Hur man talar om för ett barn att en närstående har dött

Döden är något som vi aldrig är helt förberedda på, och barn i än mindre grad. Mycket tålamod, takt och uppriktighet är några av de resurser som krävs för att ge dem den här typen av nyheter.
Hur man talar om för ett barn att en närstående har dött
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Livet är någonting underbart och unikt, men vid någon tidpunkt tar det slut. Det är ofrånkomligt. När en närstående har dött kan hela vår värld rasa samman. Situationen kan bli svårare om du måste tala om för ett barn att en närstående har dött.

Situationen kan skapa en ändlös ström av oro och negativa tankar som rusar genom vårt sinne. Ledsamheten över döden i sig är en sak. Ångesten det innebär att tala om det för våra minsta en annan. Även om det är obehagligt kan vi utföra den svåra uppgiften på det sätt som är bäst för alla inblandade. Läs vidare för att få reda på hur…

“Döden är ingenting vi bör frukta. Medan vi finns, finns inte döden. Och när döden kommer till varande, så är inte vi längre.”

-Antonio Machado-

Att tala om för barnen att en närstående har dött: en viktig del i deras sorgeprocess

När någon närstående till dig dör är det vanligt att du går in i chock eller blockerar dig själv. Kraften i nyheten kan slå hårt mot dig och gör det svårt att skapa en ny verklighet. Verkligheten är att du aldrig kommer att se den här personen eller höra dennes röst igen. Till en början är allt normalt. Men med tiden kommer du att bli tvungen att acceptera att den här personen inte längre finns i din närhet. Du måste gå vidare med ditt liv.

Detta innebär inte att du inte älskar denne längre. Det innebär helt enkelt att du har nått en punkt i ditt sorgearbete där du accepterat personens bortgång. Problem kan uppstå om sorgen inte inträffar eller fortlöper som den ska. I dessa fall kan processen kompliceras eller bli patologisk och det kan påverka ditt liv.

“Döden existerar inte, människor dör enbart när de glöms bort. Om du kommer ihåg mig, finns jag alltid hos dig.

Isabel Allende

Samma sak händer med barn. Även om vi kanske inte vet hur vi ska tala om för dem att en närstående har dött, är faktumet att de får reda på nyheten och att de får börja gå igenom sin sorgeprocess essentiell. Att få reda på det innebär först och främst att sorgen inte kommer att bli ett hav att drunkna i.

Genom att tala om saker i rätt tid kan du också undvika allvarligare problem. Det kan handla om drogkonsumtion, brottslighet, förvirring, låg självkänsla, dålig prestation, riskfyllt sexuellt beteende, självmord eller tonårsgraviditet.

Sörjande pojke på stranden

Vikten av att tala om för ett barn att en närstående har dött

Sanningen är den att försök att undvika ämnet för att undvika det där inledande lidandet är ett misstag. Barn är duktiga på att observera och ser att något inte står rätt till. Att ljuga för dem kommer att underminera deras förtroende. De kan även känna sig underskattade. Det kommer också att få dem att känna sig konstiga och osäkra i en miljö där de tidigare kunde ställa frågor och uttrycka sig själva.

Det kan även få dem att känna sig skyldiga, likväl som att generera felaktiga uppfattningar om slutet på livet. Att tala om döden med dina barn kan hjälpa dig att veta vad de verkligen tänker och känner om det. Förstå deras oro och känslor rörande ämnet. Det är den här vetskapen som kommer att vägleda dig när du vill hjälpa dem. Utan den kan det vara svårt för dig att veta hur du ska föra dig.

“Du måste förvänta dig det oväntade och acceptera det oacceptabla. Vad är döden? Om vi fortfarande inte vet vad livet är, hur kan vi bekymra oss om dödens essens.”

-Konfucius-

Därför är det väldigt viktigt att prata om just det här ämnet precis som om du talar om vardagliga ting. Det är säkerligen något som barnen kommer att behöva hantera inom en snar framtid. Precis som i vilken annan komplicerad situation som helst i livet innebär undvikandet av att tala om döden ingen lösning.

Sanningens ögonblick: att tala om för barnen att personen har gått bort

Nu är du på det klara med att det inte är något alternativ att låta bli att tala om det för barnen. Men… Vem ska tala om det för dem? Vem ska prata med dem? När är den bästa tidpunkten att göra det? Och framförallt, vad ska du säga och hur talar du om det för barnen? För att svara på dessa frågor är det bäst att ta dem en och en.

Först och främst är det bäst att barnens föräldrar eller väldigt nära familjemedlemmar tar på sig uppgiften att tala om för dem att en närstående har dött. Det är extremt viktigt att barnen känner sig säkra och litar på personen som förmedlar nyheten. På det här sättet kommer de att kunna ställa alla frågor de vill och du kommer att kunna stötta dem när det gäller att komma på ett svar. För att kunna göra detta bör du tala med dem så fort som möjligt… Att skjuta upp det oundvikliga hjälper inte!

“Kanske ställer barnen frågor som du inte kan svara på. Det är okej att tala om för dem att du inte vet svaret eller att du frågar dig detsamma. På så sätt kan de dela med sig av ett svar om de kommer på ett, och ni kan tala om det tillsammans.”

Pojke som sörjer

Att göra och inte göra när du förmedlar nyheten

Det är viktigt att välja en plats som är lugn, välkänd och säker för barnet. Väl där bör meddelandet anpassas till barnets ålder. Utan att för den sakens skull använda omskrivningar och abstrakta förklaringar. Att ge för många detaljer kommer inte heller att hjälpa. Slutligen finns det några uttryck som det är bäst att du inte använder när du talar om för barn att en närstående har dött.

  • “Han är långt borta nu” eller “hon är i himlen nu”. Dessa fraser kan provocera känslor av oförståelse och övergivande.
  • “Det var Guds vilja.” Detta kan få dem att tro att Gud är ansvarig för personens död och att det är hans fel att deras närstående inte längre finns nära.
  • “Det är okej, han led inte. Han dog i sömnen.” Detta kan få barnen att utveckla en rädsla för att somna.
  • “Hon var väldigt sjuk.” Detta kan få barnen att tro att man kan dö av vilken sjukdom som helst.

Det är väldigt viktigt att ha allt detta i åtanke när du talar med ett barn om att en närstående har dött. Glöm inte att detta är en komplex uppgift. Ju mer normaliserat ämnet döden är, desto lättare kommer det att bli att tala med ett barn när en närstående går bort.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.