Hur du kan övervinna rädslan att bli övergiven

Hur du kan övervinna rädslan att bli övergiven
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Att övervinna rädslan att bli övergiven och uppnå autonomi är ingen lätt uppgift. Men det är möjligt, bara du inser ditt eget värde. Du måste övertyga dig själv att du är smart, viktig och stark, och att du inte behöver vara beroende av någon. Så snart du förmår ge dig själv den kärlek du förtjänar så kommer allt att bli annorlunda.

Tidigt övergivande

En del människor har utsatts för övergivande vid mycket ung ålder. Detta är en oerhört svår upplevelse. Här är det emellertid inte bara frågan om att växa upp utan föräldrar. Ibland är den mest påtagliga smärtan följden av ett emotionellt övergivande. Att växa upp med föräldrar som är fysiskt närvarande men emotionellt frånvarande är också traumatiskt. Detta är den typen av föräldrar som aldrig ger någon emotionell stötta eller fast grund som bygger på en trygg förankring.

Erfarenheter av tidigt övergivande lämnar sina spår. Upplevelsen av kronisk och bestående förlust leder till skam, hjälplöshet och ängslan. Detta övergivande får dig att känna som om du aldrig varit älskad, att ensamheten är din enda tillflykt och att det inte går att lita på någon.

Om du har blivit försummad och övergiven blir din verklighetsbild och dina tankar förvridna. Det måste poängteras att det är förståeligt att vara rädd att de du älskar ska överge dig (särskilt om du redan fått genomlida detta). Vad som inte är normalt är om oron aldrig släpper dig och du har tvångsmässiga tankar om att bli övergiven. Det positiva är emellertid att det går att övervinna rädslan att bli övergiven.

“Rädslan är min mest trogna följeslagare. Den har aldrig bedragit mig.”

-Woody Allen-

Ensam kvinna i skogen med bok i handen som upplever rädslan att bli övergiven

Rädslan att bli övergiven är som ett fängelse

Rädslan att bli övergiven är en instängd och kvävande plats som förstör relationer. Det betyder inte att du ska klandra dig själv för det du genomgår. Försök istället att förstå orsaken till din rädsla, så att du kan hantera den bättre. Först ska du veta att rädslan att bli övergiven är mycket primär och mänsklig.

Vad innebär detta? För oss som människor finns det i princip inget som är viktigare för vår utveckling och överlevnad än att ha stödjande vårdgivare från tidig ålder. Oavsett om det är dina föräldrar eller någon annan, så behöver du vårdgivare som är varma och kärleksfulla och som får dig att känna dig trygg. Om du saknar detta vid tidig ålder kommer din hjärna att uppleva en enorm tomhet. Detta gör att du löper större risk att utveckla vissa affektiva störningar.

Tidskriften Journal of Youth and Adolescence publicerade 2011 en intressant studie. Forskare vid Arizona State University fann att alla som upplevt en förälders död visade tecken på rädslan att bli övergivna. Det är en primär rädsla som är svår att göra sig av med.

Men när du väl lärt dig hantera den och lyckats läka det öppna såret så kommer allt att bli annorlunda. Du kommer äntligen kunna lämna ditt emotionella fängelse och få ett lyckligare och rikare liv.

Man som sitter under tänd glödlampa

Hur man övervinner rädslan att bli övergiven

Om du har haft en eller fler traumatiska upplevelser om att bli övergiven, börjar du tro att du är värdelös. Detta leder till låg självkänsla. Inte nog med det, för du fruktar dessutom att det ska hända igen, vilket gör dig ängslig och ger dig problem i relationer. Du hamnar i giftiga situationer där du är överdrivet klängig. Genom att fixera dig vid att bli älskad och bekräftad förlorar du ditt sanna jag.

Kärlek som grundar sig på tvångsmässiga behov ger bara upphov till smärta. Ingen förtjänar att leva på det här sättet. Därför måste du lära dig att övervinna rädslan att bli övergiven. Låt oss ta en titt på några strategier som kan hjälpa dig med detta.

Emotionell självständighet för att övervinna rädslan att bli övergiven

  • Acceptera rädslan för vad den är: något helt normalt. Rädslan finns nedärvd hos alla människor. I ditt fall är den mer intensiv beroende på dina tidigare erfarenheter. Rädslan är helt naturlig, men du får inte låta den ta kontroll över ditt liv.
  • Om du vill övervinna rädslan att bli övergiven måste du ta fullt ansvar för ditt liv. Du behöver inte bli räddad av någon. Din partner är inte skyldig att ta ansvar för dig eller att vara din enda källa för emotionellt stöd. Kärleken till det egna jaget är den enda kärlek som verkligen kan hela. Därför måste du älska dig själv ovillkorligt.
  • Du måste ändra din inre dialog. Du får absolut inte nedvärdera dig själv och intala dig att ingen älskar dig. Sluta inbilla dig att du kommer att bli övergiven igen. Sätt inte dig själv eller din partner i en dålig dager. Om du känner dig under isen med tankar som “Hon gjorde det för att hon inte är intresserad av mig längre…” eller “Han älskar mig egentligen inte…”, så måste du bli medveten om tankarna och försöka sätta stopp för dem. Ett lugnt sinne är ett lyckligare sinne. Fokusera därför på att bygga förtroende, så kommer dina relationer att bli starkare och mer meningsfulla.
  • Jobba med att bli emotionellt självständig. Detta är en långsam process som kräver att du är observant och kan identifiera dina behov. Du är den enda som kan läka din emotionella tomhet. Ansvaret faller på dig och du kan inte lägga det på någon annans axlar.
Fötter som omges av fallande fjädrar

Läkningen är en lång process

Slutligen vill vi åter understryka att detta inte är en enkel process. När man blir övergiven lämnar detta ett djupt och bestående intryck. Vägen till läkning kan därför vara lång och mödosam, och du kan behöva hjälp utifrån.

Om du upplever att rädslan att bli övergiven hindrar dig från att ha goda och stabila relationer ska du inte tveka att uppsöka hjälp. Du förtjänar nämligen att vara självständig och orädd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Muñoz M, Gómez P; Santamaría C. Pensamientos y sentimientos reportados por los niños ante la separación de sus padres. Universitas Psychologica. 2008; 7(2): 347-356.
  • Schoenfelder E, Sandler I, Wolchik S, MacKinnon D. Erin N. Schoenfelder, Irwin N. Sandler, Sharlene Wolchik & David MacKinnon. J Youth Adolescence [Internet]. 2011 [consultado 7 junio 2022]; 40: 85–96. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-009-9503-z

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.