Släktträdet: ett verktyg för tillväxt och läkande

Släktträdet är raden av förfäder och ättlingar som en person har. Att förstå det kan hjälpa dig att förstå många aspekter av ditt liv och din familj.
Släktträdet: ett verktyg för tillväxt och läkande
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Släktträdet är mer än bara en ritning eller en samling namn, datum och familjehistoria. Det kan vara ett kraftfullt verktyg för att förstå och läka en persons omständigheter och problem.

Kanske är släktträdet långt ifrån ett botemedel, som vissa människor hävdar. Men det ger oss värdefull information om vårt ursprung och förklarar i viss utsträckning varifrån vi kommer. Vissa tankeskolor går till och med så långt som att hävda att vi med släktträdet kan upptäcka hur familjens omedvetna samverkar med det personliga omedvetna.

“Om du inte vet om din historia vet du ingenting. Du är ett blad som inte vet att det är en del av ett träd.”

Michael Crichton

Lite historia

På 1960-talet började en grupp psykoanalytiker i Europa använda terapier som fokuserade på att bringa medvetenhet till konflikter och problem i familjen som upprepades. Deras terapeutiska metoder innefattade att analysera detta över flera generationer.

På 1970-talet föddes “psykogenealogi”. Detta är en metod för psykoanalys. Den framhäver förhållandet mellan roten till personens problem med olösta situationer hos personens förfäder. Psykogenealogi anser att medvetenhet om dessa problem kommer att hjälpa dig att släppa eller frigöra dem. Anne Schutzenberger, Didier Dumas, Jodorowsky och Bert Hellinger är nämnvärda utövare av psykogenealogi.

Under de senaste trettio åren började psykoterapiområdet återigen erkänna idén om “familjens omedvetna”. Psykologer beaktar återigen gamla österländska filosofiska idéer. Dessa inkluderar det inflytande som våra förfäder kan ha på våra liv. De inkluderar även den styrka som vissa personer har i familjenätet.

Experter från flera discipliner inom både psykiatri, medicin, socialt arbete, utbildning etc., använder således numera släktträdet som en del av patientens historia och som ett kliniskt verktyg.

“Psykogenealogi bygger på förutsättningen att omedvetna beteenden kan överföras från generation till generation. Dessa beteenden förhindrar individens självförverkligande. För att den enskilde individen ska bli medveten om dessa och bryta cykeln måste han eller hon därför studera sitt släktträd.”

Gamla foton på släktingar

Varför göra ett släktträd?

Att göra ett släktträd kan vara en mycket givande aktivitet. Den ger dig nämligen chansen att upptäcka vem du är och varifrån du kommer. Du kan undersöka vilka dina förfäder var, deras ursprung, vad de gjorde… Denna aktivitet, som kallas genealogi, i folkmun även kallat släktforskning, kan vara en otroligt intressant fritidssyssla.

Att undersöka och producera ditt eget släktträd kan således hjälpa dig på följande sätt:

 • Det transformerar hur du ser på och förstår din familj.
 • Du kan arbeta igenom tidigare sorg som du inte kunde bearbeta vid tillfället.
 • Vidare lär du dig om din medicinska historia genom att titta på dina förfäders sjukdomar.
 • Du kan se om dina övertygelser, rädslor och mentala blockeringar är relaterade till familjedynamik eller transgenerationellt arv.
 • Du kan etablera kontakt med din andlighet. När du känner till och förstår ditt förflutna, känner du dig mer rotad och sammanlänkad till något större samtidigt. När du känner dig som en del av en lång historia gör det dig mer medveten om hur liten du är.
 • Du får tillgång till information som du inte kan se på medveten nivå men som fortsätter att manifestera sig på en omedveten nivå.

“De som inte kan komma ihåg det förflutna är dömda att upprepa det.”

George Santayana

Hur du gör släktträdet

För att börja skapa släktträdet, börja med att samla information från familjemedlemmar. Titta därefter på dokument, foton, målningar, folkbokföringsregister, tidskrifter och tidningsarkiv, internet etc.

Den information du behöver uppteckna för släktträdet är följande:

 • För- och efternamn på dina förfäder.
 • Viktiga datum: när de föddes, äktenskap, dödsfall, migration…
 • Orsaker eller omständigheter för dödsfall.
 • Yrken.
 • Hur relationerna var mellan olika familjemedlemmar (rivaliteter, vänskaper, privilegier…)
 • Vilka speciella karaktärsdrag dina förfäder hade.
 • Betydande händelser: kärlekshistorier, anekdoter, olyckor etc.
 • De viktigaste symptomen och sjukdomarna hos släktingarna i släktträdet.

“Ej uttryckt sorg, tårar som inte fällts, familjehemligheter, omedvetna identifieringar och osynliga familjelojaliteter vandrar runt bland barn och efterkommande. Det som inte uttrycks med ord uttrycks med smärta.”

-Anne Ancelin Schutzenberger-

Släktträd uppritat på papper

Så här tolkar du släktträdet

Att tolka släktträdet innebär att man gör en “transgenerationell analys”. Med denna analys kan du identifiera olösta konflikter, sorg och beteendemönster. Målet med att tolka släktträdet är att “bli medveten” och identifiera potentiella “program”. För att göra det kan det vara till stor hjälp att tolka ditt släktträd med någon annans medverkan.

“Att ha ett släktträd och inte studera det är som att ha en skattkarta och inte leta efter skatten.”

-Alejandro Jodorowsky-

Om du vill ha svar från ditt släktträd måste du först ställa en fråga. Men din nyfikenhet kommer ofta att ge dig frågan och svaret samtidigt. Det som vanligtvis händer är att någon kommer att göra ett släktträd när denne har frågor om vissa problem (känslor, omständigheter, mentala blockeringar, sjukdom osv)

En process för personlig utveckling

Det är med andra ord bra att analysera släktträdet med konkreta frågor. Arbetet med att hitta svar och upptäcka kopplingar kan bli djupgående och spännande. Det är en autentisk process för personlig utveckling. Resultatet av detta är att processen kan hjälpa oss att svara på en grundläggande fråga: “Vem är jag och hur har jag blivit betingad?”

“En persons rötter är inte fysiska föremål som är begravda i jorden som trädrötter. Vi bär våra rötter inom oss. De är tentakler som sträcker sig genom våra nervändar och håller oss hela. De följer med dig dit du går, de lever med dig där du bor.”

-Luz Gabas-

Sammanfattningsvis; att studera ditt släktträd kan vara väldigt spännande. Vi borde alla göra det vid någon tidpunkt i våra liv. Enligt experterna räcker det med att man bara tittar på släktträdet och förstår det för att det ska vara läkande. Till och med mer viktigt än vad vi gör med informationen vi hittar. Så varför inte prova det?

“Ingen existerar ensam, ingen bor ensam. Vi är alla den vi är för att andra var den de var.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.