Skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan

Skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan
Carolina López De Luis

Skriven och verifierad av psykologen Carolina López De Luis.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Det finns många myter om hjärnans funktioner och förmågor. Det har också pratats mycket om de funktionella skillnaderna mellan de olika hemisfärerna, och när det gäller skillnaderna mellan den kvinnliga och manliga hjärnan. Ligger det någon sanning i detta? Den vetenskapliga forskningen rörande skillnaden mellan den manliga och kvinnliga hjärnan är inte lika tydlig som vissa har fått oss att tro.

Det stämmer att man har funnit bevis rörande skillnaderna mellan den manliga och kvinnliga hjärnan på en strukturell nivå, och många har använt detta faktum till att hävda att det finns funktionella skillnader, vilket inte riktigt stämmer. I den här artikeln kommer vi gå igenom de vetenskapliga fynden rörande skillnaderna mellan den manliga och kvinnliga hjärnan.

5 skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan som stöds av vetenskapen

Låt oss titta på de främsta skillnaderna som stöds av vetenskapen:

  • Män har större hjärnor än kvinnor. En studie som utfördes av Witelson fann att den genomsnittliga vikten av kvinnans hjärna var 1248 gram, medan männens var 1378 gram. Men en separat observation av vissa hjärnor visade att vissa kvinnor hade större hjärnkapacitet än vissa män. Storleken är inte direkt relaterad till intelligens eller hjärnkapacitet.
  • Hippocampus är vanligtvis större hos kvinnor och amygdalan är större hos män enligt en studie som utfördes av Cahill 2006. Hippocampus är relaterad till funktioner som direktminne och amygdalan med känslor och aggression.
  • Vissa områden i hjärnan aktiveras annorlunda för varje kön. Emotionella minnen aktiverar exempelvis den vänstra amygdalan hos kvinnor, men den högra hos män.
  • Män är bättre på att utföra rotationsuppgifter. Rotationsuppgifter består av att observera en geometrisk figur och mentalt föreställa sig hur bilden hade roterat.
  • Kvinnor är bättre på att hantera känslor. De har mer resurser när det kommer till att förstå och hantera sina känslor. Detta är också relaterat till större empati hos kvinnor.

Kvinna och man som tänker

Myter rörande skillnaderna mellan den manliga och kvinnliga hjärnan

Skillnader mellan könen har alltid varit ett kontroversiellt ämne, och även väldigt intressant. Det är anledningen till att vissa av de uttalanden som har stöd från vetenskapliga studier överdrivs för att man ska få spännande rubriker.

Det är dock viktigt att man hittar källan för den ursprungliga informationen. Vi bör se med rätt perspektiv på forskningsresultaten så att vi inte skapar myter som dessa:

  • Den kvinnliga hjärnfunktionen är mer balanserad och komplett. Den berömde författaren John Gray, som skrev “Män är från Mars, kvinnor är från Venus”, tar i sin efterföljande bok “Varför Mars och Venus kolliderar” upp att män bara använder en cerebral halva då de utför uppgifter, medan kvinnor använder båda. Denna observation är grunden till många skämt: män kan bara utföra en uppgift åt gången. Det finns dock inga bevis som ger stöd åt detta påstående.
  • Kvinnans spegelneuroner är “hyperaktiva”. Många antar att kvinnor är mer empatiska och hanterar känslor bättre genom att ha mer neuronaktivitet, men ingen har lyckats bevisa detta vetenskapligt. Det stämmer att många studier hävdar att kvinnor är bättre på att hantera känslor. Men det har inte visat sig att detta beror på större aktivitet hos spegelneuronerna.

Skillnader mellan individer kan inte reduceras till kön

Det mänskliga beteendet är väldigt oförutsägbart. Trots våra försök att hitta ett svar på dessa skillnader måste vi nog ändå erkänna att alla människor beter sig heterogent. Trots försöken vi har gjort för att visa att skillnaderna beror på vilket kön man har så har vi inte lyckats bevisa så väldigt mycket.

Faktum är att skillnaderna mellan könen inte är så tydliga som de är mellan individer. Ett stort antal av dessa skillnader beror antagligen på kultur. Faktum är att kulturella uppfattningar, som att kvinnor är dåliga på matte, kan ha en effekt på förväntningarna gällande ens egna förmågor.

Leksaker för inlärning.

Det hade inte varit förvånande om man hade fått se att dessa beteendeskillnader mellan könen beror på uppfostran. Det är viktigt att man inte övertolkar forskningsfynden.

Det är dags att sluta sprida myter som inte stämmer. Vi kanske då kan komma lite närmare jämställdhet och låta båda könen uppnå deras riktiga potential.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Witelson, S. F., Beresh, H., & Kigar, D. L. (2006). Intelligence and brain size in 100 postmortem brains: Sex, lateralization and age factors. Brain. https://doi.org/10.1093/brain/awh696
  • Packard, M. G., Cahill, L., & McGaugh, J. L. (2006). Amygdala modulation of hippocampal-dependent and caudate nucleus-dependent memory processes. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.91.18.8477

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.