta är både oartigt och obekvämt.

Att bli vänligare inkluderar att intressera sig för andras liv. När allt kommer omkring känner du dig tacksam när andra frågar dig om dina planer, hur dina barn mår eller om du fortfarande har samma jobb. Det visar dig att de bryr sig om ditt liv och ditt välbefinnande.

5. Gott uppförande är a och o

Det finns inget mer oartigt än dåligt uppförande. Uttryck som “Tack”, “Vill du vara så snäll att…?” och “Skulle du ha något emot…?” är tecken på hänsyn, respekt och vänlighet mot den andra personen. Se till att du drar nytta av dem. Du kan aldrig överanvända dem.

6. Bli vänligare genom att utöva empati

Att vara empatisk innebär att sätta sig själv i andras ställe. Du föds dock inte med empati, det är något du måste jobba på. Om du vill bli vänligare, ska du därför försöka att gå utanför dig själv och fråga dig själv hur den andra personen kan tänkas må. Om du har svårt att lista ut det, fråga personen och försök sätta dig i dennes skor. Undvik också att döma personen och erbjud ditt stöd.

7. Erbjud din hjälp

Om du ser någon stressa för att bli klar med en uppgift eller som befinner sig i en besvärlig situation, ska du erbjuda din hjälp. Vänta inte på att personen ska fråga dig. Lär dig känna igen tillfällena när andra behöver ett handtag.

Många människor drar sig för att be om stöd för att de inte vill vara till besvär, eller för att de tror att de klarar det på egen hand. Men det skadar aldrig att erbjuda sin hjälp, särskilt till personer som befinner sig i överväldigande situationer.

Man försöker hjälpa en kvinna
Att vara vänlig innebär att hjälpa människor som behöver det.

8. Utöva Loving-Kindness meditation (LKM)

Loving-Kindness meditation (LKM) är en specifik teknik som är avsedd att öka känslor av vänlighet, medkänsla och empati mot andra. Forskning visar att de som utövar det regelbundet ökar sin förmåga till förlåtelse, social anknytning och självacceptans.

Att utöva denna typ av meditation stärker dina prosociala attityder inifrån. Dessutom är det en övning som ger andra fördelar för ditt fysiska och känslomässiga välbefinnande.

Slutligen ska du komma ihåg att det bästa med att uppföra sig på ett vänligt och omtänksamt sätt är att du aldrig misslyckas. Det är faktiskt en attityd som alltid ger fördelar. Så tveka inte att omsätta den i praktiken närhelst du har möjlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fryburg, D. A., Ureles, S. D., Myrick, J. G., Carpentier, F. D., & Oliver, M. B. (2021). Kindness media rapidly inspires viewers and increases happiness, calm, gratitude, and generosity in a healthcare setting. Frontiers in Psychology11, 1-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7854918/
  • Weng, H., Fox, A., Shackman, A., Stodola, D., Caldwell, J., Olson, M., Rogers, G., & Davidson, R. J. (2013). Compassion training alters altruism and neural responses to suffering. Psychological science24(7), 1171-1180. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797612469537

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.