Sundowning-syndrom hos äldre personer

I den här artikeln kommer vi förklara sundowning-syndrom hos äldre.
Sundowning-syndrom hos äldre personer

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag ska vi fokusera oss på de förändringar som uppstår hos sömnstrukturen hos äldre personer med hänsyn till beteenden som uppstår då dagarna blir mörkare. Detta fenomen kallas för sundowning-syndrom hos äldre personer.

Då folk bli gamla så böjar de märka av förändringar när det gäller nästan alla deras vanor. Vissa säger att folk blir mer maniska då de blir äldre när det gäller saker som mat, rengöring, sömn, etc.

Varför händer det?

Man kan definiera sundowning-syndrom hos äldre som en förvirring som uppstår under sen eftermiddag och fortsätter fram till kvällen.

Det kan drabba vem som helst, speciellt då personen åldras. Det är dock vanligare hos personer som har någon form av demens.

Det är viktigt att nämna att även då det kan drabba alla så är det bara mellan 10-25 av patienterna som drabbas (Lestaoch Petocz, 2004).

Enligt Gonzáles och Sardinia (2015) så menade Dewing att detta tillstånd var svårt att definiera på rätt sätt.

Han menade dock att det innehåller perioder med extrem utmattning och förvirring under sena eftermiddagar och tidiga morgnar, vilket leder till irritation. Patienten upplever också beteendeförändringar.

Hur det påverkar personer med demens

Enligt Echáverri och Erri (2007) är sundowning-syndrom ett vanligt tillstånd. Som vi tidigare har nämnt så finns det ingen speciell definition gällande det.

Vi kan dock kalla det en negativ psykologisk beteendeepisod. Det påverkar vissa patienter med Alzheimers så att de blir rastlösa, aggressiva och uppretade under de sista timmarna under dagen.

Sundowning-syndrom förvärrar den förvirring som orsakas av Alzheimers och som en konsekvens av detta förvärras då även demenssymptomen och de emotionella och kognitiva problemen.

Kvinna som tittar ut genom fönstret.

Tecken och symptom på sundowning-syndrom

Som Gimenez och Macias sade att ursprunget eller orsaken till detta syndrom kan bero på ett fel inom dygnsrytmen som orsakas av Alzheimers

En annan orsak kan vara förändringen av den ljusuppfattning som kommer med åldern.

Vissa av de orsaker som kan leda till detta syndrom kan vara social isolering och mörkret vid solnedgången. En annan kan vara polyfarmaci, som WHO definierar som användningen av tre eller flera mediciner på samma gång.

Det finns inte en definierad klinisk bild, men vissa av symptomen på detta syndrom, enligt Gimenez och Macias (2015), är:

 • Ökad desorientering
 • Förvirring
 • Hyperaktivitet
 • Aggressivt beteende
 • Ångest

Andra symptom som också manifesterar sig är, enligt Echáverri och Erri (2007), följande:

 • Monologer, livliga diskussioner, skrikande, svärande.
 • Apati och depression.
 • Huvudvärk.
 • En ökad nattlig aktivitet som leder till insomnia.
 • Paranoida tankar.
Äldre person med käpp.

Hur man kan hantera sundowning-syndrom hos äldre

Utöver medicinen så är det viktigt att man tänker på följande rekommendationer:

 • Sätt upp regelbundna livsvanor.
 • Håll personen upptagen med enkla aktiviteter.
 • Ta inte någon tupplur under dagen.
 • Reducera ljud.
 • Se till att belysningen är korrekt.
 • Undvik drycker med koffein.
 • Se till att personen inte tar mediciner som leder till detta syndrom.

Med det sagt så bör vi vara medvetna om att multisensorisk terapi kan lindra symptom på detta syndrom.

Det finns inte mycket information om sundowning-syndrom. Det är viktigt att man förstår de faktorer som leder till olika förändringar för att man ska kunna agera därefter.

Det är bara då som patienternas livskvalitet kommer att förändras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Echávarri, C., & Erro, M. E. (2007). Trastornos del sueño en el anciano y en las demencias. In Anales del Sistema Sanitario de Navarra (Vol. 30, pp. 155-161). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.
 • Giménez, I. G., & Macías, I. C. (2015). Estimulación multisensorial en el síndrome crepuscular. Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG, (21), 13.
 • Toledo, Á. M. Correlatos de incidencia del ocaso en estados anímicos, agitación y conducta agresiva en ancianos: Síndrome de Sundowning.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.