En steg-för-steg-guide till att göra ett genogram

En steg-för-steg-guide till att göra ett genogram
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2021

Ett genogram är ett verktyg som hjälper till att rama in och sammanfatta en persons familjeinformation. Det liknar med andra ord ett släktträd, men det innehåller mer specifika aspekter av kopplingarna mellan familjemedlemmarna och har ett mer tekniskt utseende.

University of Barcelonas psykologiavdelning definierar genogram som “en grafisk representation (i form av ett släktträd) av grundläggande information om minst tre generationer av en familj. Den innehåller information om familjestrukturen, medlemmarnas demografiska data och deras relationer.”

“Om du inte känner till din historia så vet du ingenting. Du är ett blad som inte vet att det är en del av ett träd.”

-Michael Crichton-

Vi använder ett genogram för att samla och organisera information om personens omedelbara miljö. Denna information är användbar när det gäller medicinsk behandling och utbildning.

Vem som helst kan göra sitt eget genogram för att lära känna sig själv bättre. Det är särskilt användbart för att hitta mönster: genetiska problem, skillnader mellan generationer och miljöbaserade beteendemönster.

Ett genogram hjälper dig att snabbt visualisera hur din familjestruktur ser ut. I många fall hjälper det dig att komma till en teori om orsakerna bakom vissa problem. Det kan handla om personlighet, känslomässig hantering, etc. De är också värdefulla verktyg för att öka din självkännedom.

Såhär gör du ett genogram

Du gör ett genogram i tre enkla steg:

 • Generell disposition av familjestrukturen
 • Grundläggande information om en persons familj
 • Beskrivning av familjeförhållanden
göra ett genogram

Familjestrukturen är den första och viktigaste delen. Här etablerar du de biologiska och juridiska länkarna mellan olika familjemedlemmar. Det finns en grupp uppsättningssymboler för att indikera dessa länkar.

Därefter lägger du till följande uppgifter i avsnittet om familjeinformation:

 • Demografisk information (födelse- och dödsdatum, utbildningsnivå, bröllops- och skilsmässodatum, etc.)
 • Information om familjens funktionalitet (allmänna data om medlemmarnas funktionalitet: är de funktionella, i vilken grad och varför)
 • Avgörande familjehändelser

I det tredje steget beskriver du detaljerna i familjeförhållandena. Här etablerar du återigen länkarna mellan medlemmarna. Men i det här fallet bryr du dig inte om de biologiska eller juridiska kopplingarna. Du fokuserar istället på de psykologiska länkarna.

Skapa ett genogram, steg för steg

För att göra ett genogram från början till slut följer du dessa steg:

ett genogram

Bestäm syftet med genogrammet

Det första att göra är att avgöra vad syftet med genogrammet är. Naturligtvis har de alla att göra med information om en persons familjehistoria och familjemiljö. Men du kan använda informationen på många olika sätt.

Ibland är datan du samlar in användbar för läkare. Familjehistoria är också genetisk historia och hjälper dig att visualisera ärftliga fysiska styrkor och svagheter.

Genogram innehåller också värdefull information om återkommande eller vanliga känslomässiga problem i en familj. De kan vara psykologiska mönster som sprider sig genom familjemiljön.

Det finns också gånger då ett genogram har ett specifikt syfte. Det är perfekt när du frågar dig själv: varifrån kommer min depression? Du kan spåra ett visst tillstånd ner genom de olika generationerna. I alla fall är det viktigt att bestämma syftet innan du börjar.

Bestäm hur många generationer du ska analysera

Det är viktigt att du har realistiska mål. Helst börjar du med tre generationer, men det är inte alltid möjligt. Det finns familjer där en hel generation försvunnit, eller där de inte har någon kontakt medlemmar emellan.

Det finns andra fall där kontakt med andra generationer görs indirekt. Med andra ord kan du bara få information om en familjemedlem genom vad andra säger om denne. Detta kan leda till ett vinklat resultat. Här är det bäst att hitta andra informationskällor för att verifiera sanningen i det som sägs.

Det bästa är att göra en lista över levande medlemmar som du kan komma i kontakt med. Skapa sedan en ny lista över personer som kan ge dig information om familjemedlemmar som du inte kan få kontakt med. Och slutligen, bestäm hur många generationer ditt genogram kommer att innehålla.

Gör ett frågeformulär för att samla information

Detta är en av de viktigaste stegen och det beror på det syfte du bestämt dig för. Vad det betyder är att komma på frågor för att samla informationen du behöver.

hjärtan

Det bör bestå av en rad grundläggande frågor som framkallar demografisk data. De bör innehålla saker som: namn, datum (födelse, död, äktenskap, skilsmässa, flytt mellan städer, etc.). Det ska också inkludera andra saker som social status, utbildningsnivå, yrke, antal barn, barnens kön, etc.

Då borde det finnas en grupp frågor som hjälper dig att gå djupare in i de specifika detaljerna om varje familjemedlem. Till exempel vilka sjukdomar de har eller haft, smärtor de haft att göra med, hobbyer och intressen, viktiga erfarenheter, stora konflikter, etc.

Slutligen gör du en tredje grupp frågor för att gräva lite extra i viktiga familjehändelser. Det här är stunder av kris eller allvarliga problem som flera familjemedlemmar haft gemensamt. De märkte en före och efter-tid i dessa familjemedlemmars liv. Du kan bestämma vilka viktiga händelser du vill kasta ljus på genom att komma ihåg ditt genograms syfte.

Ge dig ut och undersök

Inte alla genogram går så djupt som andra. Vissa fokuserar på uppenbara aspekter medan andra går djupare in i en eller flera aspekter. Detta beror mest på den direkta informationen du kan få.

