Sakerna du inte namnger upphör att existera

Att namnge dina känslor är det första steget mot att frigöra dig själv från smärtan de kan orsaka. Om du inte namnger dem, kan de skada dig.
Sakerna du inte namnger upphör att existera
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vart tar de namnlösa rädslorna vägen? Var sparar sinnet de känslor som du har släppt taget om? Hur hanterar du sakerna som är smärtsamma om du undviker dem? Var finns den sista viloplatsen för drömmarna som aldrig förverkligades? Alla dessa saker du inte namnger slutar existera.

Men bara för att de slutar existera innebär det inte att de förlorar sin potential att skada dig. De fortsätter göra ont på samma sätt som när du inte talade om dem. Även när du inte talar om vad som besvärar dig vad gäller andra människor eller vad som gör dig så arg, plågar dessa saker dig. Du känner fortfarande smärta när andra attackerar din självkänsla och förminskar dig. Men om du inte talar om dessa saker slutar de praktiskt taget att existera.

Hur kan du definiera dina rädslor om du inte namnger dem? När du namnger dem ger du dem en form. Och det ger dig möjlighet att möta och överkomma dem. Om du inte gör detta kommer dina rädslor fortfarande att finnas där. Många tankar kan vara meningsfulla för dig. Men om du inte namnger dem kommer du aldrig att möta dem. Tankarna är kraftfulla, men de existerar bara i ditt sinne.

“De svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är ett attribut hos de starka.”

Mahatma Gandhi

Sakerna du inte namnger

Hur påverkar sakerna som du inte namnger dig?

Visste du att en tredjedel av alla som går till läkaren har symptom som inte har en medicinsk förklaring? Smärtan är inte fysisk, utan psykologisk i sin natur. Detta innebär att psykisk smärta gör lika ont som fysisk. Den stannar inom dig utan att kunna ta sig ut och skadar din kropp. Alla dessa ting du inte namnger och släpper taget om slutar existera för andra.

Ju mer tid du spenderar ensam med din smärta, desto större blir den inom dig. När du inte tillåter den att komma ut ökar risken för att du blir sjuk. Detta är sant när du ser men inte talar, när du hör men inte hjälper eller när du är skadad med inte försöker att bli frisk. Detta är sätt att göra din kropp och själ sjuka.

Lidande i sig river upp människor inuti. Därför finns det ingen bättre bot än att namnge de saker som långsamt dödar dig inifrån. Namnge dina rädslor, dina drömmar och orättvisorna i världen. När du namnger dem alla, har du kraften att göra något åt dem. Du kan arbeta med och konfrontera dem. Du kan äga dem.

Bryt dina kedjor

Varför är det skadligt att undertrycka dina känslor?

Det är inte möjligt för folk att förstå vad du inte namnger. Folk kan inte se de bördor du inte nämner. På grund av det kan du inte dela vikten av dessa bördor med någon. Därför slutar det med att de plågar och förföljer dig. Känslor är väldigt viktiga. Det är därför det är grundläggande att reglera dem. Detta stämmer både vad gäller din fysiska och mentala hälsa.

Enligt en artikel skriven av forskarna Phillipe Goldin och James Gross som publicerades i tidskriften Biological Psychiatry, är dina känslor relaterade till ditt mönster av hjärnaktivitet, vare sig du uttrycker dem eller inte. Å andra sidan hävdade de också att detta undertryckande av känslorna aktiverar insulan och amygdalan, som är delar av hjärnan.

Att uttrycka dina känslor lindrar en del av din smärta och skadan den har åsamkat dig. Om du identifierar känslorna som vissa situationer väcker hos dig (såsom rädsla, glädje, ilska osv.) kommer du kunna möta dessa situationer på ett intelligent sätt.

När du släpper taget om allt kan du läka. Töm vad du har inombords för att göra problemet mindre, för du är förmögen att dela med dig av det. När du namnger något ger du det en fysisk form som du sedan inte har något annat val än att bemöta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Goldin PR, McRae K, Ramel W, Gross JJ. The Neural Bases of Emotion Regulation: Reappraisal and Suppression of Negative Emotion. Biological Psychiatry Vol. 63, Issue 6, Pages 577-586.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.