Ärren från sexuella övergrepp på pojkar och män

Det finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller övergrepp på pojkar. Det är ett ämne som inte många pratar om.
Ärren från sexuella övergrepp på pojkar och män
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sexuella övergrepp på pojkar är något som har blivit väldigt nedtystat under historiens gång. Detta är något som även drabbar flickor, men statistiken visar att man bör utföra flera studier rörande övergrepp på pojkar.

Många blir förvånade då de upptäcker att detta är ganska vanligt.

En studie som utfördes i Australien uppskattar att en av 11 pojkar och en av 4 flickor har fallit offer för någon form av sexuellt övergrepp. En stor majoritet (97%) av förövarna är män, och det är också många av offren.

Faktum är att 26% av alla offer för sexuella övergrepp är män.

Liknande studier som utförts i USA har kommit fram till väldigt liknande resultat. Många av offren bär med sig sina upplevelser genom hela livet. Det är en börda som de inte kan skaka av sig.

Det är även en form av trauma som inte alltid är så uppenbar. De mår inte bra och kan inte komma på varför.

Kvinnor har i allt högre utsträckning stått upp och motarbetat den tystnadskultur som förekommer rörande sexuella övergrepp, men det finns fortfarande många stigman när det gäller män som har blivit utsatta för övergrepp.

Pojke som sitter ner.

Tystnadskultur

Det är väldigt svårt för pojkar och män som blivit utsatta för övergrepp att prata om det. Pojkarna tror att om de inte får en maktposition så är de svaga och kommer inte överleva.

Det är väldigt svår för männen att acceptera denna offerroll eftersom de innebär att de beger sig in i ett territorium som de för det mesta inte vet hur de ska hantera.

Detta är en av de grymmaste aspekterna av hur vi uppfostrar våra pojkar.

Då en man erkänner att han blivit utsatt för sexuella övergrepp så riskerar han att hans “manlighet” attackeras och att det uppstår tvivel rörande hans sexuella läggning. Smärtan blir då dubbel.

Det är extremt svårt för pojkarna att acceptera att detta har hänt dem och deras omedelbara tanke är att ingen kommer att tro på dem.

Sexuella övergrepp på pojkar

När det kommer till sexuella övergrepp på pojkar så handlar det inte alltid om att förövaren söker njutning. I många fall har det att göra med kontroll, förödmjukelse och makt över offret.

Då dessa offer är män så lämnar traumat ofta ett djupt sår hos personens identitet, maskulinitet och framtida relationer.

Det sexuella våldet är inte bara fysiskt. Psykologiska övergrepp och de stigman som kommer med detta är ofta värre för offret än den fysiska biten. Man måste förstå att denna typ av våld handlar om makt.

Förövaren använder våldet som ett sätt att visa sin makt som vuxen. Detta leder till överväldigande skuldkänslor hos pojken, och han kommer behöva en betydligt högre mognadsnivå för att hantera det han gått igenom.

Det är vad som gör denna upplevelse så förödande.

Patriarkatets dolda terror

Många har svårt att förstå att sexuella övergrepp av män mot män är en förlängning av den patriarkala dominansen.

I många fall ser vi det som ett system som ger män makt över kvinnor, men det ger dem även makt över en del män.

Det är ett farligt spel som vår kultur har dolt under en lång tid, och något som är skadligt för både män och kvinnor.

Man som sitter ner.

Psykologiska ärr av sexuella övergrepp på pojkar

De psykologiska ärren på pojkar som har blivit utsatta för övergrepp påminner om de psykologiska ärr som flickor drabbas av.

Depressionen uppstår vanligtvis direkt. Personen känner skuldkänslor och har låg självkänsla.

Om dessa psykologisk ärr inte bearbetas så kommer de bli värre med tiden. Barnet lever i en värld som han inte kan kontrollera och det finns inget han kan göra för att förhindra att den andra personen attackerar honom.

Då detta händer under ett vitalt stadie av barnets uppväxt så kan man lätt förstå varför konsekvenserna är så förödande.

Då offret är ett barn så har man alla de saker som vi har tagit upp ovan plus ett oändligt antal sociala mönster som förhindrar att barnet accepterar det som han har gått igenom.

I många fall skapar det också djupa sår rörande barnets sexuella identitet, som inte alltid läks. Samtidigt så förvärras traumat över tid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.