Sju tecken på att ett barn inte är lyckligt

Om ett barn inte är lyckligt, kommer det att vara svårt för det att bli en balanserad och nöjd vuxen. Det är därför det är oerhört viktigt att vara uppmärksam på tecken på att något inte står rätt till och att vidta lämpliga åtgärder för att hantera situationen.
Sju tecken på att ett barn inte är lyckligt
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Det är inte alltid lätt att känna igen tecknen på att ett barn inte är lyckligt. Det beror på att det kanske inte finns några markanta förändringar i dess beteende eller i sättet det uttrycker sig. Det kan också vara så att du noterar förändringar men misstolkar dem. Faktum är att barn ibland kan vara bäst i klassen medan de är djupt olyckliga inombords.

Barns språk är annorlunda än vuxnas. För att notera om ett barn är lyckligt eller inte, måste du observera det och förstå dess sätt att uttrycka sig. Många barn uttrycker till exempel sorg med signaler som man kan tolka som trötthet eller ilska.

Tecken på att ett barn inte är lyckligt kan ses i dess attityd och det perspektiv det antar mot enkla handlingar, som att äta eller sova. Åtgärder bör alltid vidtas så snart som möjligt, för om problemen fortsätter kan allt bli mer komplext. Följande aspekter är tecken på att ett barn inte är lyckligt.

“Varje barn bör ha en skylt som säger: ‘Hantera varsamt. Innehåller drömmar.'”

-Mirko Badiale-

Flicka med en tår på kinden

1. Plötsliga humörsvängningar är ett tecken på att ett barn inte är lyckligt

Plötsliga humörsvängningar tyder på att det finns många starka känslor hos barnet. Nyckeln ligger i ordet “plötsliga”. Det är faktiskt helt normalt att barn uppvisar humörsvängningar, men om de dyker upp plötsligt tyder de på instabilitet.

Dessa förändringar är ännu mer avslöjande när de involverade känslorna är extremt intensiva eller motsägelsefulla till varandra. Till exempel att gå från eufori till extrem introspektion eller från lugn till ett vredesutbrott.

2. Brist på intresse för lek eller en övergång till aggressiv lek

Leken är det främsta uttrycksmedlet för barn. Det är deras egen lilla värld och den miljö där de uttrycker sig mest autentiskt. Det är därför det alltid är viktigt att vara uppmärksam på hur de leker, vilken typ av aktiviteter som de dras till och vilka roller de tar i dem.

Ett otvetydigt tecken på att barn inte är lyckliga är att de saknar intresse för aktiviteter de tidigare gillat. Ett annat oroande tecken är att de antar en våldsam attityd när de leker eller visar aggressivitet mot sina lekkamrater.

3. En tendens att ofta bli sjuk

Olyckliga barn tenderar att bli sjuka oftare än andra. På grund av deras humör tenderar de att drabbas av tillstånd som är förknippade med bristfälligt immunförsvar, såsom frekventa infektioner eller allergier. När barn blir extremt sjuka bör det alltid vara anledning till oro.

Många föräldrar tenderar att bara lägga vikt vid sina barns fysiska tillstånd. De bör dock också bedöma deras humör eftersom detta kan ligga till grund för deras tillstånd.

4. Dålig aptit kan också vara ett tecken på att ett barn inte är lyckligt

Enbart aptitlöshet kan inte betraktas som ett tecken på att ett barn inte är lyckligt. Anledningen till att detta inträffar måste först analyseras. De kanske småäter under loppet av hela dagen och är därför inte längre hungriga vid huvudmåltiderna.

Det kan också vara så att mamman är extremt orolig över barnets näringsintag, varpå barnet reagerar genom att vägra äta. Ibland är det ett tecken på en dålig relation med mamman eller så kan det betyda sorg och ointresse. Därför måste situationen bedömas noggrant.

5. Frekventa mardrömmar och nattskräck

Mardrömmar och nattskräck är extremt vanliga hos barn. Faktum är att de flesta barn upplever dem någon gång och i de flesta fall behöver de bara förståelse och stöd för att de inte ska återkomma.

Men om de inträffar ofta kan det vara ett tecken på att ett barn inte är lyckligt. Det innebär att det känner sig stressat av någon anledning, eller har en slumrande konflikt som kommer till uttryck på detta sätt. Det kan också vara så att barnet upplever en slags övergivenhet, som kan vara verklig eller fiktiv.

6. Sängvätning

Enures, eller sängvätning, hos barn som har genomgått potträningsfasen, är ett väldigt talande tecken. När det fortsätter att inträffa efter sex års ålder, tyder det följaktligen på problem.

Hos yngre barn kan det bero på för djup sömn. Men när de är äldre, är det ett symtom på ångest. Faktum är att om ett barn lider av sängvätning i sex månader, bör man konsultera en specialist.

Barn som lider av sängvätning

7. När ett barn inte är lyckligt kan det undvika sociala situationer

Även om skolan kanske inte är platsen där barn helst vill spendera sin tid, bör det dock inte störa dem alltför mycket att vara i klassrummet. Stark ångest inför en sådan vardaglig aktivitet är alltid ett tecken som man måste vara uppmärksam på.

Det kan finnas flera orsaker till denna ångest. Kanske finns det något eller någon i skolan som skapar rädsla eller oro hos barnet. Det kan också se skolan som en extremt frustrerande plats, där det bara får aversiv stimulans. I vilket fall som helst är det nödvändigt att fastställa orsaken för att kunna vidta rätt åtgärder. Detta kommer ofta att kräva samarbete från skolan.

När ett barn inte är lyckligt, kommer det att ha svårt att leva sin barndom på ett fulländat sätt. Detta kommer i sin tur att orsaka svårigheter i dess tonår och vuxenliv. Därför är det viktigt att inte ignorera tecknen och att lösa dessa problem i tid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cyrulnik, B. (2014). Cuando un niño se da muerte (Vol. 100617). Editorial Gedisa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.