Varför det är svårare att glömma än att minnas

Att glömma är svårare än att minnas och inte en lätt uppgift för hjärnan. Hur mycket du än vill radera vissa upplevelser och händelser så insisterar hjärnan på att du ska minnas dem. Vad är syftet? Att du ska få erfarenhet och lära dig av dem.
Varför det är svårare att glömma än att minnas
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vem har inte velat radera ett jobbigt minne eller en traumatisk händelse? Men det är svårare att glömma än att minnas. Det är som om detta fascinerande organ vill att du ska komma ihåg eftersom minnen är en del av oss.

Det må vara sant att denna verklighet kan verka hopplös, men notera att allt har ett slut i neurovetenskapens universum. Minnet representerar vem du är.

Om du kunde radera ett kapitel av ditt liv så skulle du upphöra att vara den du är.

Varje person består trots allt av ljus och skuggor, framgångar och tragedier.

Men det innebär inte att forskarna och resten av världen inte undrar varför. Varför kan inte hjärnan radera ett visst faktum när man vill?

Varför glömmer vi vissa saker medan andra lever kvar som pulserande fyrtorn av smärtsamma minnen?

Forskare publicerade nyligen en studie som avslöjade svaren på dessa frågor.

“Det är okej att säga, ‘Tiden läker alla sår, även detta kommer passera. Folk kommer glömma’ – och sådana saker när man inte är involverad, men när du är det så går inte tiden, folk glömmer inte och du är mitt i något som inte förändras.”

-John Steinbeck-

Hjärna blir upplöst

Varför det är svårare att glömma än att minnas

Texas universitet i Austin genomförde en studie för att få reda på varför det är så pass mycket svårare att glömma än att komma ihåg för den mänskliga hjärnan.

För det tittade de på nervcellsmekanismerna som iscensätter denna psykologiska verklighet.

Jarrod Lewis-Peacock – ledaren för studien och psykologiprofessor vid detta universitet – påpekade något viktigt. Hjärnan gör sig konstant av med data och upplevelser, vilket nästan alltid sker när du sover.

Människor gör det omedvetet och har ingen kontroll över det. Anledningen till att hjärnan gör det är för att förbättra sin effektivitet genom att göra sig av med onödig information.

Något man observerade med magnetisk resonanstomografi är att när en person försöker glömma något specifikt, fokuseras ansträngningen på tre hjärnregioner.

Du försökte t.ex. få någons uppmärksamhet, men det ledde till en pinsam situation.

Upplevelsen ägde rum i följande regioner: prefrontala cortex, ventrala temporala cortex och hippocampus.

Att glömma är svårare än att minnas på grund av associationer och känslomässig börda

Det finns neutrala minnen och mycket känslomässiga minnen. Neuroforskare förklarar att det material de flesta glömmer nästan alltid är visuell.

Under dagen glömmer vi runt 80% av vad vi ser: registreringsskylten på bilar, ansikten hos personer du träffar, färger på kläder andra bär, etc.

Men om det är något som får ett minne att streta emot när det förvisas till tomrummet så är det ett känslomässigt avtryck.

Om något gör dig rädd, skamsen eller glad så kommer det förbli i ditt minne eftersom din hjärna anser det betydelsefullt.

Å andra sidan finns det ett annat märkvärdigt faktum: många av våra minnen är rika eftersom de bildas genom associationer.

När du upplever något betydelsefullt sätter din hjärna ihop bilder, dofter ljud och dina egna intryck i koppling till tidigare händelser. Allt detta konsoliderar minnen ännu mer.

Hjärnan har komplexa mekanismer

Dina minnen, både angenäma och oangenäma, definierar vem du är nu

Varje upplevelse, känsla, tanke, vana och emotion leder till en förändring i hjärnan. En koppling genereras som hjärnan modifierar eller flyttar.

Att glömma är svårare än att minnas eftersom du måste radera denna koppling – en hjärnsynaps.

På något sätt förbereder både angenäma och oangenäma hjärnan på framtida upplevelser. Alla dessa synapser och hjärnmodifikationer som skapas från allt vi upplevt och känt bygger en cerebral anatomi som definierar dig.

Varje minne och känsla bygger så att säga bergen som är dina vitala geologiska tidsåldrar.

Det är möjligt att glömma, men bara under vissa omständigheter

I studien vi nämnde ovan kom man fram till att det var möjligt att glömma i vissa all.

Enligt forskningen kan en person glömma en upplevelse om vederbörande “genererar” en nivå av måttlig hjärnaktivitet. Vad innebär det?

  • Det innebär att om du inte ger överdriven vikt till ett faktum (såsom att ha begått ett misstag inför andra), blir det lätt att glömma det.
  • Om du undviker att bagatellisera den känslomässiga påverkan det hade och inte tänker på det så länge, är det lättare för minnet at lämna dig.
  • En måttlig nivå av hjärnaktivitet är nyckeln till att glömma.

Om det finns en intensiv känslomässig komponent och du ihärdigt fokuserar dina tankar på det konkreta faktum du försöker glömma, är det 100% säkert att du inte kommer göra det.

Det verkar ironiskt, men hjärnmekanismerna följer dessa regler. Med detta i åtanke kan vi bara dra en enda slutsats: att glömma löser inte något.

Du är trots allt alla dina framgångar och misstag. Varje förlust, varje misstag och varje missnöje är en del av din resa som människa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tracy H. Wang, Katerina Placek, Jarrod A. Lewis-Peacock. More is less: increased processing of unwanted memories facilitates forgetting. The Journal of Neuroscience, 2019; 2033-18 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2033-18.2019

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.