Svåra relationer: hur du kan omtolka din livshistoria

Stötestenar, svagheter, sorg och svåra relationer kan vara lättare att hantera om man har rätt verktyg. Idag ska vi diskutera dessa frågor utifrån ett literärt perspektiv och lära dig hur du kan bli hjälten i din egen berättelse.
Svåra relationer: hur du kan omtolka din livshistoria
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vår socialisering börjar när vi är barn och blir del av sociala grupper som med tiden förändras och växer. Dessa sociala grupper involverar olika sorters relationer, däribland svåra relationer.

Människor är sociala varelser. Därför skulle vi inte kunna leva sunda liv om vi inte kunde relatera till andra människor.

Vem har väl inte haft svåra relationer med en partner, en familjemedlem eller en vän? Även om man lätt kan tycka att dessa personer bara sätter hämsko på ens liv, vore det mer konstruktivt att istället se dem som utmaningar.

Det går inte att komma ifrån det faktum att livet i sig är en utmaning. Under livets gång måste du navigera olika faser, cykler och relationer.

När människor relaterar till varandra – var och en med sitt eget “bagage” och temperament, sina egna karaktärsdrag, omständigheter och drömmar – är det nästan som ett ambitiöst psyko-kemiskt experiment.

Trots att man alltid hoppas komma överens med andra människor, så fungerar det inte alltid så.

Svåra relationer är utmaningar i livet

Gnistor eller eld

När du inleder en relation med någon, oavsett om förhållandet är romantiskt, yrkesrelaterat eller platoniskt, så känner du en sorts gnista. Anknytningen får dig att känna dig levande, älskad, beundrad och respekterad.

Dock händer det att denna gnista omvandlas till eld. Ibland kan det verka som man inte kan göra något åt svåra relationer. Spänningen trappas upp och leder till defensiva attityder och ordväxlingar.

Ett annorlunda sätt att handskas med svåra relationer

I böcker och filmer har alla huvudpersoner sin egen dynamiska personlighet, som framträder allt eftersom handlingen utspelas.

Situationer uppkommer, konflikter uppstår och vanligen är det huvudpersonernas motståndare som provocerar fram dem. Dessa motståndare utmanar oftast huvudpersonernas perspektiv.

De tvingar in dem i situationer där de måste tillgripa alla sina resurser och färdigheter.

Livet är inte så olikt. Spela huvudrollen i ditt eget liv och se om du kan identifiera dina motståndare. Vilken sorts utmaningar representerar de? Hur kan du övervinna dessa motstånd och bli en bättre människa?

Offer och hjältar i svåra relationer

Det finns alltid två vägar du kan välja mellan för att handskas med svåra relationer. Du kan tycka synd om dig själv och spela offer eller också kan du finna en lösning som ger dig egenmakt.

Det är inte fråga om att konfrontera din motståndare. Istället handlar det om att analysera ditt eget beteende för att försöka fundera ut vad som gjorde att du hamnade i en viss situation.

Osäkerhet är inte bra när man har med svåra relationer att göra. Om du vill välja hjältens väg måste du utgå från självuppskattning och självaktning.

Enkla fraser som: “Om du fortsätter att tala till mig på det sättet går jag härifrån” återspeglar en stark och modig attityd. Dina motståndare har ofta makt över dig för att de angriper dig precis där du är som mest sårbar.

Förstå dina reaktioner

En oerhört viktig del av din psykologiska utveckling består i att förstå, läka och ändra ditt sätt att reagera på emotionella sår.

Många terapeuter anser att vi omedvetet drar till oss personer som har våra föräldrars bästa och sämsta egenskaper.

Och det finns en anledning till detta. Det är nämligen en omedveten reaktion på vårt djupt rotade behov av att lösa problem som vi inte kunnat lösa med våra föräldrar.

Många människor strävar med att vinna beundran och respekt från en kritisk och sträng förälder.

Om du märker att dina svåra relationer följer ett visst upprepat mönster med auktoritetsfigurer, kan det hända att dina motståndare representerar en dominant förälder som aldrig var nöjd med dig.

Terapeuter använder sig ofta av det här rollspelet med huvudperson/motståndare för att hjälpa sina klienter med deras personliga utveckling. Det är en personlig övning, där du upptäcker din och din motståndares roller.

Men till skillnad från karaktärerna i böcker och filmer, kommer dina motståndare inte att vara demoniska eller verkligt elaka personer.

Oftast är de precis som du, personer med sina egna rädslor, hopp, känslor och inlärda beteendemönster. De är sårbara och svaga, precis som alla andra.

Läromästare i tålamod

Om du väljer att följa hjältens väg för att gripa dig an svåra relationer, så kommer du att börja se dina motståndare som läromästare.

Du kommer att utgå från att de finns där för att hjälpa dig att bli tålig, modig, medlidsam och flexibel, bland annat.

I själva verket kan du använda dessa svåra relationer för att förbättra din egen karaktär och ditt emotionella välmående. Om du arbetar med detta kommer du att kunna utveckla och förbättra områden som legat slumrande inom dig.

Vidare kommer du att återupptäcka resurser som du har glömt att du hade eller som du har ignorerat.

Om vi lär oss hantera svåra relationer får vi ett rikare liv

Kraftfulla frågor

Personliga coacher använder sig av många kraftfulla frågor för att hjälpa sina klienter. När du har att göra med svåra relationer kan du ställa dig själv några lämpliga frågor. Dessa hjälper dig att upptäcka din bedömningsförmåga.

Om du skulle skriva en bok om ditt eget liv, analysera vilka karaktärer som skulle dyka upp i berättelsen. Fråga dig själv vem som är dina motståndare och vad som gör dem så besvärliga.

Fråga dig själv varför du väljer just dessa karaktärer. Vanligen är det så att motståndarna hjälper huvudpersonerna att utvecklas och bli bättre på ett eller annat vis.

En annan bra fråga är vilka förmågor eller dygder som kan hjälpa dig med dina svåra relationer.

Under coachningen talar terapeuter ofta om dygder som exempelvis självsäkerhet, resiliens (eller motståndskraft), mod, medlidande, tålamod och självmedvetande.

Om du är villig att vara författare till din egen berättelse, ska du kanske börja med att sätta dig ner och skriva om manuset. Observera situationerna i ditt liv och dina svåra relationer ur en åskådares perspektiv.

Det kan hjälpa dig att förstå vad som pågår och ge dig ledtrådar till hur du ska lösa dina problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Heffernan, M. E., Chong, J. Y., & Fraley, R. C. (2018). Are People Attracted to Others Who Resemble Their Opposite-Sex Parents? An Examination of Mate Preferences and Parental Ethnicity Among Biracial Individuals. Social Psychological and Personality Science. https://doi.org/10.1177/1948550618794679
  • Harding, D. J., Dobson, C. C., Wyse, J. J., & Morenoff, J. D. (2017). Narrative change, narrative stability, and structural constraint: The case of prisoner reentry narratives. American journal of cultural sociology, 5(1), 261–304. doi:10.1057/s41290-016-0004-8
  • Schneiderman, Kim (2019) How to Reframe Your Narrative About Difficult Relationships. Imagine your nemesis as the personal trainer of your emotional muscle workout. Psychology Today

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.