Skolfobi: när skolan blir ett problem

Skolan kan vara en något som orsakar ångest hos många barn. Läs allt om skolfobi i den här artikeln!
Skolfobi: när skolan blir ett problem
Isabel Monzonís Hinarejos

Skriven och verifierad av psykologen Isabel Monzonís Hinarejos.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns en rädsla som verkligen är svår för många barn att hantera. Rädslan för att gå till skolan. Denna rädsla kan bli så påfrestande att den kan klassas som en ren fobi, som kallas just för skolfobi.

Många människor är mörkrädda, andra är rädda för vissa djur och naturfenomen som stormar. Det är inte ovanligt när man är barn, men jämfört med skolrädsla kan de vara lättare att hantera.

Fobier beskrivs ofta som en “evolutionär rädsla”. Men vad händer när du inte blir av med en fobi utan den finns kvar så länge och är så extrem att den faktiskt stör ditt liv?

Eftersom utbildning är en så viktig del av barndomen och ungdomen kan skolfobi verkligen ha en begränsande inverkan på deras liv.

Vad är egentligen skolfobi?

Skolfobi beskrivs generellt som en irrationell och överdriven rädsla för skolan eller vissa skolrelaterade saker. Detta kan leda till att många barn har stora problem med att gå i skolan eller att stanna där hela dagen.

Skolfobi kan orsakas av:

  • Bortstötning av klasskamrater eller lärare.
  • Akademisk prestationsångest. 
  • Att byta skola ofta.
  • Problem hemma.
  • Vissa sjukdomar och de symtom som följer med dem.

Alla dessa situationer kan leda till en ångestepisod tillsammans med motoriska, fysiologiska och kognitiva förändringar.

En pojke med skolfobi som sitter på trappan i sitt hem och gråter.

Kognitiva symtom

Ett av de viktigaste symtomen på skolfobi är skolrelaterade negativa tankar. Ett barn kan också börja förutse negativa konsekvenser (till exempel att bli utskälld av läraren) utan anledning.

Ett barn med skolfobi kommer förmodligen att ha en negativ syn på sina skolprestationer. Dessutom kan de bli fixerade över sin rädsla för att de ska kräkas, svimma eller uppleva andra fysiska symtom framför sina klasskamrater.

Motoriska symtom

Det huvudsakliga motoriska symptomet är undvikande. För att uttrycka det tydligare kommer ett barn med denna fobi att streta emot (verbalt eller fysiskt) när det är dags att gå till skolan.

De kan säga att de har ont eller är sjuka. De kanske inte kommer ur sängen, inte klär sig eller inte äter frukost och så vidare. De vill bara inte göra någon rutin för att bli redo för skolan.

Även om de går till skolan, kan de gråta, skrika eller hålla fast vid sina föräldrar så att de inte behöver gå in i klassrummet.

Fysiologiska symtom

Några av de vanligaste fysiologiska symtomen är svettningar, muskelspänning, magsmärta, diarré och yrsel.

Skolfobi i jämförelse med separationsångest

Om du vill veta om ditt barn har skolfobi, måste du först förstå skillnaden mellan separationsångest och detta tillstånd.

Separationsångest är i grund och botten ett barns rädsla för att bli separerad från de människor de har ett starkt känslomässigt band till, oftast deras föräldrar.

Det kan hända när som helst, till exempel när de går i skolan, åker på en utflykt eller till och med precis innan de ska sova över hos en vän.

Därför måste du ta reda på exakt varför ditt barn inte vill gå i skolan. Om dess rädsla grundar sig i separationsångest lider det förmodligen inte av skolfobi.

En flicka med separationsångest som kramar sin förälder hårt.

Hur man övervinner skolfobi

Det finns flera tekniker och metoder för att hjälpa ett barn att övervinna denna fobi. Enligt många studier baseras de mest effektiva på kognitiv beteendeterapi.

Detta form av terapi grundar sig i metoder för att förändra dina tankar, vilket leder till beteendeförändring och vice versa.

De vanligaste metoderna är:

  • Systematisk desensibilisering. Kan vara särskilt användbart om ditt barn försöker undvika att gå i skolan. Systematisk desensibilisering fungerar genom att gradvis utsätta ditt barn för dess rädsla. Målet är att långsamt minska barnets ångest så att dey kan se att inget farligt kommer att hända.
  • Träning i social kompetens. En del av ett barns rädsla kan vara relaterat till att bli avvisad av klasskamrater. Om så är fallet kan du hjälpa ditt barn att lära sig sociala färdigheter så att det blir bättre rustat att bygga relationer med de andra barnen i skolan.
  • Kognitiv omstrukturering. Omstrukturering innebär att ändra barnets irrationella eller överdrivna övertygelser. Genom att göra det kommer det få hjälp att ändra den negativa synen det har på skolan eller förvandla den till en mer och positiv realistisk syn.
  • Avkopplingsträning. Att lära sig använda avslappningstekniker kan hjälpa ett barn att kontrollera ångestrelaterade fysiologiska symtom.

Användning av medicinering för skolfobi

Huvudmålet med att behandla skolfobi är att ditt barn ska sluta känna ångest, rädsla eller annat obehag.

Även om läkare föreskriver medicinering (mestadels antidepressiva medel) i vissa fall bör du noga väga för- och nackdelarna mot varandra innan du tar den vägen.

Vissa studier tyder på att biverkningarna av dessa läkemedel inte motiverar deras användning, eftersom vissa terapier har visat sig vara effektiva.

Terapi är i allmänhet det bästa, mest effektiva alternativet, och verkligen det med de mest potentiellt långvariga resultaten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García-Fernández, J.M., Inglés, C.J., Martínez-Monteagudo, M.C., Redondo, J. (2008) Evaluación y tratamiento de la ansiedad escolar en la infancia y adolescencia. Psicología Conductual, 16 (3), pp. 413-437

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.