Symtom för apifobi, en extrem rädsla för bin

Du kan ha drabbats av apifobi, en överdriven rädsla för bin, om du är livrädd för getingar, bin och humlor. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om symtomen, orsakerna och konsekvenserna av denna fobi.
Symtom för apifobi, en extrem rädsla för bin
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Apifobi, en ologiskt överdriven rädsla för bin, är en av de vanligaste fobierna. Enbart deras surrande ljud eller att ha en av dem i samma rum kan utlösa en serie mycket obehagliga symtom.

Trots att bin är oerhört användbara för människor och en grundläggande del i naturens kretslopp, utlöser de panik hos många, många människor. Studier tyder på att ungefär tre procent av befolkningen är drabbade av denna fobi. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om symtom, orsaker och konsekvenser av apifobi!

Ett flygande bi

Hur manifesterar sig en rädsla för bin?

Apifobi är också känd som melissofobi. Det manifesterar sig när en person får panik inför en specifik typ av stimulans: getingar, bin och humlor.

Förutom rädsla känner personen också obehag och ångest. De vanligaste fysiologiska symtomen är yrsel och svindel. Det kan också uppstå en ökning av hjärtfrekvensen, hyperventilation samt andningssvårigheter, illamående, skakningar, huvudvärk och en känsla av matthet.

På samma sätt kan kognitiva symtom till och med påverka en persons mentala funktioner. En person med apifobi kan uppvisa brist på koncentration, påträngande tankar om risken för att det finns fler bin i närheten, tankar om döden och förvrängda tankar om situationen i allmänhet.

Slutligen, som med de flesta ångeststörningar, är två beteendesymptom huvudsakligen de mest närvarande: undvikande och flykt. Dessa typer av beteenden är helt naturliga i en hotande situation. Således kommer en person med denna fobi gå långt för att försöka undvika bin. De flyr vid första anblicken av ett bi, om det är möjligt.

Orsaken till denna rädsla?

Vi måste ta hänsyn till två möjliga orsaker när vi pratar om fobier. Å ena sidan kan det bero på att personen har upplevt en traumatisk interaktion med ett av dessa djur. Det är vanligt att getingar, och ibland även bin, sticks. Även humlor kan stickas ibland. De sting som dessa djur åstadkommer svider och är smärtsamma. Detta är definitivt en upplevelse som ingen gillar att ta del av.

Faktum är att apifobi är en mindre irrationell rädsla än många andra djurfobier. Det är dessutom ett faktum att sting av dessa djur kan utgöra en verklig hälsorisk. Emellertid bestäms svårighetsgraden av en attack av om personen är allergisk mot det eller inte. Också om många sting förekommer samtidigt.

Dessutom orsakas fobier av delegerat lärande. Med andra ord, om någon närstående lider av denna fobi är det troligt att denna kan ha överfört det till dig. Du kanske har lärt dig att du bör undvika och reagera negativt på närvaron av dessa insekter. Dessutom kan en annan, fobisk person ha förstärkt din rädsla genom att ständigt varna dig för farorna med dessa insekter.

Konsekvenser av rädsla för bin

I allmänhet tenderar djurfobier att dyka upp under barndomen. De försvinner vanligtvis med åren. Men om rädslan inte försvinner, kommer den att dröja kvar länge och öka, samt påverka den fobiske personens dagliga liv negativt.

I detta avseende är det nödvändigt att betona skillnaden mellan att vara rädd för bin och att ha en fobi. Detta eftersom att det senare är ett ångestsyndrom. En fobi är en rädsla som begränsar människans liv. Det kan till exempel avgöra var man köper ett hus eller huruvida man besöker en park. En fobisk person kommer också att sluta åka till vissa platser, trots att de verkligen gillar dem, bara för att undvika dessa flygande insekter.

Som du kan se varierar symtomen på apifobi från milda till svåra, beroende på hur de påverkar livet för den drabbade. Hur som helst är det ett ångestsyndrom som behöver behandling.

Många bin som flyger

Behandlingar mot apifobi

Kognitiv beteendeterapi är den mest effektiva behandlingen för fobier. Specifikt tillämpar terapeuter vanligtvis tre interventionsstrategier: avkoppling, modifiering av fobiska och irrationella tankar och systematisk desensibilisering.

Exponeringen för stimuli bör ske gradvis, antingen genom den sist nämnda tekniken, eller genom någon annan strategi. Till exempel kan de börja med att arbeta med bilder och gradvis föra personen närmare den verkliga stimulansen tills denna kan vara nära källan till rädslan utan att uppleva extrem ångest.

Kort sagt, den irrationella rädslan för bin är en fobi som kräver specialiserad psykologisk hjälp. Detta är det bästa sättet för att att förbättra livskvaliteten samt lära sig kunna utföra aktiviteter som man annars inte är förmögen till.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.