Teorin om det ruttna äpplet på arbetsplatsen

Vi har gett namnet ruttna äpplen till medarbetare som ständigt är negativa och kritiserar.
Teorin om det ruttna äpplet på arbetsplatsen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Teorin om det ruttna äpplet säger att det i varje organisation finns en arbetare vars attityd eller personlighet kan “infektera” resten genom sitt beteende.

Dessa personer orsakar inte bara obehag och olycka inom arbetsmiljön. De är också en stor ekonomisk börda för själva företaget p.g.a. att de ständigt är sjukskriva såväl som andra saker.

“Vad kan man säga? Jag anställde fel person. Han förstörde allt jag arbetat för i 10 år, inklusive mig själv.”

Dessa ord yttrades av Steve Jobs rörande John Sculley. Han blev även tvungen att lämna företag p.g.a. honom.

Detta är inte ett unikt fall. Faktum är att en studie av The Glassdoor Group har visat att 95% av alla företag menar att de har anställt minst en dålig person varje år.

Hur är det möjligt? Hur stor influens kan en person ha för att kunna förändra grunden hos en hel organisation och skapa en sådan negativ situation? Många experter menar att det rör sig om en sorts dominoeffekt.

Många personer är så skadliga att de kan förstöra moralen hos en hel grupp. I många fall så påverkar det inte bara medarbetarna. Det påverkar även klienterna p.g.a. det dåliga arbetsutövandet.

Gräl på arbetsplatsen.

Teorin om det ruttna äpplet, eller hur en person förstör för en hel organisation

Man har känt till teorin om det ruttna äpplet under många år, men vi vet fortfarande inte hur man ska förhindra detta fenomen. University of Washington utförde en intressant studie 2007 där Dr. William Felps var forskningsledare.

Man lyckas visa att det negativa beteendet hos en enda arbetare kan ha stor påverkan på hela organisationen. Och det var inte allt, arbetsproblemen stannar inte vid själva arbetsplatsen; de kan också påverka familjelivet.

Arbetskonflikter stannar inte på jobbet; vi tar dem med oss hem.

Såhär påverkar “ruttna äpplen” andra personer:

  • De undviker sina egna arbetsuppgifter.
  • Ruttna äpplen är pessimistiska och är extremt kritiska när det gäller alla andra.
  • De beter sig som mobbare och använder aggression och försöker skrämma andra.
  • Ruttna äpplen är även oärliga. De använder illegala metoder, skriver falska rapporter och utpressar andra.
Hur man hanterar det ruttna äpplet.

Varför har inte företag filter för att identifiera ruttna äpplen?

Något som teorin om det ruttna äpplet visar oss att att företag ofta anställer snabbt och avskedar sakta.

Vad innebär detta? I många organisationer så kan det vara brådskande att hitta någon. Det kan då hända att man inte tänker tillräckligt på alla faktorer.

De tester som kandidaten utsätts för låter inte heller den som anställer upptäcka dolda personlighetsfaktorer eller framtida möjliga beteenden på arbetsplatsen.

Den som anställer låter sig ofta imponeras av den arbetssökandes färdigheter och CV. De fokuserar sig på utbildningen och personens erfarenhet.

De ägnar dock inte tillräckligt med tid till att identifiera andra färdigheter, som förmågan att arbeta i grupp, en positiv attityd, empati, självkontroll samt emotionell intelligens.

Fyra äpplen.

Vad gör man då man inte har upptäckt det ruttna äpplet?

I början av den här artikeln tog vi upp att det ofta slutar med att företag anställer något ruttet äpple varje år. Urvalsprocessen misslyckas och snart börjar de märka av konsekvenserna.

Arbetsplatsen blir “infekterad” och de andra kollegerna blir frustrerade, blir på defensiven och måste ta ledigt för att de känner sig stressade. Det uppstår produktivitetsproblem.

Vad kan man göra i dessa fall? Dessa situationer är ofta inte lätta att lösa. Teorin om det ruttna äpplet säger oss att det ofta tar lång tid för medarbetarna att ingripa, trots att det ofta är de som får lida av dessa giftiga och negativa situationer.

Det är inte alltid enkelt att rapportera dessa beteenden.

Nuförtiden så är det fortfarande många organisationer som fungerar vertikalt och inte horisontellt. Detta betyder att det oftast inte finns så mycket flexibilitet och inte heller direkt kommunikation mellan de anställda och ledningen.

Denna företagshierarki innebär att det ruttna äpplet stannar längre och orsakar mer skada.

Detta är helt enkelt fel. Det ruttna äpplet bör upptäckas så snart som möjligt. Efter att de har blivit identifierade så bör ledningen försöka förbättra deras samarbetsförmågor.

Om detta inte fungerar så bör personen få en mindre inflytelserik position. Om detta inte heller fungerar så bör personen avskedas så att inte situationen förvärras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.