Tre nycklar till hur man kan övervinna otålighet

Otålighet är något du bör övervinna eftersom det är en ganska värdelös egenskap. Den sliter ner dig, gör ont och leder ofta till misstag.
Tre nycklar till hur man kan övervinna otålighet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Du måste lära dig att övervinna din otålighet, eftersom den är ett farligt tillstånd som gränsar till ångest. Det är ingen hemlighet att människor har blivit mer otåliga i modern tid. Allt händer snabbare i det moderna livet och därmed blir människor alltmer intoleranta över att behöva vänta på någonting.

Det här är verkligen olyckligt eftersom det tar tid att bygga saker som verkligen är värdefulla och meningsfulla. Som regel är snabba resultat också mer kortvariga och vi kan inte vrida fram klockan för processer som kräver sin egen gilla gång. Under dessa förhållanden blir otåligheten självdestruktiv.

I slutändan är otålighet en brist på känslomässig synkronisering med verklighetens rytm. Det är inte ett problem med att verkligheten inte rör sig tillräckligt snabbt utan en konsekvens av brist på anpassning. Men, hur besegrar du då den skarpa känslan av att inte kunna vänta längre? Här är tre nycklar för att uppnå just det!

Tålamod är konsten att dölja din otålighet.

-Guy Kawasaki-

En till synes upprörd man

Hur man kan övervinna sin otålighet

1. Identifiera det verkliga behovet

Människor stannar sällan upp för att analysera vad som verkligen ligger bakom deras otålighet. I princip kan det helt enkelt vara en ny situation som har en annan hastighet än vad de är vana vid. Således, när denna rytm saktar ner, märker de skillnaden och känner sig obekväma. Den goda nyheten är att de sannolikt kommer att kunna assimilera situationen strax efter om det är den enda anledningen.

Men det ligger ofta något annat bakom otåligheten. Är du i behov av att något ska hända, eller inte hända? Det kan vara så att du inte hanterar nutiden ordentligt. Således känner du dig som att tiden flyr undan dig, och detta manifesterar sig som otålighet.

Problemet handlar i de flesta fall inte om vad som inte slutar eller inte börjar, utan om svårigheten att anpassa sig till en nutid som inte är behaglig. Men nuet är här och nu. Således bör du reflektera över hur du hittar en plats inom den verkligheten.

2. Dekonstruera sina önskningar

Det är inte alltid så tydligt vilken önskan som ligger bakom otålighet. Det kan helt enkelt vara önskan att komma ur en situation som innebär smärta eller obehag. Ingen vill stanna i dessa tillstånd för länge och man blir då otålig när ingenting förändras.

Att inte vilja ha din verklighet betyder dock inte att ett passivt motstånd mot den eller att bara önska bort den är rätt väg att gå. Det smartaste att göra är att arbeta med att förändra denna verklighet så mycket du kan varje tillfälle du får.

Som du kan förstå är det inte tillräckligt att hoppas att saker ska att hända. Det räcker inte heller att motstå något för att det ska försvinna. Båda är fruktlösa ansträngningar som kräver energi. Det kommer alltid att finnas en viss handlingsmarginal och du måste hålla fast vid den för att hantera otålighet.

En bekymrad kvinna

3. Meditation, ett motgift för att övervinna otålighet

Att utöva meditation hjälper till med att lugna sinnet. När du når ett meditativt tillstånd är det också lättare att lyssna på vad som händer inom dig och förstå dig själv bättre. Således är det lättare att veta till exempel om du verkligen vill att något ska hända, eller sluta hända. Kanske vill du hellre fly från den del av dig som inte har hittat ett sätt att hantera situationen.

Meditation handlar inte om lugn. Det är ett verktyg för att få kontroll över din mentala hastighet och öka dina anpassningsprocesser. Däremot blir allt svårare när du låter dig styras av din otålighet. Att vara otålig kommer faktiskt bara att försena eller blockera vad du längtar efter.

Liksom så många andra dygder ingår inte tålamod i paketet du tar med dig till världen när du föds. Det är ett personlighetsdrag du måste odla genom mycket övning. Svåra situationer är den perfekta miljön för att odla denna egenskap.

Kort sagt, meditationsövningar är användbara, liksom att komma ihåg otålighetens värdelöshet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Flores, J. (1990). La impaciencia de la razón. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 36(140), 37-43.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.