Sju tecken på att du börjar tappa känslorna

Förhållanden, liksom människor, förändras och omvandlas. Dynamiken får nya mönster. Men vilka av dessa variationer utgör varningsklockor hos ett par?
Sju tecken på att du börjar tappa känslorna
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Det sägs att kärlek är som en hosta eftersom den inte går att dölja. Det finns helt klart märkbara tecken på att du börjar tappa känslorna för din partner. Men ibland ser du dem inte, eller så kanske du inte vill se dem. Hursomhelst tyder de på att ditt förhållande har nått en kritisk punkt.

Tecknen på att du håller på att tappa känslorna handlar i allmänhet om en förlust av vitalitet i ert förhållande. Detta visar sig på många sätt, allt från hinder i er kommunikation till en uppenbar brist på intresse för varandra. Ibland förekommer även otrohet.

När du märker av några av tecknen på att du börjar att tappa känslorna, är detta en signal om att du bör stanna upp och tänka efter. Ibland gör denna paus att ni kan komma tillbaka på rätt köl. Men vid andra tillfällen bekräftar det helt enkelt att ert förhållande är över. Nedan kommer vi att prata om några av dessa tecken.

“Vi ska älska, inte falla för varandra, för allt som faller går sönder.”

-Taylor Swift-

Separerat par

1. Brist på intresse att umgås med din partner är ett tecken på att du börjar tappa känslorna

När du är kär längtar du efter varje tillfälle då du kan träffa din älskade. När du träffar personen är du dessutom fylld av entusiasm. Detta reflekteras i din attityd, ditt leende och din motivation att prata med personen och dela aktiviteter tillsammans med denne.

Ett av tecknen på att du börjar tappa känslorna är att era möten blir mer sporadiska eftersom du helt enkelt har tappat intresset för din partner. Till exempel kanske du inte bryr dig om att dyka upp i tid och när du väl gör det är du mer dämpad. Dessa kan vara indikatorer på att din partner inte längre väcker några känslor hos dig. Han eller hon inspirerar dig definitivt inte längre.

2. En minskning av delade intressen

När er kärlek urholkas, kommer det ni har gemensamt också göra det. När du är kär har du vanligtvis en gemensam agenda med din partner såväl som din egen. Faktum är att man i ett hälsosamt förhållande regelbundet kommer att uppdatera sina gemensamma planer, oavsett om de är kortsiktiga, långsiktiga eller någonting däremellan.

När din kärlek svalnar, minskar omfattningen på er gemensamma agenda. Du kan också bli dålig på att genomföra det som ni redan har planerat. Följaktligen ökar din egentid samtidigt som er tid tillsammans minskar.

3. Minskade uttryck av tillgivenhet

Detta är ett av de viktigaste varningstecknen. I de tidiga stadierna av ditt förhållande uttryckte du förmodligen din kärlek till din partner med gester av tillgivenhet. Du gav personen mycket uppmärksamhet som motiverades av ditt intresse för honom eller henne.

När din kärlek avtar, reflekteras detta i minskningen och avsaknaden av dessa typer av uttryck. I alla förhållanden minskar de allteftersom förhållandet fortskrider. Men när demonstrationer av tillgivenhet börjar vara undantag snarare än regel, tyder det på att känslorna inte längre är starka.

4. Rutinmässig kommunikation är ett annat tydligt tecken på att du börjar tappa känslorna

När ni vill hålla ert förhållande vid liv pratar ni ofta med varandra. Faktum är att du verkligen är intresserad av att lära känna din partner, veta vad han eller hon tycker etc. Det verkar som om ni skulle kunna prata i all evighet.

När känslorna svalnar börjar förutsägbarheten inträda. Följaktligen minskar ditt intresse för att kommunicera med personen och samtalen ersätts av enbart rutinmässiga ordväxlingar.

5. Brist på sexuell lust

Hos ett par är sex mycket mer än ett uttryck för fysisk njutning. Sexualitet ger närhet och stärker kommunikation, tillit och ömsesidig kärlek. Forskning visar att känslor av delaktighet ökar med tiden medan passionen minskar. Ändå betyder detta inte nödvändigtvis att sexualiteten är utarmad.

Faktum är att om ni fortsatt älskar varandra kan sexualiteten bli mer avslappnad och mindre frenetisk, men ni är fortfarande intresserade av varandra. Så om din lust försvinner beror det förmodligen på att du börjar tappa känslorna. Sex speglar faktiskt till stor del kvaliteten på förhållandet.

6. Tecken på otrohet

Ett annat av tecknen på att du börjar tappa känslorna har att göra med exklusiviteten som vanligtvis råder hos de flesta par. Men det betyder inte att någon av er måste ha en affär för att det ska dyka upp.

Vad som vanligtvis händer är att en av er, eller båda, med ökande frekvens eller intensitet börjar attraheras av andra människor. Även om du kanske inte gör något för att mata dessa intressen, börjar du tänka på andra i romantiska termer.

Kvinna kramar sin partner och tänker på en annan man

7. När du börjar tappa känslorna bryr du dig mindre om ditt utseende

Ett av sätten som erotik tar sig uttryck i ditt förhållande är genom den omsorg du har om dig själv. Det är för att du vill vara attraktiv för din partner. Därför tenderar du att vara mycket noggrann med att se bra ut när du är med honom eller henne. Till exempel kan du ta på dig parfym och klä dig attraktivt.

Men när kärleken börjar svalna, tenderar ditt intresse för att attrahera din partner också att minska. Av den här anledningen kanske du inte riktigt anstränger dig, inte ens vid speciella tillfällen när du normalt skulle ha gjort det.

Dessa tecken på att du börjar tappa känslorna behöver dock inte nödvändigtvis betyda slutet på ditt förhållande. Ibland signalerar de helt enkelt behovet av en paus. Vid andra tillfällen kan de vara en väckarklocka, en varningssignal om att du måste ändra kurs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sangrador, J. L. (1993). Consideraciones psicosociales sobre el amor romántico. Psicothema, 181-196.
  • Santa Bañeres, A. (1996). El desamor. Scriptura, 12, 173-84.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.