Ställföreträdande våld: Könsvåldets grymmaste ansikte

Ställföreträdande våld riktas mot barnen, men det yttersta målet för angriparen är att tillfoga mamman psykiskt lidande. Vi utforskar detta beteende och dess effekter.
Ställföreträdande våld: Könsvåldets grymmaste ansikte
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2023

När man ser nyheter om föräldrar som avslutar sina barns liv blir man självfallet chockad. Det är faktiskt svårt att föreställa sig att en förälder någonsin skulle kunna göra något så hemskt. Dessa handlingar är det maximala uttrycket för en form av könsvåld. Dessutom har det vanligtvis legat och grott länge. Det är känt som ställföreträdande våld.

Vi måste betona att det slutliga målet med dessa handlingar inte är att attackera barnen utan att skada mamman på ett dramatiskt och oåterkalleligt sätt. Hon blir utsatt för en typ av våld som syftar till att kontrollera, manipulera och tillfoga henne enorm smärta. Förövaren riktar dock våldet mot sönerna och döttrarna och använder dem som ett medel för att uppnå detta mål. Detta skiljer ställföreträdande våld från andra typer av könsvåld.

Pappa skriker på sin son
Vid ställföreträdande våld är pappan kapabel att utöva extremt våld mot sina barn för att skada sin partner eller ex-partner.

Ställföreträdande våld

Termen ställföreträdande våld myntades första gången 2012 av Sonia Vaccaro, en klinisk psykolog och juridisk expert på könsvåld. Det är definierat som den typ av våld som syftar till att skada kvinnor genom deras nära och kära. Det kan vara husdjur eller personer som är närstående till offren. Men det brukar fokusera på deras barn. I själva verket använder förövaren en mammas barn i syfte att tillfoga henne psykiskt lidande.

Ställföreträdande våld är en typ av instrumentellt våld. Dess syfte är att skrämma och visa dominans och kontroll i ett mycket obalanserat och ojämlikt maktförhållande.

Det maximala uttrycket för denna typ av våld är mord på en mammas barn. Det är en oerhört grym handling som syftar till att bryta ner mamman psykiskt. Det finns också andra sätt som ställföreträdande våld tar sig uttryck. Till exempel när en pappa manipulerar sina barn genom lögner och förtal för att vända dem mot sin mamma. Följaktligen kan barnen attackera henne, utveckla en dålig uppfattning om henne eller inte vilja vara i hennes sällskap. Att avsiktligt hota, misshandla eller försumma minderåriga kan också ingå i kategorin ställföreträdande våld.

Handlingarna syftar alla till att utpressa kvinnan. Syftet är att hon ska ge efter och underkasta sig partnern eller ex-partnerns kontroll för att undvika barnens lidande. Av denna anledning är det extremt vanligt att ställföreträdande våld förekommer i situationer som separation eller skilsmässa eller när den andra parten försöker återuppbygga sitt liv.

Lite fakta om ställföreträdande våld

Tyvärr är detta fenomen starkt närvarande i samhället idag och drabbar många familjer. Det finns vissa faktorer som man bör beakta för att bättre förstå denna typ av våld. En färsk studie ger några relevanta data:

  • I de flesta fall (82 procent) är angriparen den biologiska pappan till barnen. Med det sagt kan våldet även utövas av mammans partner eller ex-partner.
  • I mer än hälften av fallen sker våldet efter att paret har separerat eller skilt sig.
  • Tidigare könsvåld förekom i 74 procent av de analyserade fallen.
  • Angriparen var sedan tidigare förekommande i brottsregistret i endast 26 procent av fallen, varav de flesta gällde könsvåld.
  • De flesta mord begås när föräldrarna ansvarar för barnen, under umgängestiden eller under gemensam vårdnad.
  • Det förekom tidigare hot i 60 procent av de studerade fallen. Men trots att de hade larmat polisen vidtog ingen av dem särskilda skyddsåtgärder för sina barn.
Pappa hotar sin dotter

Könsvåldets grymmaste ansikte

När ett offer för könsvåld bestämmer sig för att separera från sin förövare och använder lagen för att garantera sin säkerhet så långt det är möjligt, är ställföreträdande våld det instrument som angriparen använder för att fortsätta tillfoga lidande. Det är därför många män, som aldrig aktivt tagit på sig föräldrarollen eller tagit hand om sina barn, begär gemensam eller ensam vårdnad, för att kunna fortsätta att utöva kontroll över sin partner.

För att förhindra att denna typ av förödande situationer fortgår måste en förändring åstadkommas på det sociala planet. Man får inte glömma att könsvåld bygger på en kultur som förblir ojämlik. Dessutom tenderar det att ifrågasätta kvinnors lidande och förminskar de hot och attacker som utövas mot dem.

Utbildning inom akademiska områden, medvetenhet om denna verklighet och framför allt antagandet av åtgärder som syftar till att garantera minderårigas säkerhet, är avgörande. En förövare som hotar sin partner eller ex-partner och använder barnen för att fortsätta utöva kontroll, kan inte vara en bra pappa. Barn får aldrig utsättas för en sådan risk.

Redaktionell not: Termen ställföreträdande våld svarar mot en ideologi (ett sätt att tänka), närmare bestämt en genusideologi. Men i verkligheten finns det människor oavsett kön som tyvärr väljer att skada sin partner genom att använda en tredje part, vanligtvis barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.