Tiden förändrar oss alla

Tiden förändrar oss alla

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2016

Tiden är förenad med och ingjuten i de upplevelser vi samlar på oss under vårt liv. Av denna anledning får båda dessa saker oss att lära, veta och förändras. Vi är faktiskt så bundna till tiden att det verkar som att den förkortas eller förlängs beroende på vårt humör och våra förväntningar på livet.

Tiden passerar, som de säger, inte i onödan, och än mindre om vi blickar tillbaka på vad vi var för tio år, fem månader eller tre veckor sedan. Vi vet alla att det inte finns något mer relativt än åren. Ur denna synvinkel mäter vi vanligtvis tiden i nyckelhändelser som lämnat ett avtryck på våra liv som vi alltid kommer komma ihåg.

“En man måste leva i nuet, och vem bryr sig om vem du var förra veckan om du vet vem du är idag?”

-Paul Auster-

Att leva betyder att uppleva, och upplevelser mäter tid

Alla känslor som kommer från direkt kontakt med verkligheten antyder en förändring: vi reser och träffar nya förebilder, hittar nya personer med tankar och vanor vi inte kände till, bildar familj, förlorar personer vi trodde skulle finnas för alltid, upptäcker kärlek och hjärtesorg etc. Allt detta kommer, utan att vi inser det, förändra oss.

Sanningen är att livet har olika priser, och ett av dem är, som vi vet, att genomleva upplevelser och sammankoppla dem till vår livstid. Det finns stunder som lämnar sådana avtryck på oss att vi tror att de varade längre än de faktiskt gjorde, och andra som vi kommer minnas som väldigt kortvariga. Därför säger man att vi förändras med tiden.

Fågel och flicka

Huruvida vi minns fler positiva eller negativa saker kan dessutom ofta bero på vårt känslomässiga, mentala eller till och med fysiska tillstånd. Trots detta kommer vi aldrig glömma bort sann lycka, och ej heller våra största misslyckanden.

Motsätt dig inte förändring

Uppenbarligen förändras vi i situationer av känslomässiga extremer eftersom de tvingar oss att gå djupt inom oss och se oss själva på ett sätt vi aldrig gjort förr. Vid dessa punkter lär vi oss saker och värderingar vi inte kände till, upplever känslor vi inte trodde vi hade och tvingas reda ut röran inifrån.

“När vi inte kan förändra en situation längre utmanas vi att förändra oss själva.”

Viktor Frankl

Om vi genomlever en svår tid kommer vi förmodligen bli starkare efteråt. Om vi har fel vet vi vad vi måste göra nästa gång. Om vi var lyckliga kommer vi bara följa det som gjorde att vi mådde bra och hålla oss borta från ledsamhet etc.

En sak som är säker är att vi aldrig kommer vara samma personer igen efter en ny upplevelse eller efter att vi blivit äldre: tiden kommer förvandla oss och forma vår personlighet.

Att motsätta sig förändring är faktiskt lönlöst. Att försöka undvika något som har hänt i våra liv och att tro att allt kommer fortsätta vara som i det förflutna är värdelöst, för verkligheten ser inte ut så. Som någon en gång sade: allt flödar och allt kvarstår. Vår essens kommer alltså förbli densamma, men inte vara likadan.

Nyckeln är att anpassa sig och acceptera

Om vi inte kan motstå förändring är det enda sättet att växa som person att acceptera den. Vi måste anpassa oss själva, och om vi av någon anledning inte längre kan vara våra principer trogna så måste vi skapa nya som hjälper oss börja om. Det skulle vara fördelaktigt att förstå att tiden passerar över oss, och vi kan endast besluta vad vi ska göra med den och hur den ska användas.

Par på strand

På samma sätt som tiden förändrar en person så förändrar den även människorna omkring oss, och som en konsekvens influeras relationerna vi har gemensamt.

Det är mycket viktigt att förstå att acceptans av självförändring är lika viktigt som att acceptera förändring hos andra, såvida de inte skadar oss direkt. I dessa fall kommer den andra personen förmodligen vara i behov av att vi justerar oss.

“Varför måste förändringar fruktas? Hela livet är en förändring. Varför är vi rädda för den?

-George Helbert-

Det som måste hända, händer vid rätt tid

Det som måste hända kommer att hända och i rätt tid. Men när målet är osäkert och vindarna inte alltid blåser… Läs mer»

Bilder från Claudia Tremblay och Pascal Campion.