Vad är en studievägledares uppgift i skolan?

De flesta skolor har studievägledare. De flesta förstår dock inte vad denna person gör. I den här artikeln kommer vi lära oss vad denna yrkesroll innebär.
Vad är en studievägledares uppgift i skolan?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En studievägledares uppgift är viktig för att eleverna ska kunna lyckas. Det är anledningen till varför de arbetar i nästan varje skola.

Folk har dock för det mesta inte någon uppfattning om vad studievägledarna egentligen gör. Du kanske aldrig träffade din studievägledare då du gick i skolan. Du kände antagligen till väldigt lite rörande vad denna person gjorde.

Detta är tyvärr fortfarande fallet i många skolor. Studievägledaren är inte alltid uppskattad och många gånger är han helt osynlig. Det är anledningen till varför vi idag vill prata mer om detta ämne.

Studievägledare i skolan.

En studievägledares uppgift och ansvar

Studievägledarna ger eleverna råd och hjälper dem med att planera sitt framtida arbetsliv. Detta är speciellt hjälpsamt för studenter som inte vet vad de ska studera eller göra efter att de gått ut gymnasiet.

Detta är dock endast en liten del av arbetsbeskrivningen. Studievägledarna är väldigt viktiga under gymnasiet eftersom tonåringarna befinner sig i en sårbar tid i livet.

Hjälper eleverna med att stanna kvar i skolan

Elever som hoppar av är något som oroar både familjer och lärare. Enligt en artikel från Granadas Universitet är det upp emot 40% som hoppar av. Detta är en oroväckande siffra.

I dessa skolor så spelar studievägledaren en viktig roll. Denna person arbetar med eleverna för att komma fram med strategier som hjälper dem att stanna kvar i skolan.

Då eleverna hoppar av så är detta ofta relaterat till familjeproblem, så studievägledaren träffar elevens familj för att förklara vad som händer.

Det är viktigt med stöd från familjen för att eleven ska kunna återuppta sina studier.

Identifiera elevens behov och införa lämpliga åtgärder

En annan av studievägledarens ansvarsområden är att implementera de förändringar som eleven behöver för att lyckas.

Om en elev har svårt att hänga med, har dyslexi, ångest eller synproblem så är det studievägledarens uppgift att reda ut hur man ska ta sig över dessa barriärer.

Det finns flera sätt att se till att eleverna har samma möjligheter för att lyckas:

  • Ta bort fysiska barriärer. Se till att skolan är handikappvänlig och att alla elever kan komma dit.
  • Ta bort kommunikationshinder. Detta kan exempelvis röra sig om speciella hjälpmedel för blinda elever.
  • Lektioner för elever som behöver extra hjälp. Studievägledaren kommer se till att eleverna befinner sig på lektioner som är lämpliga för deras behov, vilket exempelvis är bra för elever med dyslexi.

Vissa omständigheter i klassrummet kan begränsa elevens inlärning. I dessa fall så bör studievägledaren ingripa.

En studievägledares uppgift är att ge psykologiskt stöd

En annan viktig roll inom skolan är att ge psykologiskt stöd. Det är även studievägledarens ansvar att erbjuda resurser och riktlinjer för att varje elev ska kunna lyckas.

Denna del av jobbet är inte något som de bara gör en gång. Studievägledarna utvärderar ständigt hur eleven har lyckats för att sedan införa lämpliga åtgärder. Det är viktigt att man även pratar om vad som händer hemma.

Studievägledare som pratar med elev.

En studievägledares uppgift är viktig

Nu har du lärt dig om hur viktiga studievägledarna är inom skolan. Låt oss titta på några av studievägledarnas specifika roller:

  • Samtal med eleven och familjen för att förbättra skolans utbildningsprogram.
  • Utvärdera de individuella utbildningsbehoven och skapa strategier för att ta hand om dessa behov.
  • Träffa familjer och lärare för att erbjuda nödvändiga resurser för att förbättra elevens prestanda.
  • Observera elevens framsteg och förändra det som behövs.

Om du trodde att studievägledarna bara delar ut informationsmaterial och gör personlighetstest så hoppas vi att den här artikeln har fått dig på andra tankar.

Som du kan se så spelar studievägledaren en väldigt viktig roll. Han har som uppgift att se till att skolan ger varje elev en så bra utbildning som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aluede, Oyaziwo, & Ikechukwu, Bridget N. Q.. (2002). Las funciones del orientador escolar para minimizar el abandono escolar en los adolescentes. Orientación y sociedad3, 83-88. Recuperado en 22 de abril de 2019, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88932002000100005&lng=es&tlng=es.
  • Bujardón Mendoza, Alberto, & Macías Llanes, María Elena. (2006). La orientación educativa, una necesidad para la educación en valores humanos. Humanidades Médicas6(2) Recuperado en 22 de abril de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202006000200003&lng=es&tlng=es.
  • Domingo Segovia, Jesús, Fernández Gálvez, Juan de Dios, & Barrero Fernández, Beatriz. (2016). El orientador escolar ante el reto de la mejora curricular. Un estudio de caso. Revista electrónica de investigación educativa18(2), 27-39. Recuperado en 22 de abril de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000200002&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.