Olika symptom på experientiellt undvikande störning

Vilka är symptomen på experientiellt undvikande störning? Hur kan man förstå sina känslor bättre?
Olika symptom på experientiellt undvikande störning
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du kanske är en person som flyr från dina egna negativa tankar och dina rädslor p.g.a. den smärta som de åsamkar dig. Idag kommer vi prata om symptom på experientiellt undvikande störning.

Vi lever i en “lyckokultur” där vi förväntas vara lyckliga till varje pris, oavsett vilken situation det handlar om.

Problemet är att vi blir frustrerade då vi inte uppnår detta tillstånd. Detta gör oss i sin tur ännu mer olyckliga och irriterade.

Lyckan är inte permanent

Faktum är att lyckan, eller vårt emotionella välmående, aldrig är något permanent. Man kan inte säga till sig själv att man är glad för att det är helt enkelt inte sant.

Lyckan är inte ett livssätt utan snarare ett tillstånd. Det är betydligt sundare att säga till sig själv att “Ibland är jag lycklig och ibland är jag det inte”. Känslor kommer och går beroende på många olika variabler.

Att försöka må permanent bra är en fantasi som får oss att lida ännu mer. Då man undviker att känna ångest, känna sig ledsen eller känna smärta så kommer man istället att dubbla sitt obehag.

Den press som vi lägger på oss själva då vi säger att vi måste vara bra eller att vi måste vara lyckliga är det perfekta sättet för oss att INTE känna frid.

Det är en paradox, men allt emotionellt undvikande kommer förr eller senare att leda till att dessa känslor istället ökar.

Kvinna med glasögon.

Tänk att du är i mitten av havet på en flotte och att du är omgiven av hajar. Någon säger till dig: “Om du är rädd så kommer du ramla ned i vattnet med hajarna.

Du bör därför inte vara rädd”. Vad tror du kommer hända då? Du kommer antagligen att bli ännu mer nervös! Det hade inte varit naturligt att försöka undvika sin ångest under sådana omständigheter!

Det är därför betydligt mer normalt att acceptera att det mest logiska är att vi kommer uppleva ångest och rädsla. Vi bör låta den där ångesten och rädslan visa sig själv och vi bör vänja oss vid den om möjligt.

Experientiellt undvikande störning är helt enkelt tendensen att konstant vilja känna sig bra. Folk kommer försöka uppnå en omedelbar känsla av välmående. Vi kommer förklara det mer i detalj här nedan:

Vad finns det för symptom på experientiellt undvikande störning?

Experterna anser att vårt beteende i individuella situationer är det enda som bör analyseras och gås igenom. Genom att använda acceptans och åtagandeterapi (ACT) så kan vi diagnostisera den psykopatologi som vi pratar om idag.

Experientiellt undvikande är ett oflexibelt beteendemönster. Det uppstår p.g.a. en ineffektiv verbal reglering, vilket innebär att vi bör försöka undvika lidande till varje pris.

Det handlar om att kontrollera de saker som händer oss, inkluderat de känslor och omständigheter som det ger upphov till.

Folk försöker att kontrollera varje situation. Ibland kommer detta göras med hjälp av piller eller alkohol.

Alla former av undvikande som går emot våra personliga värderingar kommer dock att leda oss till att ständigt känna oss besvärade.

Ett nekande av negativa känslor

Det som händer är att personen med symptom på experientiellt undvikande störning systematiskt kommer förneka alla negativa känslor. Han vill inte uppleva eller känna dem överhuvudtaget.

Han säger saker till sig själv som: “Det är väldigt smärtsamt och fruktansvärt att känna negativa känslor”, “Jag måste alltid vara lycklig“, “Jag kan inte känna mig ledsen” eller “Vad kommer andra att tycka om de ser att jag är oroad?”

Listan kan göras lång…

Alla dessa tankar leder till att personen försöker kontrollera sina negativa känslor på alla möjliga sätt. Han försöker hitta en “flyktväg” som är snabb, enkel och effektiv på kort sikt.

Problemet är att det emotionella obehaget efter en kort tid kommer komma tillbaka och vara ännu mer intensivt.

Kvinna som tänker.

Det som personen gör är att han eller hon sätter “bandage” på sina känslor så att det inte syns vad personen verkligen känner.

Detta kan tyckas verka till en början men förr eller senare så kommer bandagen att ramla av. Som ett resultat av detta så kommer känslorna att visa sig på ett mer intensivt sätt.

Vad kan jag göra om jag har symptom på experimentellt undvikande störning?

Då en person har symptom på experientiellt undvikande störning och vill komma ut ur dessa cykler som aldrig verkar ta slut så bör man få personen att förstå att lidandet är en del av livet.

Det är inte så att vi vill lida. Det handlar helt enkelt om att acceptera faktumet att emotionellt obehag är något som kan hända alla.

Livet för med sig bra och dåliga stunder. Det är normalt att man upplever olika typer av känslor under dessa tider.

Det är exempelvis inte logiskt att leta efter en annan partner för att inte må dåligt eller känna sig ensam om den andra partnern har lämnat en.

Det är istället betydligt mer hälsosamt att försöka uppleva den sorg som förlusten för med sig. Det är så våra hjärnor assimilerar vad som har hänt och gör att vi kan lära oss för framtiden.

Om vi använder saker i våra liv som artificiella “kryckor” eller “bandage” eller gör något för att undvika lidandet på kort sikt så kommer man bara uppleva en djupare smärta som gör att lidandet ökar i det långa loppet.

Vi måste bemöta våra demoner

Om vi ska kunna bekämpa symptom på experientiellt undvikande störning så måste vi bemöta våra demoner. Vi måste hantera våra känslor, oavsett vilka de är, och vara redo att leva med dem och genom dem.

Man vet att ångest och ledsamhet inte är behagliga känslor, och man hade föredragit att inte uppleva dem.

Det stämmer dock även att livet inte alltid går som man vill. Det kommer finnas gånger då man måste uppleva dessa känslor.

En bra början hade varit att säga till sig själv:

“Idag känner jag ångest, men det spelar ingen roll; ångest är inte något dåligt, bara något obehagligt” eller “Jag kommer leva med min ledsamhet idag. Jag tycker inte om det, men det är inget som kommer att ha ihjäl mig”.

Dessa tankar är betydligt mer realistiska och funktionella.

Gå fram emot dina mål

Det är också viktigt att du vet vilka dina värderingar och mål är i livet och att du rör dig mot dem, oavsett vilka känslor som du känner.

Känslorna behöver inte begränsa oss. Det är en sak att leva med dem och känna dem då något händer oss, men det är något helt annorlunda att låta dem kontrollera oss.

Känslor, oavsett om de är positiva eller negativa, kan vara med oss i våra dagliga liv på samma sätt som en huvudvärk eller förkylning, samt de dåliga nyheter som vi ser eller får höra.

Om vi vet vad vi vill ha från våra liv på kort och lång sikt, så bör vi arbeta med detta. Låt oss inte tryckas ner av det där tillfälliga obehaget som vi upplever.

Gå mot dina mål varje dag, oavsett vilka mål det handlar om. Det är bara du som kan välja dem. Låt alla dina känslor, även dina negativa tankar, gå med dig.

Om du gör utrymmer för dem och lär dig att leva med dem så kommer de sluta kontrollera ditt liv. De kan även lämna dig för gott.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ruiz, M.A., Díaz, M. I., Villalobos, A. (2012). Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales. Desclée De Brouwer, S.A

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.