En steg-för-steg-guide till att göra ett genogram

En steg-för-steg-guide till att göra ett genogram
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2023

Ett genogram är ett verktyg som hjälper till att rama in och sammanfatta en persons familjeinformation. Det liknar med andra ord ett släktträd, men det innehåller mer specifika aspekter av kopplingarna mellan familjemedlemmarna och har ett mer tekniskt utseende.

Psykologiinstitutionen på Universitat de Barcelona definierar genogram som “en grafisk representation (i form av ett släktträd) av grundläggande information om minst tre generationer av en familj. Det innehåller information om familjestrukturen, medlemmarnas demografiska data och deras relationer”.

“Om du inte känner till din historia så vet du ingenting. Du är ett blad som inte vet att det är en del av ett träd.”

-Michael Crichton-

Vi använder ett genogram för att samla och organisera information om personens omedelbara miljö. Denna information är användbar när det gäller medicinsk behandling och utbildning.

Vemsomhelst kan göra sitt eget genogram för att lära känna sig själv bättre. Det är särskilt användbart för att hitta mönster: genetiska problem, skillnader mellan generationer och miljöbaserade beteendemönster.

Ett genogram hjälper dig att snabbt visualisera hur din familjestruktur ser ut. I många fall hjälper det dig att komma fram till en teori om orsakerna till vissa problem. Det kan handla om personlighet, känslomässig hantering etc. Det är också ett värdefullt verktyg för att öka din självkännedom.

Såhär gör du ett genogram

Du gör ett genogram i tre enkla steg:

 • Generell disposition av familjestrukturen
 • Grundläggande information om en persons familj
 • Beskrivning av familjeförhållanden
Göra ett genogram

Familjestrukturen är den första och viktigaste delen. Här etablerar du de biologiska och juridiska länkarna mellan olika familjemedlemmar. Det finns ett antal symboler för att indikera dessa länkar.

Därefter lägger du till följande uppgifter i avsnittet om familjeinformation:

 • Demografisk information (födelse- och dödsdatum, utbildningsnivå, bröllops- och skilsmässodatum etc.)
 • Information om familjens funktionalitet (allmänna data om medlemmarnas funktionalitet: är de funktionella, i vilken grad och varför)
 • Avgörande familjehändelser

I det tredje steget beskriver du detaljerna i familjeförhållandena. Här etablerar du återigen länkarna mellan medlemmarna. Men i det här fallet bryr du dig inte om de biologiska eller juridiska kopplingarna. Du fokuserar istället på de psykologiska länkarna.

Skapa ett genogram, steg för steg

För att göra ett genogram från början till slut följer du dessa steg:

Ett genogram

Bestäm syftet med genogrammet

För måste du bestämma vad syftet med genogrammet är. Naturligtvis har det i grunden att göra med information om en persons familjehistoria och familjemiljö. Men du kan använda informationen på många olika sätt. Ibland är datan du samlar in användbar för läkare. Familjehistoria är också genetisk historia och hjälper dig att visualisera ärftliga fysiska styrkor och svagheter.

Genogram innehåller också värdefull information om återkommande eller vanliga känslomässiga problem i en familj. De kan vara psykologiska mönster som sprider sig genom familjemiljön.

Det finns också gånger då ett genogram har ett specifikt syfte. Det är perfekt när du frågar dig själv: varifrån kommer min depression? Du kan spåra ett visst tillstånd genom de olika generationerna. I alla fall är det viktigt att bestämma syftet innan du börjar.

Bestäm hur många generationer du ska analysera

Det är viktigt att du har realistiska mål. Helst börjar du med tre generationer, men det är inte alltid möjligt. Det finns familjer där en hel generation försvunnit, eller där de inte har någon kontakt medlemmar emellan. Det finns andra fall där kontakt med andra generationer görs indirekt. Med andra ord kan du bara få information om en familjemedlem genom vad andra säger om denne. Detta kan leda till ett vinklat resultat. Här är det bäst att hitta andra informationskällor för att verifiera sanningshalten i det som sägs.

Det bästa är att göra en lista över nu levande medlemmar som du kan komma i kontakt med. Skapa sedan en ny lista över personer som kan ge dig information om familjemedlemmar som du inte kan få kontakt med. Slutligen bestämmer du hur många generationer ditt genogram ska innehålla.

Gör ett frågeformulär för att samla information

Detta är ett av de viktigaste stegen och det beror på det syfte du bestämt dig för. Vad det innebär är att komma på frågor för att samla informationen du behöver.

Hjärtan

Det bör bestå av en rad grundläggande frågor som genererar demografisk data. De bör innehålla sådant som namn, datum (födelse, död, äktenskap, skilsmässa, flytt mellan städer etc.). De ska också inkludera andra aspekter, såsom social status, utbildningsnivå, yrke, antal barn, barnens kön etc.

Vidare bör det finnas en grupp frågor som hjälper dig att gå djupare in på de specifika detaljerna om varje familjemedlem. Till exempel vilka sjukdomar de har eller har haft, smärtor de genomlidit, hobbyer och intressen, viktiga erfarenheter, stora konflikter etc.

Slutligen gör du en tredje grupp frågor för att gräva lite extra i viktiga familjehändelser. Det här är stunder av kris eller allvarliga problem som flera familjemedlemmar haft gemensamt. De skapade ett före och efter i dessa familjemedlemmars liv. Du kan bestämma vilka viktiga händelser du vill kasta ljus på genom att komma ihåg ditt genograms syfte.

