Sju karaktärsdrag hos personer som kräver kärlek

Personer som har ett intensivt behov av kärlek saknade ofta affektion i sin barndom. Om detta fortsätter utan behandling kan det leda till upprepad hjärtesorg.
Sju karaktärsdrag hos personer som kräver kärlek
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Personer som kräver kärlek gör ofta det eftersom de växte upp utan tillgivenhet eller känslomässig intimitet. Vi talar om människor som behöver bli hållna i någons armar och höra älskvärda ord eller som helt enkelt aldrig har känt affektion från dem omkring sig.

Människor som växer upp utan affektion går genom livet och väntar på att såret ska läka. Problemet är att de tror att de behöver andra för att läka. Men enbart genom självacceptans och självkärlek kan de verkligen läka på djupet.

Dessa människor tänker ofta att detta är detsamma som kärlek och acceptans från andra människor. Självklart är det inget fel i att vilja få kärlek och acceptans utifrån. Men det är mer problematiskt när det gäller personer som saknar affektion. Detta eftersom de försöker kompensera sin brist på affektion och försöker finna självkärlek genom andra.

“Vi kan leva utan religion och meditation, men vi kan inte leva utan mänsklig affektion.”

Dalai Lama

Människor som kräver kärlek skapar ofta situationer som faktiskt ökar tomheten de känner inom sig. Detta är ett komplext psykologiskt problem som kräver psykologisk hjälp.

Här följer sju karaktärsdrag hos personer som känner det här brännande behovet av kärlek.

De sju karaktärsdragen hos personer som kräver kärlek

1. Personer som kräver kärlek är besatta av affektion

Personer som kräver kärlek lägger stor vikt vid tillgivenhet. De kanske till och med agerar som om ingenting annat räknas. Därför är det som om en eld tänds inom dem när någon visar dem tillgivenhet.

De har riktigt svårt för att låta affektion komma och gå naturligt. Blotta tanken på att motta den gör dem ängsliga. De känner sig både uppspelta och skrämda av den och de blir ofta besatta av den.

Kramar någon hårt

2. De försöker kontrollera andra människor

Det är också vanligt att personer som kräver kärlek blir possessiva och kontrollerande tillsammans med människor som visar dem affektion. De försöker inte nödvändigtvis kontrollera den andra personens liv. De gör enbart detta eftersom de vill undvika sin egen smärta.

Dessa människor har en tendens att ha en omedveten tro att om de håller den där personen inom synhåll så kommer de aldrig att förlora denne. Rädslan för att bli övergiven eller bedragen (ett resultat av deras känslomässiga sår) får dem att kräva kontroll. Men detta leder ofta till osämja eller uppbrott.

3. De är krävande

Personer som inte har tagit emot genuin kärlek har svårt att tro på den senare i livet. Så de kräver konstant visande av tillgivenhet. De kan bli väldigt krävande med partners eller andra som har känslomässiga band till dem.

De kan till exempel säga saker som: “Du skulle finnas där för mig, men det gjorde du inte” eller “jag hoppades att du skulle göra någonting speciellt, men det gjorde du inte”. De anser kärlek vara någonting absolut och ovillkorligt. Men inte ens en mor kan ge dig det.

4. Personer som kräver kärlek bönar om affektion

Personer som kräver kärlek är krävande men har också en tendens att låta för mycket passera. För dem finns det inget värre än att förlora den de älskar. Som ett resultat ignorerar de ofta sina egna behov och sitt välmående.

Om de tror att en person håller på att distansera sig så gör de i princip vad som helst för att inte förlora denne. De känner sig värdelösa och tror att den andra personens kärlek är vad som ger dem deras värde i livet. Detta innebär att de till och med kan stå ut med misshandel om de måste.

Kramande par

5. De gör för många uppoffringar

Dessa människor får också kärleken att verka mycket mer smärtsam eller dramatisk än den behöver vara. De känner sig tacksamma över att någon älskar dem och de kan göra alla sorters uppoffringar för att tillfredsställa personen.

Kärlek innebär på sätt och vis att vi måste göra uppoffringar ibland, vi förnekar inte det. Men dessa människor tar det till det extrema. De agerar som om den andre är den enda med rättigheter och privilegium, som om de är de enda som måste ge.

6. De litar inte på den andra personen

Det spelar ingen roll hur mycket de försöker, personer som kräver kärlek kan inte tillåta sig att lita på andra. De är konstant misstänksamma, och detta försvagar gradvis deras band. De förväntar sig alltid att bli övergivna eller sårade, så det är vad de ser.

De är så misstänksamma att de till och med kan börja se dåliga ting som goda och vice versa. De letar efter dolda motiv, gömda agendor och konspirationer överallt. Det är en stor del av deras stora rädsla för att bli sårade.

7. Personer som kräver kärlek accepterar det oacceptabla

Utnyttjande, i alla dess former, är oacceptabelt. Olyckligtvis får ofta deras brist på tillgivenhet dem att ofta fastna i en ond cirkel där de accepterar vilket beteende som helst från personen de älskar. De kan inte se skillnad på en meningsskiljaktighet eller konflikt och en skadlig situation. De kanske blir arga för ingenting men accepterar fysiska och mentala attacker.

Det är en väldigt paradoxal situation. Personer som kräver kärlek söker den från andra för att fylla tomrummet inom sig. Men eftersom de saknar självkärlek, drar de på sig hjärtesorg efter hjärtesorg. Det är därför som professionell hjälp är så viktigt i dessa fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Loredo-Abdalá, A., Trejo-Hernández, J., & Bustos-Valenzuela, V. (1999). Maltrato al menor: Consideraciones clínicas sobre maltrato físico, agresión sexual y deprivación emocional. Gac Med Mex, 135, 611-20.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.