Detta är bättre att hålla hemligt enligt hinduismen

Detta är bättre att hålla hemligt enligt hinduismen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 juli, 2023

Hinduismen säger ibland att tystnad är den bästa följeslagaren. Det finns saker som är bättre att hålla hemligt. Dina hopp, drömmar och prestationer är saker som kan förbli privata.

Något som ofta sägs om hinduistisk filosofi är att det är en direkt inbjudan att tänka om angående din existens. Den bjuder in dig att reflektera över den på ett mycket bredare och samtidigt mer ansvarsfullt sätt. Denna indiska och nepalesiska religions slutliga mål är att vägleda människor längsmed befrielsens väg. Dina tankar, känslor, handlingar och ord leder dig till fridfullhet – ett sinnestillstånd där allt är i harmoni.

Den spirituella strömmen har olika rekommendationer för att hitta den inre balans där allt välmående och lugn ligger. Hinduismen är essensen av flera doktriner som säger vad du inte bör göra och vad som är bäst att undvika eller begränsa.

Du bör komma ihåg att alla handlingar har en effekt, en konsekvens, med detta filosofiska ramverk. Hinduer vet till exempel vilka deras ansvar och plikter är. Detta är “Dharma”, där alla materiella framsteg transcenderar spirituellt. Dharma är kopplingen som formar sann lycka i detta liv och i nästa reinkarnation. Därför är det intressant att veta vad som är bättre att hålla hemligt för att ha en känsla av ansvar mot oss själva och andra.

Hinduismens Dharma

1. Bekräfta inte rykten, skvaller eller negativa kommentarer om tredje parter

Om någon kommer till dig med ett rykte, en nedsättande kommentar om en annan person eller kränkande kritik av andras beteende, är det bäst att blockera det. Var muren där negativitet och förolämpningar stoppas.

Det är bra att komma ihåg Sokrates trippelfilter. Alltså huruvida informationen du hör är bra, användbar eller sann – om den inte är det är den inte värd att validera.

“Döm inte någon annan förrän du gått en mil i hans mockasiner.”

2. Dina projekt är bättre att hålla hemligt

Om du har en dröm, ett mål eller ett personligt projekt ska du vara försiktig. Berätta inte för andra i förtid. Ta dig tid och var försiktig, rusa inte. Låt dina planer mogna och bli till verklighet.

Ibland när du kommunicerar en önskan eller ett mål så finns det individer som delar med sig av skepsis istället för entusiasm. Eller ännu värre så börjar de kritisera dig. Var försiktig och tveka inte att hålla personliga mål hemliga i början.

3. Dina emotionella prestationer, stunderna när du var din egen hjälte

Endast du känner till striderna du vunnit, de personliga barriärer du har kommit över för att bevisa att du kunde, att du förtjänade triumf. Ibland måste en människa komma över hinder i vägen som endast den personen förstår (besvikelser, lögner, övergivning, frustration…). Dessa saker formar dig. De har lämnat sitt märke och även tagit fram det bästa hos dig.

Dessa segrar, de mest intima, tillhör ofta dig och bara dig. För ibland när du säger dem högt förlorar de sin betydelse. De förstås inte eller tolkas på fel sätt, som om de vore ett uttryck för arrogans.

Kvinna i storm som vet vad som är bättre att hålla hemligt

4. Din familjs angelägenheter

Om det finns något som är bättre att hålla hemligt så är det angelägenheter i hemmet, familjen och relationer. Denna intima värld tillhör bara de inblandade. Det finns dynamik, arv, situationer och band som man inte bör tala högt om.

Du kan diskutera vissa saker med andra när situationen kräver det eller när det slutliga målet är att hjälpa till att förbättra kvaliteten hos relationerna. Men du bör vara klok och välja den bästa personen att avslöja dessa intimiteter för.

5. Dina vänliga handlingar

En annan aspekt av livet som är bättre att hålla hemlig är dina goda handlingar och nobla ageranden. Vänlighet behöver inte åskådare, den behöver inte skrivas på anslagstavlor eller visas i neonljus. En vänlig handling är inte mindre verklig för att ingen ser.

Sann vänlighet är nämligen det som inte ses, vad som utövas diskret på daglig basis, i stora prestationer i de mest anonyma av situationer.

6. Sakerna du inte har är också något som är bättre att hålla hemligt

Vissa personer är fixerade av vad de inte har. De blir besatta och kan inte se hur rika och tursamma de är som har alla de saker de faktiskt har.

Undvik detta, för det är bara ytterligare en sak som är bäst att hålla hemlig. Om du inte har den bästa telefonen, håll tyst om det. Du kanske pratar med någon som inte har råd med en telefon överhuvudtaget. Om du inte är i ett förhållande, om du inte har dina drömmars hus, om du inte kan ta semester i år – klaga inte över det. Tala inte om dessa saker som om du skulle ha absolut lycka om du hade dem.

Ibland klagar människor över att de inte har saker som inte är nödvändiga.

“De externa föremålen är oförmögna att ge full lycka till människans hjärta.”

-Hinduistiskt ordspråk-

Blad faller från träd

Som du kan se bjuder hinduismen på råd om saker som de flesta av oss tänkt på i livet. Man bör vara klok och respektera andra.

Låt oss inte glömma det som detta inspirerande religiösa ramverk indikerar: varje handling har en konsekvens. Var därför lite mer reflekterande. Förstå att tystnad är din bästa vän när det kommer till drömmar, mål och tankar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.