Ge dig ut och undersök

Alla genogram går inte lika djupt. Vissa fokuserar på uppenbara aspekter medan andra går djupare in i en eller flera aspekter. Detta beror mest på den direkta informationen du kan få.

Vad detta steg handlar om är att komma i kontakt med möjliga informationskällor. Det är viktigt att komma ihåg att vissa inte vill prata om sin personliga historia. Därför måste du vara beredd på att det kan vara ett svårt arbete som kräver en del tålamod.

Det bästa du kan göra när du kontaktar dem är att omedelbart förklara vad du försöker få ut av ditt projekt. I det här fallet, informationen för att skapa ett genogram. För att allt ska flyta på smidigt är det bäst att gå varsamt fram. På så sätt kan du bygga förtroende, något som lättare ger dig informationen du söker.

Samla dokumentbaserad information

Brev, foton, videor och andra familjerelaterade dokument kommer så småningom att vara till stor hjälp. Du kan hitta viktig information i ett ID-kort, ett kontrakt eller ett läkemedelsrecept.

Många familjer brukar ha familjealbum. Det är i allmänhet dit du kan vända dig för att hitta foton från stora sammankomster. Du kan räkna ut mycket om en person när du tittar noggrant på ett foto. Vilket känslomässigt “klimat” kan du se på bilden? Vilken attityd har de mot varandra?

Använd standardiserade symboler

Numera finns mallar för att skapa genogram. De är färdiga mönster som har allt du behöver för att organisera informationen du samlar. Det finns även datorprogram som gör det enklare.

Information till genogram

Det finns också standardiserade symboler som representerar data. Samtidigt kan alla utforma egna symboler, om de känner att standarden inte ser bra ut eller fungerar bra nog. Oavsett vad så är dessa de vanligaste symbolerna:

 • Män representeras av en kvadrat och kvinnor av en cirkel.
 • Äktenskap representeras av manssymbolen till vänster och kvinnosymbolen till höger, sammanfogade med en horisontell linje.
 • Två diagonala parallella linjer representerar skilsmässa eller separation.
 • Barnen är organiserade från äldsta till yngsta från vänster till höger.

Glöm aldrig bort ditt genograms syfte. Om du behöver kan du skapa andra specifika symboler som representerar relevant information. De kan representera saker som alkoholism, missbruk, självmord, dödsolyckor eller någon annan faktor som du försöker undersöka vidare.

Gör ramverket med länkarna som utgångspunkt

Vilka slags relationer det finns mellan familjemedlemmar är alltid en viktig del av informationen. Det är därför du inte bara visar länken, du lägger också till något slags element som indikerar dess kvalitet. Även om det bara är i allmänna termer.

Att skapa standardiserade symboler för att representera relationer som är nära, avlägsna, spända respektive konflikttyngda bör räcka. Och det är också bra att ha några symboler för att representera fall av fysiska, emotionella eller sexuella övergrepp. I många fall måste du lägga till ett element för att visa att det bara är en misstanke utan bevis.

Analysera ditt genogram

Att analysera ett genogram är en kreativ och ofta fascinerande process. Det börjar som en utvärdering av exakt allt du ser i din visualisering. Om du är osäker på någon information är det bäst att ange det, eller ta reda på om det verkligen är sant.

Den första analysen hjälper dig att organisera informationen så tydligt och exakt som möjligt. Denna ansträngning i precision kommer att löna sig när det kommer till nästa steg.

Leta efter mönster

Nu bestämmer du om genogrammet är giltigt. All information du samlat, organiserat och representerat visuellt ska hjälpa dig att hitta mönster. Med andra ord bör du kunna se återkommande händelser, omständigheter eller element.

Släktträd

Mönstren är nyckeln till att förstå allt. Finns det en sjukdom som återkommer hos olika familjemedlemmar och/eller efterföljande generationer? Finns det något mönster av dysfunktionellt beteende som går från generation till generation? Varför passar vissa familjemedlemmar inte in i mönstret? Vilken del av deras personliga historia hjälpte dem att bryta mönstret?

Dessa och många andra frågor borde ha ett svar när du är färdig med ditt genogram. Det kommer definitivt inte att innehålla all information, men det kommer att ge dig värdefulla ledtrådar. Framförallt kommer det att hjälpa dig att förstå orsakerna till något som händer just nu.

Se om ditt genogram fyllde sitt syfte

Att göra ett genogram är inte en mekanisk aktivitet, och det ger inga absoluta resultat. Processen kan få dig att omformulera det ursprungliga syftet flera gånger. Att hitta någon oväntad information kan ibland göra att du ändrar fokus helt.

Det är därför du måste se om du har uppfyllt ditt ursprungliga mål. Ta reda på om informationen du samlat förbättrar din förståelse för personen. Även om genogrammet inte helt uppfyllde sitt syfte, hjälpte processen ofta ändå. Så det är värt att göra en slutgiltig utvärdering av processen.

Rött hjärta

Ett genogram är i huvudsak en bild av vägen som leder till din egen historia. Det är historia skriven innan du föddes. När allt kommer omkring är vi bara ett kapitel i en historia som började för länge sedan. Allt vi kan höra är det svaga ljudet av dåtiden, och allt vi får se är en liten glimt av det som var.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ceberio, M. (2004) “Quién soy y de dónde vengo: El taller de genograma” Ed. Tres Haches.
 • McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985) Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa (3ª ed. 2000).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.