Sobekneferu: den första kvinnliga faraon

Sobekneferu är den första officiellt bekräftade kvinnliga faraon i Egypten. Hennes mod att bryta mot tidigare könsroller och hennes styre är beundransvärt och förtjänar att bli mer känt.
Sobekneferu: den första kvinnliga faraon
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sobekneferu var den första kvinnliga faraon i forna Egypten. Hennes namn kan översättas till “Sobeks skönhet”.  Sobekneferus liv var fyllt av fantastiska och chockerande händelser som verkligen är inspirerande. Hon var trots allt en inspirerande kvinna eftersom hon tog över en maktposition som tidigare enbart hållits av män.

Sobekneferu använde sig av sin starka personlighet och beslutsamhet, sitt skarpa intellekt och sina taktiska kunskaper. Hon var en banbrytande regent och arbetade hårt för att vinna sitt folks respekt, eftersom hon i stort sett av ren slump kom över maktpositionen.

En skulptur av Sobekneferu.

Allt om Sobekneferu

Sobekneferu var den sista regenten att härska under Egyptens tolfte dynasti. Hennes äldre syster, Neferuptah, var den som egentligen skulle ha fått ärva tronen. Men så blev inte fallet eftersom hon avled innan deras far, Amenemhat den tredje, gick bort.

Sobekneferu regerade i tre år och tio månader. Hennes prestationer inom arkitekturen blev mycket framstående för det forntida Egypten. Några av dessa innefattade Amenemhat den tredjes begravningsbyggnad, även känd som “Herodotus labyrint”, samt byggnader i Heracleopolis Magna.

Gamla hieroglyfer berättar om hennes uthållighet. Hennes mod, starka karaktär och intelligens gjorde henne till en av de bästa regenterna i det forntida Egypten.

En representation av forntida egyptiskt infanteri.

Vad var så speciellt med henne?

Sobekneferu anpassade sig inte till forntida Egyptens regler gällande könsroller. Även om hon ofta framställs i manliga kläder, använde hon kvinnliga pronomen i sina titlar. Inte alla kvinnliga härskare gjorde det. Därför kan vi se att flera av hennes porträtt och statyer visar henne med ovanliga kläder och symboler av makt. Hon försökte normalisera att kvinnor kunde anta höga sociala ställningar och försökte jämställa manliga och kvinnliga symboler .

Sobekneferu försökte troligen låtsas vara en man. I det forntida Egypten var det nämligen skamfullt att vara en kvinna. Det är troligt att hennes ansträngningar för att feminisera gamla symboler var ett sätt för henne att tysta de som var kritiskt inställda till henne. I det forntida Egypten ansåg man att män var högre stående än kvinnor.

Således var blandningen av manliga och kvinnliga symboler förmodligen ett sätt att behålla bilden av den klassiska och hedervärda faraon, men med den extra bonusen att hon var kvinna. Hon är ett exempel på styrka och uthållighet i kampen för jämställdhet. Vi kan alla vara regenter i våra egna liv – mästare över vårt eget öde.

Precis som Sobekneferu är en stark vilja att lyckas allt vi behöver för att skriva historia.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.