Vad detta steg handlar om är att komma i kontakt med möjliga informationskällor. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla vill prata om sin personliga historia. Det är därför som du först måste förstå att det kan vara svårt arbete som kräver en del tålamod.

Det bästa du kan göra när du kontaktat dem är att omedelbart förklara vad du försöker får ut av det. I det här fallet, informationen för att skapa ett genogram. För att allt ska flöda snyggt är det bäst att göra det bit för bit. På så sätt kan du bygga förtroende, något som lättare ger dig informationen du söker.

Samla dokumentbaserad information

Brev, foton, videor och andra familjerelaterade dokument kommer så småningom att vara till stor hjälp. Du kan hitta viktig information i ett ID-kort, ett kontrakt eller ett recept.

Många familjer brukar ha familjealbum. Det är i allmänhet dit du kan gå för att hitta bilder av stora gruppevenemang. Du kan räkna ut mycket om en person när du tittar noggrant på ett foto. Vilket känslomässigt “klimat” kan du se på bilden? Vilken attityd har de mot varandra?

Använd standardiserade symboler

Numera finns mallar för att skapa genogram. De är färdiga mönster som har allt du behöver för att organisera informationen du samlar. Det finns även datorprogram som gör det enklare.

information till genogram

Det finns också standardiserade symboler som representerar data. Ändå kan alla utforma egna symboler, om de känner att standarden inte ser bra ut eller fungerar bra nog. Oavsett vad så är dessa de vanligaste symbolerna:

 • Män representeras av en kvadrat och kvinnor av en cirkel.
 • Äktenskap representeras av manssymbolen till vänster och kvinnosymbolen till höger, sammanfogade med en horisontell linje.
 • Två diagonala parallella linjer representerar skilsmässa eller separation.
 • Barnen är organiserade från äldsta till yngsta och går från vänster till höger.

Glöm aldrig bort ditt genograms syfte. Om du behöver så kan du hitta på andra specifika symboler som representerar relevant information. De kan representera saker som alkoholism, missbruk, självmord, dödsolyckor eller någon annan faktor som du försöker undersöka vidare.

Gör ramverket med länkarna som utgångspunkt

Vilka slags relationer det finns mellan familjemedlemmar är alltid en viktig del av informationen. Det är därför du inte bara visar länken, du lägger också till något slags element som indikerar dess kvalitet. Även om det bara är i allmänna termer.

Att skapa standardiserade symboler för att representera relationer som är nära, avlägsna, spända och konfliktrika bör räcka. Och det är också bra att ha några symboler för att representera fall av fysiskt, emotionellt eller sexuellt övergrepp. I många fall måste du lägga till ett element för att visa att det bara är en misstanke utan bevis.

Analysera genogrammet

Att analysera ett genogram är en kreativ och ofta fascinerande sak att göra. Det börjar som en utvärdering av exakt allt du ser i din visualisering. Om du är osäker på någon information så är det bäst att ange det, eller ta reda på om det verkligen är sant.

Den första analysen hjälper dig att organisera information så tydligt och exakt som möjligt. Denna ansträngning i precision kommer att löna sig när det kommer till nästa steg.

Leta efter mönster

Nu bestämmer du om genogrammet är giltigt. All information du samlat, organiserat och representerat visuellt ska hjälpa dig att hitta mönster. Med andra ord bör du kunna se återkommande händelser, omständigheter eller element.

släktträd

Mönstren är nyckeln till att förstå allt. Finns det en sjukdom som återkommer i olika familjemedlemmar och/eller efterföljande generationer? Finns det något mönster av dysfunktionellt beteende som går från generation till generation? Varför passar vissa familjemedlemmar inte in i mönstret? Vilken del av deras personliga historia hjälpte dem att bryta mönstret?

Dessa och många andra frågor borde ha ett svar när du avslutat ett genogram. Det kommer definitivt inte att innehålla all information, men det kommer att ge dig värdefulla ledtrådar. Mest av allt kommer det att hjälpa dig att förstå orsakerna till något som händer just nu.

Se om det uppfyllde sitt syfte

Att göra ett genogram är inte en mekanisk aktivitet, och det ger inga absoluta resultat. Processen kan få dig att tänka om gällande det ursprungliga syftet flera gånger. Att hitta någon oväntad information kan ibland göra att du ändrar fokus helt.

Det är därför du måste se om du har uppfyllt ditt ursprungliga mål. Ta reda på om informationen du samlat förbättrar din förståelse för personen. Ofta, även om genogrammet inte helt uppfyllde sitt syfte, så hjälpte processen ändå. Så det är värt att göra en slutgiltig utvärdering av processen.

rött hjärta

Ett genogram är i huvudsak en bild av vägen som leder till din egen historia. Det är historia skrivet innan du föddes. När allt kommer omkring är vi bara ett kapitel i en historia som började för länge sedan. Allt vi kan höra är det svaga ljudet av dåtiden, och allt vi får se är en liten glimt av det som var.

Bibliografi

McGoldrick, M. och Gerson, R. (1985) Genograms: Assessment and Intervention. New York, Norton.

Detta kanske intresserar dig
Att leva utan en familj – en allt vanligare verklighet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att leva utan en familj – en allt vanligare verklighet

Det finns en del av samhället som går genom livet utan en familj. Denna grupp verkar dessutom växa; det är en verklighet som sveper över hela värld...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ceberio, M. (2004) “Quién soy y de dónde vengo: El taller de genograma” Ed. Tres Haches.
 • McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985) Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa (3ª ed. 2000).

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.