Talassofobi: Rädsla för havet

Kan du föreställa dig att uppleva verklig panik när du doppar fötterna i havet eller när du tittar på ett foto av havet? Upptäck talassofobi och dess ursprung.
Talassofobi: Rädsla för havet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

För många av oss är bilden av en strand med ett lugnt hav både attraktiv och avkopplande. Faktum är att få handlingar är roligare än att ta ett dopp i havet en varm sommardag. Men för dem som lider av talassofobi är detta något av en mardröm.

Intressant nog är talassofobi ett ganska vanligt tillstånd. Det betyder att det finns många människor som i någon grad upplever ångest och rädsla i närheten av havet. Därför ska vi kika närmare på var denna fobi kommer ifrån och vad kan man göra åt den.

Man med talassofobi framför havet

Talassofobi

Talassofobi är en specifik fobi som kännetecknas av en irrationell, överdriven och ihållande rädsla för stora vattensamlingar, särskilt havet. De som lider av det upplever sann panik i närvaro av denna typ av stimuli eller inför risken att behöva bemöta den. Rädsla uppstår även när man tittar på relaterade foton eller tänker på och föreställer sig dem.

Huvudsakliga symtom

Symtomen manifesterar sig i tre huvuddimensioner:

  • Fysiologiska. Symtom som svettning, hjärtklappning eller andnöd uppträder. Förnimmelser av yrsel, derealisering, depersonalisering och somatisk smärta kan också uppstå.
  • Kognitiva. Det finns två huvudaspekter av denna typ av rädsla. Det finns de som fruktar att bli fast i vattnet, sjunka eller inte kunna nå stranden. Å andra sidan är det också möjligt att rädslan är relaterad till osäkerhet om vad som finns under ytan. Till exempel tänker många människor att ett havsdjur kan komma upp från botten och attackera dem.
  • Beteendemässiga. Personer med talassofobi kommer med alla medel att försöka undvika all form av kontakt med stora vattensamlingar. Detta kan inkludera undvikande av foton, filmer och alla tankar relaterade till havet. Om det inte är möjligt för dem att hålla sig borta, gör all kontakt dem mycket obekväma, och de försöker fly från situationen så snart som möjligt.

En irrationell skräck

Som vid alla specifika fobier är rädslan vid talassofobi irrationell och saknar logik. Om vi ramlade av ett fartyg mitt i havet, skulle vi alla uppenbarligen få panik. Men de som lider av talassofobi känner en liknande känsla bara genom att doppa fötterna i havet.

Dessa människor är fullt medvetna om att de i den situation de befinner sig i inte kan drunkna eller bli attackerade av ett havsdjur. Ändå kan de inte kontrollera sin rädsla. Den ångest som produceras är överdriven och oproportionerlig och stör deras dagliga liv i hög grad.

Ursprunget till talassofobi

Var kommer denna fobi ifrån? Faktum är att orsakerna inte alltid är kända och i de flesta fall är tillståndet multifaktoriellt till sitt ursprung. Det är dock vanligt att talassofobi uppstår av följande skäl:

  • De drabbade har ofta upplevt traumatiska händelser kopplade till vatten. Till exempel kanske de nästan drunknade en gång, eller så var de fast i en stor vattenmassa utan möjlighet att undkomma. De kunde till och med ha förlorat en älskad under sådana omständigheter. Dessa händelser kan påverka vem som helst när som helst i livet men är vanligare under barndomen.
  • Vicarious conditioning. (observationsinlärning). Att bevittna hur en annan person upplever en riktigt obehaglig situation i vattnet kan orsaka uppkomsten av denna fobi. Det kan till och med hända även om bilden kommer från fiktiva filmer eller serier.
  • Okunskap om den marina världen kan också öka rädslan. Det beror på att man ofta inte vet exakt vilka faror som kan dyka upp på en specifik plats.
Kvinna som håller på att drunkna

Intervention

För att hantera talassofobi är det nödvändigt att kombinera tekniker som fungerar på olika nivåer. Dessa är de fysiologiska, de kognitiva och de beteendemässiga. Det är vanligt att instruera den drabbade i avslappningstekniker för att hjälpa personen att kontrollera sin ångest. Å andra sidan handlar det också om att modifiera den drabbades dysfunktionella och katastrofala övertygelser och ersätta dem med andra som är mer verklighetsanpassade.

Först och främst måste progressiv exponeringsterapi för den fruktade stimulansen utföras. Denna metod kan utföras via fantasin, eller genom virtuell eller faktisk verklighet, den senare är den mest effektiva behandlingen. Med detta skaffar sig eller upptäcker de drabbade de nödvändiga verktygen för att möta sin rädsla. Dessutom lär de sig att den är helt ogrundad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.