Sexuell narcissism: vad är det och vad orsakar det?

11 april, 2019
I den här artikeln kommer vi att tala om sexuell narcissism. Att lära sig en sexuell narcissists sätt och hur man känner igen dem kan hjälpa dig att undvika att gå i deras fälla.

Har du någonsin känt dig utnyttjad av din sexuella partner? Vill personen bara ha dig i närheten när denne vill ha sex? Bryr sig din sexuella partner bara om sin egen njutning och sätter alltid dig i andra hand? Om detta låter bekant för dig, var uppmärksam. Du kanske behöver lära dig något om sexuell narcissism.

Sexuell narcissism har mycket gemensamt med den narcissistiska personlighetsstörningen. Här är några av karaktärsdragen hos sexuella narcissister:

 • Sexuell själviskhet: de bryr sig bara om sin egen njutning. 
 • Brist på empati (de kan inte sätta sig i sin partners sits och bryr sig inte om den andra personens fysiska eller emotionella behov).
 • De har ett behov av att kontrollera och dominera den andra personen.
 • De föredrar öppna förhållanden.
 • Sexuella narcissister är överdrivet bekymrade om sitt fysiska yttre.
 • De känner sig överlägsna andra.

Sexuell narcissism

Sexuella narcissister har en tendens att vara väldigt skickliga i förförelsens konst. De är generellt sett väldigt attraktiva, vältaliga och verkar bry sig om andra.

Dessutom är sexuella narcissister vanligtvis väldigt attraktiva (inte bara fysiskt). Deras fysiska uppenbarelse, självförtroende och rättframhet ser förmodligen ut som positiva drag för omgivningen. Personer som passar in på dessa beskrivningar är ofta väldigt beroende eller har dålig självkänsla.

sexuell narcissism

Vi vet nu att sexuella narcissister har en falsk känsla av sitt eget värde. De är också så fokuserade på sig själva att det är omöjligt för dem att bry sig om andra. Som en följd av detta försöker de aldrig sätta sig i andra människors sits och är ofta fullständigt känslolösa.

Den mörka sidan av sexuell narcissism

När någon faller offer för en sexuell narcissist kan allt till en början verka underbart. Offret kommer dock förr eller senare inse att någonting är fel och upptäcka den mörka sidan av den sexuella narcissisten.

Den här Casanovan får dig att känna dig tommare och tommare inuti. Du har bara sex när personen vill och som denne vill. Vederbörande bekymrar sig aldrig om dina sexuella behov. Det är då passionen kommer bli smärtsam. Till slut kommer sex att börja kännas förödmjukande.

Du kan prata med dem om vad de gör men, men sexuella narcissister kommer aldrig erkänna sina egna misstag eller brist på empati. Istället kommer de förmodligen att säga saker som:

 • ”Du är bara för krävande.”
 • ”Detta har aldrig varit ett problem tidigare.”
 • ”Alla mina ex säger att jag var den bästa de någonsin haft.”
 • ”Du kanske inte kan få orgasm av någon fysisk anledning.”

Kort sagt skyller de alltid på dig. De kommer aldrig att ta ansvar eller erkänna att de kanske gör något fel.

Sex som straff

Sex kan vara farligt när maktkamper kommer in i bilden. Sexuella narcissister använder ofta sex som ett vapen. Om de vill straffa dig (vad det nu kan vara för) kan de börja göra det med sex.

De kan till exempel vägra ha sex om det inte sker på deras villkor. Dessutom kommer de undvika att etablera ett solitt band med sin partner, som ett sätt att emotionellt skydda sig mot ett eventuellt uppbrott. Detta gör att hela grunden till förhållandet är sex.

sexuell narcissism

 

Skillnader mellan män och kvinnor

Det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga sexuella narcissister:

 • Kvinnliga sexuella narcissister kräver normalt sett att deras partner avgudar dem. Deras attraktion till sin partner står i direkt proportion till hur mycket denne beundrar dem. De straffar ofta sin partner med uteblivet sex. Deras sexliv bygger helt och hållet på om deras partner möter deras krav eller inte.
 • Manliga sexuella narcissister är normalt sett helt likgiltiga inför sin partners njutning. De är också benägna att utnyttja sin partners kropp.

Sammanfattning

Innan vi avslutar vill vi bara varna dig för att sådana här människor sällan för med sig något positivt till någons liv. De livnär sig ofta på energin från människorna omkring dem. Olyckligtvis är det väldigt troligt att de ignorerar dig om du talar om för dem vad du känner eller hur de gör dig illa.

 • Bleichmar, H. (2000). Aplicación del enfoque Modular-Transformacional al diagnóstico de los trastornos narcisistas. Aperturas psicoanalíticas5.
 • Dio Bleichmar, E. (2002). Sexualidad y género: nuevas perspectivas en el psicoanálisis contemporáneo. Aperturas Psicoanalíticas. Revista Internacional de Psicoanálisis, (11).
 • Freud, S. (1992). Introducción al narcisismo. Alianza.
 • Trechera, J. L., Millán Vásquez de la Torre, G., & Fernández Morales, E. (2008). Estudio empírico del trastorno narcisista de la personalidad (TNP).