Spotlight-effekten: att göra en höna av en fjäder

Personer som lider av spotlight-effekten känner att de inte får han några synliga defekter eller begå misstag eftersom de känner att folk konstant dömer dem.
Spotlight-effekten: att göra en höna av en fjäder
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 11 juli, 2019

Spotlight-effekten är när folk överdriver alla sina defekter och brister, oavsett hur små de är. Offren för detta fenomen upplever att andra alltid observerar dem. De tror att alla vill döma minsta lilla misstag de begår. Även om det är vanligare bland tonåringar så kan även vuxna lida av det.

En person som lider av spotlight-effekten kommer vara livrädd för att se en finne i ansiktet. Han tror att alla kommer märka denna lilla brist. På samma sätt föreställer han sig att andra alltid talar bakom hans rygg och kritiserar honom. Två motsägande situationer sker i hans huvud: å ena sidan har han låg självkänsla, men å andra sidan känner han att han är världens mittpunkt.

Annonsörer är väl införstådda med spotlight-effekten. Det är därför otaliga reklamfilmer visar en grupp personer som kritiserar en ensam person som inte använder en viss produkt. Det kan till exempel röra sig om grupper som stöter ut personer för att denne inte använder ett viss märke. Det säger säg självt att personer som lider av spotlight-effekten är lätta byten för denna typ av reklam.

Kvinna med låg sjäkvkänsla

Vad är spotlight-effekten?

Spotlight-effekten är tendensen att överdriva ens egna egenskaper eller personliga beteenden. Detta sker framförallt när personen tror att någon av hennes brister kommer var märkbara eller betydelsefulla för andra. Hon inser dock inte att de flesta inte bryr sig om att hennes T-shirt har en fläck.

Man kan säga att denna effekt bara är ytterligare en form av paranoia. En paranoid person känner sig speciell, annorlunda och utvald, men det är inte på grund av narcissism. Istället känner hans ig skyldig över något han inte riktigt är medveten om. Därför projicerar han alla sin skuld på andra. Av denna anledning verkar det i hans huvud som att alla dömer honom. Samtidigt balanseras dessa skuldkänslor med en känsla av överlägsenhet.

Personer som lider av denna effekt upprätthåller bilden att de är bättre än alla andra. Därför blir de extremt beroende av andra personers åsikter. Å ena sidan behöver de fånga folks uppmärksamhet på något sätt; å andra sidan är de även rädda för andra, för i deras sinnen är andra obarmhärtigt dömande.

Ett ögonöppnande experiment

Några forskare utförde ett experiment om spotlight-effekten vid Cornell University. Experimentet bestod av att man samlade en grupp frivilliga och bad dem att välja en tröja de ansåg vara ful. Sedan var de tvungna att bära den under en hel dag och räkna hur många personer som lade märke till den.

Efter att ha slutfört den första delen av experimentet bad forskarna dem att redovisa vilka som lagt märka till dem i deras pinsamma tröja. De talade även med dessa personer för att jämföra deras svar. I slutänden hade många av de frivilliga väldigt fel i uppskattningen av hur många som lagt märke till den. Resultatet visade att mindre än hälften av de rapporterade “observatörerna” faktiskt hade lagt märke till tröjan.

Person med ångest

Hur man kommer över spotlight-effekten

För att komma över svårigheter som ligger i det undermedvetna rekommenderar experter att man genomgår psykologisk terapi. Det finns dock andra åtgärder man kan ta kortsiktigt som har visat sig vara effektiva:

  • Undersök giltigheten hos dina antaganden: det är värt att återskapa Cornell Universitys experiment i personlig skala. Man kan prova att fråga andra om de märkt av ett specifikt misstag man begått eller något pinsamt.
  • Analysera anledningarna till varför du känner skam: det är bra att tänka på varför du tror att dina misstag eller brister är så allvarliga. Vad är så fasansfullt med dem? Varför skulle andra vara så intoleranta mot dem?
  • Tänk på något positivt: för att bekämpa dessa negativa känslor kan du försöka tänka på något positivt. Vad gör dig värdefull? Varför skulle en finne i ansiktet eller en fläck på tröjan göra dig mindre värdefull?

Vidare skulle det vara intressant att ta en närmare titt på varför du känner dig så osäker med vem du är. Spotlight-effekten visar sig hos personer som inte har kunnat acceptera sig själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bleuler, E., Llopis, B., & Minkowski, E. (1969). Afectividad, sugestibilidad, paranoia. Madrid: Morata.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.